Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Barbora-Anna Suková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Anonymizované záznamy o jednání 5 T 91/2018

Čekáme, až si Barbora-Anna Suková přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Barbora-Anna Suková

Povinný subjekt: Okresní soud v Chomutově

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

zdvořile žádám o poskytnutí veškerých záznamů o jednání v anonymizované podobě ve věci 5 T 91/2018 vedené u Okresního soudu v Chomutově. Žádám tak v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím pro své studijní účely.

Děkuji a jsem s pozdravem,

Barbora-Anna Suková

Okresní soud v Chomutově

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Anonymizované
záznamy o jednání 5 T 91/2018" s evidenčním číslem
4c8dea91-ec9c-4710-9860-59852caa7c26 a s běžným číslem 76707/2018 bylo
doručeno dne 05.11.2018 19:30:34.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Chomutově

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Chomutově

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Anonymizované
záznamy o jednání 5 T 91/2018" s evidenčním číslem
4c8dea91-ec9c-4710-9860-59852caa7c26 a s běžným číslem 76707/2018,
doručené dne 05.11.2018 v 19:30:34 a ověřené dne 05.11.2018 v 19:34:17,
bylo přiřazeno ke spisové značce "5 T 91/2018" a ke zpracování dne
06.11.2018 v 07:43:41.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Chomutov

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Informace pro všechny o.s.,

Chalupová Lenka, Mgr., Okresní soud v Chomutově [1]14/11/2018

                                                               OKRESNÍ
SOUD CHOMUTOV

                                                 ul. Partyzánská 427, 430
14 Chomutov, trestní oddělení, Česká republika

 

Tel.: 474698555                  
                                               

Fax: 474698237

 

naše sp. zn. 90 Si 125/2018

Vážená paní

Barbora-Anna Suková

                                                                                                                                
V Chomutově dne 14. listopadu 2018

 

Věc:  informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb.

       

Vážená paní.

 

K Vaší žádosti o poskytnutí informace  podle zák. č. 106/1999 Sb. sděluji,
že Vašemu zadání (§ 55b odst. 4 věta druhá trestního řádu – záznam o
jednání soudu) neodpovídá žádný úkon učiněný v trestní věci vedené u
zdejšího soudu pod sp. zn. 5 T 91/2018.

 

 

S pozdravem                                                               
                      Mgr. Lenka Chalupová

                                                                                  
                            místopředsedkyně

                                                                                         
           Okresního soudu v Chomutově

                                                                                                                
pro trestní úsek

  

Mgr.Lenka Chalupová
místopředsedkyně pro trestní úsek

  Okresní soud v Chomutově
Na Příkopech 663

430 14 Chomutov

  tel: 474 698 307

e-mail: [1][[2]emailová adresa]

  References

Visible links
1. mailto:[[3]emailová adresa]References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/an...
2. https://www.infoprovsechny.cz/help/offic...
3. https://www.infoprovsechny.cz/help/offic...

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Barbora-Anna Suková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.