anonymizované usnesení 4 TO 11/2022 a 4 TO 12/2022

Zuzana Kučerová vznesl tento dotaz dotaz na Vrchní soud v Praze

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Zuzana Kučerová

Povinný subjekt: Vrchní soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám tímto o poskytnutí anonymizovaných usnesení 4 TO 11/2022 a 4 TO 12/2022, obě z 25.2.2022.

Děkuji a s přátelským pozdravem,

Dr. Zuzana Kučerová

Vrchní soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - anonymizované
usnesení 4 TO 11/2022 a 4 TO 12/2022" s evidenčním číslem
71a81c91-638e-429a-b9b2-9e41c598bed0 a s běžným číslem 7025/2022 bylo
doručeno dne 29.04.2022 15:00:56.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Vrchní soud v Praze

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.