Anonymizovaný rozsudek

Dotaz byl úspěšný.

Radek Hollmann

Povinný subjekt: Okresní soud v Táboře

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
chtěl bych požádat o pomoct s vyhledáním a následným zasláním spisové značky rozsudku, který dle zjištěných informací byl vynesen na Okresním soudě v Táboře.

Rozsudek byl zmíněn v tisku panem Tomášem Beckem a následně novináři špatně v tisku přeformulován jako rozsudek Ústavního soudu. Dle vyjádření advokátní firmy, pro kterou pan Beck pracuje, byl vynesen na Okresním soudě v Táboře

Cituji:
Aby člověk získal odškodnění, nemusí prokazovat, že se nakazil v práci při výkonu zaměstnání. Postupuje se zde podle existujícího judikátu, kdy se Ústavní soud zastal zahradníka, kterého klíště nakazilo boreliózou.

Odškodnění za pracovní úraz získal. Pojišťovna původně argumentovala, že nešlo prokázat, že k infikování došlo v zaměstnání, a ne například při procházce v parku. „To znamená, že by se ani u zdravotních sestřiček či prodavaček v obchodě vůbec nemělo zkoumat, zda se nakazily přímo na pracovišti, nebo doma od členů rodiny,“ vysvětlil Beck.

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/praco...

Předem děkuji i za neúspěšnou pomoct s vyhledáváním spisové značky rozsudku.

S pozdravem,

Radek Hollmann

Okresní soud v Táboře

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Anonymizovaný
rozsudek" s evidenčním číslem f0984c0a-c8f9-41a4-9ddc-da817d0c054a a s
běžným číslem 9291/2020 bylo doručeno dne 06.04.2020 17:52:03.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Táboře

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Křemenová Ivana, Okresní soud v Táboře

2 přílohy