Asistované styky nezl. s oprávněnými osobami

Dotaz byl úspěšný.

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Okresní soud v Mladé Boleslavi

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

1/ V kolika případech OSMB nařídil nebo schválil dohodu zákonných zástupců nezletilých dětí o asistovaném styku nezl. s oprávněnou osobou v roce 2019?

2/ V kolika případech OSMB nařídil nebo schválil dohodu zákonných zástupců nezletilých dětí o asistovaném styku nezl. s oprávněnou osobou v roce 2020?

3/ V kolika případech OSMB nařídil nebo schválil dohodu zákonných zástupců nezletilých dětí o asistovaném styku nezl. s oprávněnou osobou v roce 2021?

Děkuji vám.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Okresní soud v Mladé Boleslavi

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Asistované styky
nezl. s oprávněnými osobami" s evidenčním číslem
a1104b06-124f-4f28-8883-76a9d7ebeb2e a s běžným číslem 2667/2022 bylo
doručeno dne 19.01.2022 13:59:36.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Mladé Boleslavi

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Mladé Boleslavi

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Asistované styky
nezl. s oprávněnými osobami" s evidenčním číslem
a1104b06-124f-4f28-8883-76a9d7ebeb2e a s běžným číslem 2667/2022, doručené
dne 19.01.2022 v 13:59:36 a ověřené dne 19.01.2022 v 14:05:07, bylo
přiřazeno ke spisové značce "100 SI 18/2022" a ke zpracování dne
19.01.2022 v 15:22:15.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Mladá Boleslav

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Černohorská Petra, Okresní soud v Mladé Boleslavi

2 přílohy

Dobrý den,

 

v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. a
žádám o potvrzení jejího přijetí.

 

S pozdravem

 

 

Petra Černohorská

Okresní soud v Mladé Boleslavi

tel. 326 377 535, fax 257 005 058

email: [1][emailová adresa]

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]