Anonymizovaný rozsudek ve věci č. j. 7 C 193/2013-35 ze dne 13. 3. 2014

Dotaz byl úspěšný.

Radek Hollmann

Povinný subjekt: Okresní soud v Táboře

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím o poskytnutí anonymizovaného rozsudku ve věci č. j. 7 C 193/2013-35 ze dne 13. 3. 2014. Informace žádám poskytnout v elektronické formě.

Za jejich poskytnutí předem děkuji. Ve smyslu § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. také žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány.

S pozdravem,

Radek Hollmann

Okresní soud v Táboře

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Anonymizovaný
rozsudek ve věci č. j. 7 C 193/2013-35 ze dne 13. 3. 2014" s evidenčním
číslem d1f6e6f4-59e7-47e2-886d-215e1e3c4233 a s běžným číslem 9419/2020
bylo doručeno dne 08.04.2020 10:33:24.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Táboře

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Křemenová Ivana, Okresní soud v Táboře

3 přílohy