Anonymizovaný rozsudek

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 3

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
dovoluji si požádat zaslání anonymizovaného rozhodnutí, ve věci 35 EXE 302/2017, 36 EXE 302/2017, týkající se problematiky slovenského insolvenčního zákona. Toto rozhodnutí obvodního soudu pro Prahu 3 bylo rozhodnutím odvolacího soudu vráceno soudu prvního stupně k dalšímu řízení č.j. MSPHAAB 39 CO 161/2018, zvláště pak k dořešení následků zrušení konkurzu na Slovensku. Z tohoto důvodu Vás žádám o rozhodnutí soudu, které navazovalo na výše uvedené rozhodnutí odvolacího soudu, samozřejmě za předpokladu, bylo-li již vydáno (není podstatné, zda nabylo právní moci).
Nebo případně jiné rozhodnutí, řešící problematiku zrušení konkurzu podle slovenského práva na pohledávky v České republice.
Děkuji

S přátelským pozdravem,

Klímová

Obvodní soud pro Prahu 3

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Anonymizovaný
rozsudek" s evidenčním číslem d0577b6b-a28e-4985-bc4e-5cd9eddf5d78 a s
běžným číslem 6038/2020 bylo doručeno dne 27.01.2020 11:43:30.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 3

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Obvodní soud pro Prahu 3

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Anonymizovaný
rozsudek" s evidenčním číslem d0577b6b-a28e-4985-bc4e-5cd9eddf5d78 a s
běžným číslem 6038/2020, doručené dne 27.01.2020 v 11:43:30 a ověřené dne
27.01.2020 v 11:47:21, bylo přiřazeno ke spisové značce "53 SI 14/2020" a
ke zpracování dne 27.01.2020 v 14:14:59.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Obvodní soud Praha 3

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Maříková Darina Bc., Obvodní soud pro Prahu 3

6 příloh

Dobrý den,

v příloze zasílám přípis ze dne 6.2.2020 a požadovaná anonymizovaná rozhodnutí 35 EXE 302/2017 a 36 EXE 2017.

S pozdravem,

Bc. Darina Maříková
za kancelář správy
Obvodního soudu pro Prahu 3
tel. 221 477 412, 773 785 743