anonymizované usnesení 4 TO 16/2023 z 2.3.2023

Zuzana Kučerová vznesl tento dotaz dotaz na Vrchní soud v Praze

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl odmítnut Vrchní soud v Praze.

Zuzana Kučerová

Povinný subjekt: Vrchní soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
tímto žádám o zaslání anonymizovaného usnesení Vrchního soudu v Praze 4 TO 16/2023 z 2.3.2023
Děkuji

S přátelským pozdravem,

Zuzana Kučerová

Vrchní soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - anonymizované
usnesení 4 TO 16/2023 z 2.3.2023" s evidenčním číslem
da4c1373-caae-42e2-b468-e4142a7eb102 a s běžným číslem 4092/2023 bylo
doručeno dne 20.03.2023 15:20:43.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Vrchní soud v Praze

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Baldová Alena, Vrchní soud v Praze

1 příloha

Viz příloha.

Zuzana Kučerová zanechal/a poznámku ()

Ve věci bylo rozhodováno v neveřejném zasedání, proto nebyl poskytnut rozsudek.