Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Lukáš Michalčišin prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Anonymyzovaný rozsudek

Čekáme, až si Lukáš Michalčišin přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Lukáš Michalčišin

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 1

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám Vás tímto, o zaslání anonymizovaného rozsudku, ze dne: 16.02.2021, ve věci 9 T 121 / 2020

Rozsudek, prosím, zašlete elektronickou formou, a to na moji emailovou adresu.

S přátelským pozdravem,

Lukáš Michalčišin

Obvodní soud pro Prahu 1

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Anonymyzovaný
rozsudek" s evidenčním číslem 58d6983d-a305-405d-b867-a90af7dba117 a s
běžným číslem 33639/2021 bylo doručeno dne 06.05.2021 21:36:15.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 1

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Obvodní soud pro Prahu 1

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Anonymyzovaný
rozsudek" s evidenčním číslem 58d6983d-a305-405d-b867-a90af7dba117 a s
běžným číslem 33639/2021, doručené dne 06.05.2021 v 21:36:15 a ověřené dne
06.05.2021 v 21:41:21, bylo přiřazeno ke spisové značce "9 T 121/2020" a
ke zpracování dne 19.05.2021 v 12:05:47.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Obvodní soud Praha 1

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Loudínová Daniela, Obvodní soud pro Prahu 1

1 příloha

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Lukáš Michalčišin prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.