anonymizovaný rozsudek 4 TO 10 / 2022 z 25.3.2022

Zuzana Kučerová vznesl tento dotaz dotaz na Vrchní soud v Praze

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Zuzana Kučerová

Povinný subjekt: Vrchní soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si zdvořile požádat o poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí - Rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 25.3.2022 ve věci sp. zn. 4 TO 10 / 2022. Děkuji

S přátelským pozdravem,

Dr. Zuzana Kučerová

Vrchní soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - anonymizovaný
rozsudek 4 TO 10 / 2022 z 25.3.2022" s evidenčním číslem
b6c1c7b1-c53a-45c9-862f-598534f5b07a a s běžným číslem 5531/2022 bylo
doručeno dne 05.04.2022 01:01:14.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Vrchní soud v Praze

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.