Asistent pedagoga na speciální škole

Marie Novotná vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Marie Novotná

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní, vážený pane!

Mám vnuka na speciální logopedické škole v 1. třídě.Protože dítě trpí těžkou afázií, nezvládá dostatečně učivo, protože špatně rozumí tomu, co se po něm vlastně chce. Pokud se mu v hodině věnovala asistentka, byly jeho výsledky lepší. Zajímalo by mne, jestli má ze zákona nárok na asistenta pedagoga i když navštěvuje speciální školu

S pozdravem
Marie Novotná

Informace pro všechny,

1 příloha

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--

Od: Vyřizování stížností a žádostí o informace
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

8/10/2013

Vážená paní,

v příloze vám zasíláme odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informací.

 

S pozdravem

 

odbor legislativy a exekutivního servisu – 61

 

From: Marie Novotná <[1][FOI #606 e-mail] ??>
Date: Wed, 2 Oct 2013 13:59:24 +0200
To: epodatelna <[2]Instituce [Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
vyžaduje e-mail]>
Subject: Žádost o informace podle dotaz - Asistent pedagoga na speciální
škole

 

Žádost o zpřístupnění informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k

informacím.

 

Povinný subjekt:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Žadatel:

[redacted]

 

Žádám o následující informaci:

 

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Vážená paní, vážený pane!

 

Mám vnuka na speciální logopedické škole v 1. třídě.Protože dítě trpí
těžkou afázií, nezvládá dostatečně učivo, protože špatně rozumí tomu, co
se po něm vlastně chce.  Pokud se mu v hodině věnovala asistentka, byly
jeho výsledky lepší. Zajímalo by mne, jestli má ze zákona nárok na
asistenta pedagoga i když navštěvuje speciální školu

 

S pozdravem

                  Marie Novotná

 

Informaci poskytněte elektronicky na email:
[3][FOI #606 e-mail] ??

 

 

Vámi poskytnutá informace bude zveřejněna na stránkách
[4]www.informaceprovsechny.cz. Účelem této služby je umožnit komukoliv
svobodný přístup k informacím. DŮRAZNĚ VÁS ŽÁDÁME, ABYSTE VE SVÉ ODPOVĚDI
ANI DO PŘÍLOH NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE TAZATELE (ADRESU NEBO DATUM
NAROZENÍ). Pokud osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Děkujeme.

 

Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti nebo
jiným posouzením

žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
beru na vědomí,

že jste splnili svou povinnosti podle výše uvedeného zákona.

Datum podání:

 

2/10/2013

-------------------------------------------------------------------

 

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:

[5][1]http://infoprovsechny.cz/help/officers

 

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #606 e-mail] ??
2. [2]mailto:Instituce [Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
vyžaduje e-mail]
3. mailto:[FOI #606 e-mail] ??
4. [3]http://www.informaceprovsechny.cz/
5. [4]http://infoprovsechny.cz/help/officers

References

Visible links
1. http://infoprovsechny.cz/help/officers
2. mailto:instituce
3. http://www.informaceprovsechny.cz/
4. http://infoprovsechny.cz/help/officers