Zuzana Kučerová

Povinný subjekt: Vrchní soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám tímto o zaslání anonymizovaného usnesení 4 TO 15/2023 z 10.3.2023

S přátelským pozdravem,

Dr. Zuzana Kučerová

Vrchní soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - anonymizované
usnesení 4 TO 15/2023 z 10.3.2023" s evidenčním číslem
e48c6bf3-8a54-47b3-9184-f1ce7e9f53a7 a s běžným číslem 4093/2023 bylo
doručeno dne 20.03.2023 15:26:27.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Vrchní soud v Praze

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Baldová Alena, Vrchní soud v Praze

1 příloha

VRCHNÍ SOUD V PRAZE

Si 134/2023

 

Vážená paní

Zuzana Kučerová

 

 

K Vaší žádosti Vám zasíláme požadované anonymizované rozhodnutí Vrchního
soudu v Praze sp. zn. 4 To 15/2023.

 

S pozdravem

Alena Baldová

Vrchní soud v Praze