Anonymizovaný rozsudek 26 T 41/2015

Jitka Feráková vznesl tento dotaz dotaz na Okresní soud v Uherském Hradišti

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Jitka Feráková

Povinný subjekt: Okresní soud v Uherském Hradišti

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,
tímto Vás žádám o poskytnutí anonymizovaného rozsudku 26 T 41/2015.

S přátelským pozdravem
J,F.

Okresní soud v Uherském Hradišti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Anonymizovaný
rozsudek 26 T 41/2015" s evidenčním číslem
f8c2228e-50a1-42ba-a948-3130119b3fec a s běžným číslem 23438/2018 bylo
doručeno dne 12.07.2018 20:47:25.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Uherském Hradišti

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Uherském Hradišti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Anonymizovaný
rozsudek 26 T 41/2015" s evidenčním číslem
f8c2228e-50a1-42ba-a948-3130119b3fec a s běžným číslem 23438/2018,
doručené dne 12.07.2018 v 20:47:25 a ověřené dne 12.07.2018 v 20:56:53,
bylo přiřazeno ke spisové značce "26 T 41/2015" a ke zpracování dne
13.07.2018 v 05:49:37.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Uherské Hradiště

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Uherském Hradišti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Anonymizovaný
rozsudek 26 T 41/2015" s evidenčním číslem
f8c2228e-50a1-42ba-a948-3130119b3fec a s běžným číslem 23438/2018,
doručené dne 12.07.2018 v 20:47:25 a ověřené dne 12.07.2018 v 20:56:53,
bylo přiřazeno ke spisové značce "40 SI 226/2018" a ke zpracování dne
13.07.2018 v 09:55:15.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Uherské Hradiště

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Janča Vratislav, Okresní soud v Uherském Hradišti

3 přílohy

text v příloze