Anonymizovaný rozsudek ve věci 72 T 31/2018

Dotaz byl úspěšný.

Radek Hollmann

Povinný subjekt: Okresní soud v Ostravě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
prosím o poskytnutí anonymizovaného rozsudku ve věci 72 T 31/2018. Informace žádám poskytnout v elektronické formě.

Za jejich poskytnutí předem děkuji. Ve smyslu § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. také žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány.

S pozdravem,

Radek Hollmann

Radek Hollmann

Povinný subjekt: Krátká Tamara Mgr.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
děkuji za zaslaní anonymizovaného rozsudku. Rozsudek jsem obdržel.
S pozdravem,

Radek Hollmann

Informace pro všechny o.s.,

2 přílohy

Krátká Tamara Mgr., Okresní soud v Ostravě [1]23/8/2019

Vážený pane Hollmanne,

v příloze zasílám vyřízení Vaší žádosti o informace dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
která je u Okresního soudu v Ostravě vedena pod sp. zn. 0 Si 916/2019.

Vzhledem ke způsobu doručování Vás zdvořile žádám o potvrzení doručení
zprávy nejpozději následující pracovní den po jejím odeslání (postačí
neformálně).

S pozdravem

 

Mgr. Tamara Krátká
vyšší soudní úřednice
pověřená poskytováním informací
dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/an...