anonymizovaný rozsudek 4 TO 9 / 2022 z 25.3.2022

Dotaz byl úspěšný.

Zuzana Kučerová

Povinný subjekt: Vrchní soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si zdvořile požádat o poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí - rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 25.3.2022 ve věci sp. zn. 4 TO 9 / 2022. Děkuji

S přátelským pozdravem,

Dr. Zuzana Kučerová

Vrchní soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - anonymizovaný
rozsudek 4 TO 9 / 2022 z 25.3.2022" s evidenčním číslem
4eac2d71-26be-45fc-8194-7c771891ad04 a s běžným číslem 5532/2022 bylo
doručeno dne 05.04.2022 01:07:38.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Vrchní soud v Praze

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Janouchová Eva, Vrchní soud v Praze

1 příloha

Janouchová Eva, Vrchní soud v Praze

1 příloha

Janouchová Eva, Vrchní soud v Praze

2 přílohy

Vážená paní,

na základě Vašich žádostí  o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ze dne 5.4.2022,

Vám v příloze zasíláme kopii anonymizovaného rozhodnutí Vrchního soudu
v Praze, vedeného pod sp. zn. 4To 10/2022 a 4 To 9/2022.

 

S pozdravem

 

 

Mgr. Kateřina Kolářová, v. r.

z pověření předsedy

Vrchního soudu v Praze

 

 

 

Za správnost:

Eva Janouchová

 

 

Janouchová Eva, Vrchní soud v Praze

2 přílohy

 

 

Vážená paní,

na základě Vašich žádostí  o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ze dne 29.4.2022

Vám v příloze zasíláme kopii anonymizovaného rozhodnutí Vrchního soudu
v Praze, vedeného pod sp. zn. 4To 11/2022 a 4To 12/2022.

 

S pozdravem

 

Mgr. Kateřina Kolářová, v. r.

z pověření předsedy

Vrchního soudu v Praze

 

Za správnost:

Eva Janouchová