anonymizované usnesení 4 TO 14 / 2023 z 30.3.2023

Zuzana Kučerová vznesl tento dotaz dotaz na Vrchní soud v Praze

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Zuzana Kučerová

Povinný subjekt: Vrchní soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
tímto žádám o zaslání anonymizovaného usnesení Vrchního soudu v Praze 4 TO 14/2023 z 30.3.2023
Děkuji

S přátelským pozdravem,

Dr. Zuzana Kučerová

Vrchní soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - anonymizované
usnesení 4 TO 14 / 2023 z 30.3.2023" s evidenčním číslem
be331c4b-23f8-43c9-a7a9-a5c2d800a59e a s běžným číslem 5449/2023 bylo
doručeno dne 14.04.2023 18:15:00.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Vrchní soud v Praze

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Baldová Alena, Vrchní soud v Praze

1 příloha

VRCHNÍ SOUD V PRAZE

Si 167/2023

 

Vážená paní

Zuzana Kučerová

 

K Vaší žádosti Vám zasíláme požadované anonymizované rozhodnutí VS v Praze
sp. zn. 4 To 14/2023.

 

S pozdravem

 

Alena Baldová

Vrchní soud v Praze