Klára Zieglerová

Povinný subjekt: Okresní státní zastupitelství v Chomutově

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
tímto Vás žádám o kopii písemnosti 0 nt 1229/2018-c.l.4 byť i v anonymizované formě. Děkuji moc

S přátelským pozdravem,

Klára Zieglerová

Okresní státní zastupitelství v Chomutově

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Anonym.kopie" s
evidenčním číslem c8fd2b19-513c-4125-9630-12b97e7bf50e a s běžným číslem
776/2020 bylo doručeno dne 28.02.2020 23:40:17.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní státní zastupitelství v Chomutově

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní státní zastupitelství v Chomutově

3 přílohy

Česká republika - Okresní státní zastupitelství Chomutov
Komu: [FOI #8167 e-mail] ??
Zpracoval/a: Štěpánka Kemrová

Věc: Přeposlání podání s běžným číslem 973/2020: SIN 5/2020-7

ustanovení obhájce

Přílohy: D2KFE76.tmp.PDF, img018.jpg

--------------------------------------------------------------------------

Informace o původním podání

Běžné číslo podání: 973/2020
Evidenční číslo podání: d36c13c6-eb95-4463-ad12-8d8d350607d4
Bylo podáno e-mailem dne 12.03.2020 13:05:16
E-mailová adresa odesílatele: [emailová adresa]
Věc: Přeposlání podání s běžným číslem 973/2020: SIN 5/2020-7
Počet podaných příloh: 2