Aprobace dalšího oboru (učitel)

Dotaz byl úspěšný.

Nikola Fňukalová

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

jsem studentka pedagogické fakulty UK.

Letos jsem ukončila dvouoborové studium se získáním titulu Bc. (Obor: Biologie a Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání).
Pokračuji v navazujícím magisterském studiu jednooborovým studiem. Předpokládám získání titulu Mgr.( Obor: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologie).

Chtěla jsem se zeptat, zda jsem díky titulu Bc.z výchovy ke zdraví aprobovaná k vyučování tohoto předmětu.

Neboli, stačí titul Bc.z některého z oborů jako aprobace pro vyučovaní tohoto předmětu. (Za předpokladu držení titulu Mgr.)

S přátelským pozdravem,

Nikola Fňukalová

=?iso-8859-2?Q?Elektronick=E1 podatelna M=A9MT =C8R?=, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Aprobace
dalšího oboru (učitel)', zaslané '02.10.2014 18:46:32' bylo po kontrole
všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMT4XPEYL

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Krčál Vít, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Vážená paní bakalářko,

získávání odborné kvalifikace učitelů upravuje zákon o pedagogických
pracovnících (např. v [1]§ 8 u učitelů druhého stupně základní školy, v
[2]§ 9 pro učitele střední školy).

Odborná kvalifikace se podle současného znění zákona o pedagogických
pracovnících neposuzuje z hlediska aprobace (tento pojem zákon vůbec
nepoužívá).

Aprobace samozřejmě zůstává fakticky významná, a to pro ředitele školy –
protože ten musí mít na zřeteli odbornou a pedagogickou úroveň
poskytovaného vzdělávání [3](§ 164 školského zákona).

K Vaší otázce tedy lze odpovědět, že to, zda máte za sebou odpovídající
odbornou přípravu k vyučování daného předmětu, posuzuje ředitel školy na
základě dokladů o Vašem vzdělání. U strukturovaného studia, což jsou skoro
všechna studia pro získání odborné kvalifikace učitele 2. st. ZŠ a SŠ,
může ředitel školy také posuzovat zaměření studia bakalářského (byť se jím
odborná kvalifikace učitele nezískává). Zaměření studia vyplývá jak
z charakteru státních závěrečných zkoušek, tak i samého obsahu studia
(podle příloh k diplomu).

 

S pozdravem

 

Mgr. Vít Krčál

vedoucí oddělení

[4]cid:image001.jpg@01CE7CA7.B74DB970

Oddělení kariérního systému pedagogických pracovníků - 241

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7

118 12 Praha 1

tel: +420 234 811 722

e-mail: [5][email address]

 

Vážená paní, vážený pane,

 

jsem studentka pedagogické fakulty UK.

 

Letos jsem ukončila dvouoborové studium se získáním titulu Bc. (Obor:
Biologie a Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání).

Pokračuji v navazujícím magisterském studiu jednooborovým studiem.
Předpokládám získání titulu Mgr.( Obor: Učitelství všeobecně vzdělávacích
předmětů pro základní školy a střední školy - biologie).

 

Chtěla jsem se zeptat, zda jsem díky titulu Bc.z výchovy ke zdraví
aprobovaná k vyučování tohoto předmětu.

 

Neboli, stačí titul Bc.z některého z oborů jako aprobace pro vyučovaní
tohoto předmětu. (Za předpokladu držení titulu Mgr.)

 

S přátelským pozdravem,

 

References

Visible links
1. http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon?q=...
2. http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon?q=...
3. http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon?q=...
5. mailto:[email address]