anonymizované rozhodnutí ve věci VSPH 6 To 33/2020

Zdeněk Doležálek vznesl tento dotaz dotaz na Vrchní soud v Praze

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Zdeněk Doležálek

Povinný subjekt: Vrchní soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,
žádám Vás o zaslání anonymizovaného rozsudku vydané Vrchním soudem v Praze ve věci 6 To 33/2020 ze dne 8. 3. 2021,

O rozsudek jsem si již jednou žádal a byl mi zaslán. Bohužel při otevírání souboru dojde k chybě a soubor nelze otevřít. Chybová hláška, že soubor je poškozen se objevuje na více zařízeních.
Děkuji moc,
přeji pěkný den

S přátelským pozdravem,

Zdeněk D.

Vrchní soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - anonymizované
rozhodnutí ve věci VSPH 6 To 33/2020" s evidenčním číslem
d05dca10-a3c7-48ee-affb-3c5bebe2aebe a s běžným číslem 16671/2023 bylo
doručeno dne 22.11.2023 07:36:41.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Vrchní soud v Praze

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Baldová Alena, Vrchní soud v Praze

2 přílohy

[1]znak rozsudek 2
ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY
(anonymizovaný opis)

Vrchní soud v Praze projednal ve veřejném zasedání konaném dne 8. 3. 2021
v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Korečkové, Ph. D. a soudců
Pavla Zelenky a JUDr. Kateřiny Jonákové, Ph. D. odvolání státního zástupce
Městského státního zastupitelství v Praze a obžalovaných [jméno]
[příjmení], narozeného [datum], Ing. [jméno] [příjmení], [datum narození]
a [jméno] [příjmení], [datum narození], proti rozsudku Městského soudu v
Praze ze dne 17. 10. 2019, č. j. 49 T 13/2018 – 19346 a rozhodl

takto:

     I.          Z podnětu odvolání všech obžalovaných se napadený
rozsudek podle § 258 odst. 1 písm. b), d), e) tr. řádu zrušuje v celém
rozsahu a podle § 259 odst. 3 písm. a), b) tr. řádu se znovu rozhoduje
tak, že

obžalovaní

1) [jméno] [příjmení],

[datum narození] ve [obec], trvale bytem [adresa], adresa pro účely
doručování [obec], [anonymizována tři slova], [obec],

2) Ing. [jméno] [příjmení],

[datum narození] v [obec], trvale bytem [adresa],

3) [jméno] [příjmení],

[datum narození] v [obec], trvale bytem [adresa],

jsou vinni, že

v období od 5. 10. 2012 do 16. 2. 2015, na adrese: [adresa] 209, [číslo]
[číslo] nacházejících se ve 2. nadzemním podlaží a na dalších místech
v České republice, obžalovaní [jméno] [příjmení] a [jméno] [příjmení]
vytvořili podmínky pro fungování společností: EUROPE FINANCIAL GROUP, s.
r. o., IČ: 24268615, se sídlem [ulice a číslo], [obec a číslo] - [obec],
CM Company, s. r. o., IČ: 01871889, se sídlem [adresa], IČ: 24218715, se
sídlem [ulice a číslo], [PSČ] [obec a číslo], které ovládali, rozhodovali
o jejich činnosti a prostřednictvím obžalovaného [jméno] [příjmení] svá
rozhodnutí přenášeli na obžalovaným [příjmení] dále řízené výkonné
pracovníky a pracovnice v rámci porad s obžalovaným [jméno] [příjmení] a
jemu předávaných instrukcí a pokynů, přičemž obžalovaný [jméno] [příjmení]
v téže době a na stejných místech, v rámci společností EUROPE FINANCIAL
GROUP, s. r. o., CM Company, s. r. o. a Fermanta, s. r. o. a s využitím
operátorů [jméno] [příjmení], [datum narození], [jméno] [příjmení],
[datum narození], [jméno] [příjmení], [datum narození], [jméno]
[příjmení], [datum narození], [jméno] [příjmení], [datum narození],
[jméno] [příjmení], [datum narození], a [jméno] [příjmení],
[datum narození], operátorům předával konkrétní jmenné seznamy osob, které
mají telefonicky oslovit s předstíranou nabídkou zprostředkování úvěrů či
půjček, přestože všichni obžalovaní věděli, že úvěr či půjčku těmto osobám
nezprostředkují, jednali v úmyslu získat od oslovených osob peněžní
prostředky ve formě„ vratných záloh“ („ kaucí“), dále v úmyslu získat od
oslovených osob další peněžní prostředky, a to v podobě tzv.„ smluvních
pokut“ od kontaktovaných osob prostřednictvím písemných výzev k uhrazení
tzv.„ smluvních pokut“ za smyšlené porušení předstíraného smluvního
vztahu; požadovali tyto tzv.„ smluvní pokuty“ hradit pod zdánlivě reálnými
hrozbami dalšího majetkového postihu, získané peněžní prostředky následně
vybírali prostřednictvím obžalovaného [příjmení], jako disponenta
v hotovosti z firemních účtů, případně k tomuto výběru využili jiných
disponentů nebo tyto peněžní prostředky převáděli prostřednictvím přímého
bankovnictví, ke kterému měli přístup, aby sebe obohatili; jednali
v úmyslu obohatit se ke škodě klientů níže jmenovaných společností:

  II.          EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, se sídlem
[ulice a číslo], [obec a číslo] - [obec], konkrétně ke škodě níže
jmenovaných osob, které peněžní prostředky poukázaly:

1. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa] 2001 uhradil kauci
v prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu [číslo]
[bankovní účet] dne 21. 11. 2013 ve výši: 5 100,00 Kč

2. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [adresa]
[číslo] uhradila kauci v prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.,
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 5. 9. 2013 ve výši: 4 650,00 Kč

3. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa] [číslo] uhradil
kauci v prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu č.
[bankovní účet] v období 1. 7. - 31. 7. 2013 ve výši: 20 000,00 Kč,
uhradil pokutu v prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615,
účtu č. [bankovní účet] v období 1. 8. - 31. 8. 2013 v celkové výši:
2 000,00 Kč

4. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [adresa],
uhradila kauci v prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o. IČ: 24268615,
účtu č. [bankovní účet] dne 11. 11. 2013 ve výši: 5 400,00 Kč

5. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa] [číslo], okr.
[obec] uhradil kauci v prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.,
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 11. 11. 2013 ve výši:
3 300,00 Kč

6. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [okres]
uhradil kauci v prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615,
účtu č. [bankovní účet] dne 7. 8. 2013 ve výši: 7 200,00 Kč uhradil pokutu
inkasem v prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu č.
[bankovní účet] dne 23. 8. 2013 v celkové výši: 6 000,00 Kč

7. [jméno] [jméno], [datum narození], bytem [adresa] [číslo] kauci
v prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o. IČ: 24268615, účtu č.
[bankovní účet] dne 1. 2. 2013 ve výši: 4 050,00 Kč uhradil pokutu inkasem
v prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o. IČ: 24268615, účtu č.
[bankovní účet] dne 11. 2. 2013 v celkové výši: 10 000,00 Kč

8. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec]
uhradila kauci v prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o. IČ: 24268615,
účtu č. [bankovní účet] dne 21.6.2013 ve výši: 4 725,00 Kč

9. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [obec] – [adresa],
okr. [obec] uhradil kauci v prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.,
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 5. 8. 2013 ve výši: 6 600,00 Kč
uhradil pokutu ve 3 splátkách v prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.,
IČ: 24268615, účtu [číslo] [bankovní účet] v období 1. 9. - 30. 11. 2013
v celkové výši: 6 000,00 Kč

10. [příjmení] [jméno], [datum narození] bytem, [PSČ] [obec],
[anonymizováno] nám. [adresa] uhradila kauci v prospěch EUROPE FINANCIAL
GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] v období 1. 7. -
30. 9. 2013 ve výši: 2 500,00 Kč

11. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [obec] – [adresa]
uhradil kauci v prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615,
účtu [číslo] [bankovní účet] dne 8. 11. 2013 ve výši: 4 500,00 Kč

12. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa] [číslo] uhradil
kauci v prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o. IČ: 24268615, účtu
[číslo] [bankovní účet] dne 24. 5. 2013 ve výši: 3 900,00 Kč

13. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec]
uhradil kauci v prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o. IČ: 24268615,
účtu č. [bankovní účet] dne 24. 7. 2013 ve výši: 3 600,00 Kč

14. [jméno] [příjmení], [datum narození], bytem [adresa] [číslo] uhradil
kauci v prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o. IČ: 24268615, účtu č.
[bankovní účet] v období 1. 2. - 28. 2. 2013 ve výši: 6 000,00 Kč

15. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [adresa], okr.
[obec] uhradil kauci v prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.
IČ: 24268615, účtu [číslo] [bankovní účet] dne 17. 7. 2013 ve výši:
6 600,00 Kč

16. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [adresa], okr.
[obec] uhradil kauci v prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.,
IČ: 24268615, účtu [číslo] [bankovní účet] v období 1. 1. - § 67 odst. 1 a
68 odst. 1, 2 tr. zákoníku ve znění zák. č. 333/2020 Sb. [číslo] ve výši:
8 100,00 Kč

17. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [adresa]
306 uhradila kauci v prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] v období 1. 4. - 30. 4. 2013 ve
výši: 9 650,00 Kč uhradila pokutu v prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r.
o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] v období 1. 4. - 31. 5. 2013
v celkové výši: 10 000,00 Kč

18. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa] [číslo] uhradil
kauci v prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o. IČ: 24268615, účtu
[číslo] [bankovní účet] dne 3. 6. 2013 ve výši: 4 500,00 Kč uhradil pokutu
ve splátkách v prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615,
účtu [číslo] [bankovní účet] v období 3. 6. 2013 - 31. 12. 2014 v celkové
výši: 5 000,00 Kč

19. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [adresa],
okr. [obec] uhradila kauci v prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.,
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 5. 11. 2013 ve výši: 6 300,00 Kč
uhradila pokutu inkasem v prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.,
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] v období 1. 11. - 30. 11. 2013
v celkové výši: 2 000,00 Kč

20. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [PSČ]
[adresa], okr. [obec] uhradila kauci v prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s.
r. o. IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] v období 1. 1. - 31. 12. 2013
ve výši: 3 500,00 Kč

21. [příjmení] [jméno], [datum narození] bytem [adresa], okr. [obec]
uhradila kauci v prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615,
účtu č. [bankovní účet] dne 27. 11. 12 ve výši: 4 500,00 Kč

22. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [část obce]
uhradila kauci v prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o. IČ: 24268615,
účtu č. [bankovní účet] dne 16. 11. 12 ve výši: 4 050,00 Kč uhradila
pokutu v prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu č.
[bankovní účet] v období 1. 11- 31. 12. 2013 v celkové výši: 900,00 Kč

23. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [adresa]
175 uhradila kauci v prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.,
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 15. 5. 2013 ve výši:
12 400,00 Kč uhradila pokutu v prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] v období 1. 7. - 31. 7. 2013
v celkové výši 2 000,00 Kč

24. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [adresa],
okr. [obec] uhradila kauci v prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.,
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 16. 10. 2013 ve výši:
8 100,00 Kč uhradila pokutu inkasem v prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s.
r. o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] v období 1. 10. -
31. 10. 2013 v celkové výši: 6 000, 00 Kč

25. [příjmení] [jméno], roz. [ulice], [datum narození], bytem [adresa],
okr. [okres] uhradila kauci v prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.,
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] v období 1. 9. - 30. 11. 2013 ve
výši: 4 500,00 Kč

26. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [adresa],
okr. [obec] uhradila kauci v prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.,
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 18. 6. 2013 ve výši: 3 700,00 Kč

27. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [adresa]
[číslo] uhradila kauci v prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.,
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 16. 8. 2013 ve výši: 7 400,00 Kč
uhradila pokutu inkasem v prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.,
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 13. 9. 2013 v celkové výši:
4 000,00 Kč

28. [příjmení] [jméno], [datum narození], st. přísl. Slovenská republika;
bytem v ČR: [PSČ] [obec], [adresa] uhradil kauci v prospěch EUROPE
FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne
11. 12. 2013 ve výši: 6 900,00 Kč

29. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [adresa],
okr. [okres] uhradila kauci v prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.,
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] v období 1. 4. - 30. 4. 2013 ve
výši: 12 000,00 Kč uhradila pokutu inkasem v prospěch EUROPE FINANCIAL
GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 16. 5. 2013
v celkové výši: 6 000 Kč

30. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa] 12 uhradil kauci
v prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu č.
[bankovní účet] v období 1. 9. - 30. 11. 2013 ve výši: 3 000,00 Kč

31. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [adresa]
[číslo] uhradila kauci v prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.,
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 14. 5. 2013 ve výši: 5 300,00 Kč

32. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [PSČ] [obec] – [adresa],
okr. [obec] uhradila kauci v prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.,
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 23. 5. 2013 ve výši: 4 100,00 Kč

33. [příjmení] [jméno], roz. [ulice], [datum narození], bytem [adresa]
[číslo] uhradila kauci v prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 28. 12. 2012 ve výši:
5 100,00 Kč uhradila pokutu inkasem ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s.
r. o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] v období 1. 1. - § 67 odst. 1
a 68 odst. 1, 2 tr. zákoníku ve znění zák. č. 333/2020 Sb. [číslo]
v celkové výši: 10 000,00 Kč

34. [příjmení] [jméno], roz. [ulice], [datum narození], bytem [adresa]
[číslo] uhradila kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.,
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 13. 8. 2013 ve výši: 3 300,00 Kč

35. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec]
uhradil kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615,
účtu č. [bankovní účet] v období 1. 10. - 31. 10. 2013 ve výši:
3 600,00 Kč

36. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [adresa]
924, okr. [obec] uhradila kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r.
o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] v období 1. 3. - 31. 3. 2013 ve
výši: 3 000,00 Kč

37. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec]
uhradil kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615,
účtu č. [bankovní účet] dne 12. 9. 2013 ve výši: 4 000,00 Kč

38. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [adresa], okr.
[obec] uhradil kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.,
IČ: 24268615, účtu [číslo] [bankovní účet] dne 1. 11. 2013 ve výši:
4 000,00 Kč

39. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa] 332 uhradil kauci
ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu č.
[bankovní účet] v období 1. 1. 2013 - 31. 12. 2014 ve výši: 10 000,00 Kč

40. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [obec] – [adresa],
okr. [obec] uhradil kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.,
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 5. 11. 2013 ve výši:
17 550,00 Kč

41. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec]
uhradil kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615,
účtu č. [bankovní účet] dne 29. 10. 2012 ve výši: 3 300,00 Kč

42. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec]
uhradil kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., I Č: [číslo],
účtu č. [bankovní účet] v období 1. 1. - 31. 12. 2013 ve výši: 7 400 Kč

43. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [okres]
uhradil kauci v prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615,
účtu č. [bankovní účet] v období 1. 6. - 30. 6. 2013 ve výši: 4 000,00 Kč
uhradil pokutu ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615,
účtu č. [bankovní účet] dne 3.7.2013 ve výši: 6 000,00 Kč

44. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec]
uhradil kauci v prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o. IČ: 24268615,
účtu č. [bankovní účet] dne 3.6.2013 ve výši: 9 500,00 Kč

45. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [adresa]
403, okr. [obec] uhradila kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r.
o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 5.11.2012 ve výši:
8 200,00 Kč

46. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [PSČ]
[adresa], okr. [obec] uhradila pokutu v měsíčních splátkách ve prospěch
EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet]
v období 1. 1. - 30. 9. 2014 ve výši: 9 000,00 Kč

47. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec]
uhradi kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615,
účtu č. [bankovní účet] v období 1.1. - 31.12.2012 ve výši: 3 500,00 Kč

48. [příjmení] [jméno], roz. [anonymizováno], [datum narození], bytem
[adresa] [číslo] uhradila kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r.
o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] v období 1. 6. - 31. 8. 2013 ve
výši: 3 300 Kč uhradila pokutu inkasem ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP,
s. r.o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] v období 1.6. - 31.8.2013
v celkové výši: 10 000,00 Kč

49. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec]
uhradil kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615,
účtu č. [bankovní účet] v období 1. 7. - 31. 7. 2013 ve výši: 4 500,00 Kč

50. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa] 184, okr. [obec]
uhradil kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615,
účtu č. [bankovní účet] dne 13. 9. 2013 ve výši: 4 500,00 Kč

51. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [adresa]
[číslo] uhradila kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.,
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 18. 2. 2013 ve výši: 3700,00 Kč

52. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [obec] – [část
obce], [ulice] [adresa], okr. [obec] uhradil kauci ve prospěch EUROPE
FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] v období
1. 1. 2012 - 31. 12.2013 ve výši: 5 300 Kč

53. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa] [číslo], okr.
[obec] uhradil kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.,
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] v období [číslo] - 31.12. 2013 ve
výši: 12 000,00 Kč uhradil pokutu inkasem ve prospěch EUROPE FINANCIAL
GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] v období 1. 12. -
31. 12. 2013 v celkové výši: 2 000,00Kč

54. [příjmení] [jméno], dříve [příjmení], roz. [příjmení],
[datum narození] (zemř. 24.7.2015), bytem [adresa] [číslo] uhradila kauce
ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu č.
[bankovní účet] v období 1. 11. - 31. 12. 2013 ve výši celkem 13 600 Kč

55. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] [číslo] uhradil
kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu
[číslo] [bankovní účet] dne 10. 9. 2013 ve výši: 3 700,00 Kč

56. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem: [adresa]
[adresa], okr. [obec] uhradil kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s.
r. o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] v období 1. 1. 2013 -
31. 12. 2014 ve výši: 4 000,00 Kč

57. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec]
uhradil kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615,
účtu č. [bankovní účet] v období [číslo] 31.12.2013 ve výši: 5 400,00 Kč

58. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [adresa],
okr. [obec] uhradila kauci v prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] v období 1. 6. - 31. 8. 2013 ve
výši: 8400,00Kč

59. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa] [číslo] uhradil
kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu č.
[bankovní účet] v období 1. 6. - 31. 7. 2013 ve výši: 8 000,00 Kč uhradil
pokutu inkasem ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o. IČ: 24268615,
účtu č. [bankovní účet] v období 1. 6. - 31. 7. 2013 v celkové výši:
8 000,00 Kč

60. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec]
uhradil kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615,
účtu č. [bankovní účet] v období 1. 3. - 31. 5. 2013 ve výši: 4 400,00 Kč

61. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození] bytem [adresa]
[číslo] uhradila kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.,
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 23. 8. 2013 ve výši: 5 100,00 Kč
uhradila pokutu ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.,
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 13. 11. 2013 v celkové výši:
8 000,00 Kč

62. [příjmení] [jméno], [datum narození], st. přísl. Slovenská republika;
bytem v ČR: [PSČ] [obec], [adresa] uhradil kauci ve prospěch EUROPE
FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne
28. 5. 2013 ve výši: 8 000,00 Kč

63. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec]
uhradila kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615,
účtu č. [bankovní účet] dne 13. 2. 2013 ve výši: 6 075,00 Kč

64. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa] 165 uhradila
kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu č.
[bankovní účet] v období 1. 6. - 31. 8. 2013 ve výši: 4500,00 Kč

65. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec]
uhradil kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r.o., IČ: 24268615,
účtu č. [bankovní účet] dne 18. 4. 2013 ve výši: 6 300,00 Kč

66. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [adresa],
okr. [okres] uhradila kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.,
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 19. 4. 2013 ve výši: 9 000,00 Kč

67. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [adresa]
148 uhradila pokutu inkasem ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 16. 7. 2013 v celkové výši:
10 000,00 Kč

68. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [PSČ]
[adresa], okr. [obec] uhradila kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP,
s. r. o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] v období 1.3. - 31. 5.2013
ve výši: 2 300,00 Kč uhradila pokutu inkasem ve prospěch EUROPE FINANCIAL
GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] v období 1. 3. -
31. 5. 2013 v celkové výši: 5 800 Kč

69. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec]
uhradil kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o. IČ:, [číslo],
účtu č. [bankovní účet] v období 1. 3. - 31. 8. 2013 ve výši: 4 400 Kč

70. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [adresa],
okr. [obec] uhradila kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.,
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 14. 5. 2013 ve výši: 4 500,00 Kč

71. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [adresa]
[číslo], okr. [obec] uhradila kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s.
r. o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 16. 10. 2013 ve výši:
3 900,00 Kč

72. [příjmení] [jméno], § 67 odst. 1 a 68 odst. 1, 2 tr. zákoníku ve znění
zák. č. 333/2020 Sb. [číslo], bytem [PSČ] [adresa], okr. [obec] uhradil
kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o. IČ: 24268615, účtu č.
[bankovní účet] dne 5. 10. 2012 ve výši: 3 700,00 Kč

73. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec]
uhradil pokutu ve dvou splátkách ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r.
o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] v období 1.1.2013 31.12.2014 ve
výši: 15 200 Kč

74. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec]
uhradil kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615,
účtu č. [bankovní účet] v období 1. 1. 2012 - 31. 12. 2013 ve výši:
4 000,00 Kč

75. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec]
uhradil kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615,
účtu č. [bankovní účet] dne 12. 2. 2013 ve výši: 4 050,00 Kč

76. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození] bytem [adresa]
[číslo] uhradila kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.,
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] v období 1. 1. 2013 - 31.12.2014 ve
výši: 5 000,00 Kč

77. [příjmení] [jméno], roz. [anonymizováno], nar. [číslo], bytem:
[adresa], okr. [okres] uhradila pokutu inkasem ve prospěch EUROPE
FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne
9. 7. 2013 ve výši: 8 000,00 Kč

78. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [obec] – [adresa],
okr. [obec] uhradil kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.,
IČ: 24268615, účtu [číslo] [bankovní účet] dne 14. 10. 2013 výši:
13 500,00 Kč uhradil pokutu inkasem ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s.
r. o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] v období 1. 1. 2013 -
31. 12. 2014 v celkové výši: 2 000,00 Kč

79. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec]
uhradil kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r.o., IČ: 24268615,
účtu č. [bankovní účet] v období 1. 1. 2013 - 31. 12. 2014 ve výši:
5 200,00 Kč

80. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [adresa], okr.
[obec] uhradil kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.,
IČ: 24268615, účtu [číslo] [bankovní účet] dne 29. 7. 2013 ve výši:
11 100,00 Kč

81. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [okres]
uhradil kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615,
účtu č. [bankovní účet] v období 1. 9. - 31. 10. 2013 ve výši: 6 000,00 Kč
uhradil pokutu ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615,
účtu č. [bankovní účet] v období 1. 10. - 31. 10. 2013 v celkové výši:
2 000,00 Kč

82. [jméno] [jméno], [datum narození], bytem [adresa] [číslo] uhradil
kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r.o., IČ: 24268615, účtu č.
[bankovní účet] dne 27. 8. 2013 ve výši: 9 300,00 Kč uhradil pokutu
inkasem ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu
č. [bankovní účet] dne 11. 9. 2013 v celkové výši: 4 000,00 Kč

83. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [obec] – [adresa],
okr. [obec] uhradil kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.,
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 26. 11. 2012 ve výši:
5 200,00 Kč uhradil pokutu ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 23. 1. 2014 v celkové výši:
10 000,00 Kč

84. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [adresa], okr.
[obec] uhradil kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] v období 1. 1. - 31. 12. 2013 ve
výši: 5 250,00 Kč

85. [příjmení] [jméno], nar. [číslo], bytem [adresa], okr. Trutnovu
uhradil kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615,
účtu č. [bankovní účet] dne 18. 9. 2013 ve výši: 4 500,00 Kč

86. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec]
uhradil kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615,
účtu č. [bankovní účet] v období 1. 6. - 30. 6. 2013 ve výši: 4 500,00 Kč

87. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], nar. 30 [číslo], bytem [adresa],
okr. [obec] uhradila kauci v prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.,
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] v období 1. 1. - 31. 3. 2013 ve
výši: 4 000 Kč

88. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [PSČ]
[adresa], okr. [obec] – venkov uhradila kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL
GROUP, s. r. o. IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] v období 1. 6. -
31. 7. 2013 ve výši: 7 000,00 Kč uhradila pokutu ve prospěch EUROPE
FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] v období
1. 6. - 31. 7. 2013 v celkové výši: 1 700,00 Kč

89. [příjmení] [jméno], dříve [příjmení], roz. [příjmení],
[datum narození], bytem: [adresa], okr. [okres] uhradila kauci v prospěch
EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet]
v období 1. 10. - 31. 10. 2013 ve výši: 9 000,00 Kč

90. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] 180 uhradil
kauci v prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s.r. o., IČ: 24268615, účtu č.
[bankovní účet] dne 29. 4. 2013 ve výši: 5 400,00 Kč

91. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [adresa], okr.
[obec] uhradil kauci v prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.,
IČ: 24268615, účtu [číslo] [bankovní účet] v období 1. 1. 2013 -
31. 12. 2014 ve výši: 3 000,00 Kč uhradil pokutu inkasem ve prospěch
EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet]
v období 1. 1. 2013 - 31. 12. 2014 v celkové výši: 10 000,00 Kč

92. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec]
uhradil kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615,
účtu č. [bankovní účet] v období 1. 9. - 30.10.2013 ve výši: 6 000,00

93. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec]
uhradila kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615,
účtu č. [bankovní účet] dne 21. 6. 2013 ve výši: 6 300,00 Kč uhradila
pokutu inkasem ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o. IČ: 24268615,
účtu č. [bankovní účet] dne 4. 7. 2013 v celkové výši: 8 000,00 Kč

94. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [obec] – [adresa],
okr. [obec] uhradil kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 19. 8. 2013 ve výši: 4 700,00 Kč

95. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa] [číslo] uhradil
kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o. IČ: 24268615, účtu
[číslo] [bankovní účet] v období 1. 9. - 31. 10. 2013 ve výši: 6 500,00 Kč

96. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [adresa]
[číslo] uhradila kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.,
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 11. 12. 2013 ve výši:
4 500,00 Kč

97. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec]
uhradil kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615,
účtu č. [bankovní účet] dne 31. 5. 2013 ve výši: 4 500,00 Kč

98. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [adresa],
okr. [obec] uhradila kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r.o.,
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] v období 1. - 15. 8. 2013 ve výši:
3 600,00 Kč

99. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa] [číslo] uhradil
kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r.o., IČ: 24268615, účtu
[číslo] [bankovní účet] v období 1. 1. 2012 - 31. 12. 2013 ve výši:
3 300,00 Kč

100. [anonymizováno] [obec], [datum narození], bytem [adresa] [ulice a
číslo], okr. [obec] uhradil kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s.
r. o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 15. 5. 2013 ve výši:
4 500,00 Kč

101. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [okres]
uhradil kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615,
účtu č. [bankovní účet] v období 1. 1. 2013 - [číslo] 2. 2014 ve výši:
2 500,00 Kč

102. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [obec] – [adresa],
okr. [obec] uhradil kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.,
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 12. 7. 2013 ve výši: 4 500,00 Kč

103. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [adresa]
332 uhradila kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] v období 1. 1. 2012 - 31. 12.2013 ve
výši: 3 700,00 Kč

104. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa] 494 uhradil
kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu č.
[bankovní účet] dne 11. 6. 2013 ve výši: 5 500,00 Kč uhradil pokutu
inkasem ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu
č. [bankovní účet] dne 11. 7. 2013 v celkové výši: 6 000,00 Kč

105. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa] [číslo] uhradila
kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu č.
[bankovní účet] v období 1. 4. - 31. 5. 2013 ve výši: 3 000,00 Kč

106. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa] [číslo] uhradil
kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu č.
[bankovní účet] dne 25. 7. 2013 ve výši: 16 400,00 Kč uhradil pokutu
inkasem ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu
č. [bankovní účet] dne 20. 8. 2013 v celkové výši: 2 000,00 Kč

107. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa] 1 uhradil kauci
ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu č.
[bankovní účet] [bankovní účet] dne 26. 4. 2013 ve výši: 4 000 Kč a
zároveň neuhradil požadovanou pokutu ve výši minimálně 4 000 Kč

108. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa] [číslo] uhradila
kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r.o., IČ: 24268615, účtu č.
[bankovní účet] v období 1. 8. - 31. 8. 2013 ve výši: 500,00 Kč uhradila
pokutu ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu č.
[bankovní účet] v období 1. 8. - 31. 8.2013 v celkové výši:

2 000,00 Kč

109. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [obec] – [adresa],
okr. [obec] uhradil kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.,
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 12. 7. 2013 ve výši: 5 100,00 Kč

110. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa] [číslo] uhradila
pokutu inkasem ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615,
účtu č. [bankovní účet] v období 1. 5. - 31. 5. 2013 v celkové výši:
4 000,00 Kč

111. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [adresa], okr.
[obec] uhradila kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.,
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 27. 11. 2013 ve výši:
5 700,00 Kč

112. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [PSČ]
[adresa], okr. [obec] uhradila kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP,
s. r. o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 18. 3. 2013 ve výši
5 400,00 Kč uhradila pokutu inkasem ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s.
r. o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 17. 4. 2013 v celkové
výši: 10 000,00 Kč

113. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], okr. [obec] uhradila kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP,
s. r. o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] v období 1. 6. -
30. 6. 2013 ve výši: 4 500,00 Kč

114. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [adresa], okr.
[obec] uhradil kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.,
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] v období 1. 10. - 30. 11. 2013 ve
výši: 4 700 Kč

115. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa] [číslo] uhradila
kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu č.
[bankovní účet] dne 11. 11. 2013 ve výši: 3 700,00 Kč z požadované pokuty
ve výši 10 000,00 uhradila ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.,
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 30. 1.2014 celkem 500,00 Kč

116. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [PSČ]
[obec] – [část obce], [ulice] [anonymizována tři slova] [adresa] uhradila
kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu č.
[bankovní účet] v období 1. 3. - 31. 5. 2013 ve výši: 8 000,00 Kč

117. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [obec] – [adresa],
okr. [obec] uhradil kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 27. 11. 2013 ve výši:
5 100,00 Kč

118. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], okr. [obec] uhradila kauci v prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s.
r. o. IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] v období 1. 1. 2013 -
31. 12. 2014 ve výši: 4 000,00 Kč

119. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [adresa]
[číslo] uhradil kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.,
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] v období 1. 3. - 31. 3. 2013 ve
výši: 6 000,00 Kč uhradil pokutu inkasem ve prospěch EUROPE FINANCIAL
GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] v období 1.3. -
31.3.2013 v celkové výši: 10 000,00 Kč

120. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa] [číslo] uhradil
kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu č.
[bankovní účet] v období 1. 1. 2012 - 31. 12. 2013 ve výši: 4 500,00 Kč

121. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa] 68, okr. [obec]
uhradil kauci v prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615,
účtu č. [bankovní účet] v období 1. 6. - 31. 8. 2013 ve výši: 4 800,00 Kč

122. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec]
uhradil kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615,
účtu č. [bankovní účet] dne 27. 8. 2013 ve výši: 9 300,00 Kč

123. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], okr. [obec] uhradila kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP,
s. r. o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 9. 10. 2013 ve výši:
3 500,00 Kč

124. [příjmení] [jméno], nar. [ulice], [datum narození], bytem [adresa],
okr. [obec] uhradila kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.,
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] v období 1. 6. 2013 - 31. 12. 2014
ve výši: 4 000,00 Kč

125. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec]
uhradil kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615,
účtu č. [bankovní účet] v období 1.6.- 31.8.2013 ve výši: 12 000,00 Kč

126. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa] [číslo] uhradil
kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o. IČ: 24268615, účtu č.
[bankovní účet] dne 6. 12. 2013 ve výši: 5 100,00 Kč

127. [příjmení] [jméno], nar. [číslo] 1975, bytem [PSČ] [obec] – [adresa],
okr. [okres] uhradila kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] v období 1. 1. 2012 - 31. 12. 2013
ve výši: 4 500,00 Kč

128. [příjmení] [jméno], [datum narození], st. přísl. Slovenská republika;
bytem v ČR: [PSČ] [obec] XIV – [část obce], [adresa], uhradil kauci ve
prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní
účet] dne 14. 11. 2013 ve výši: 6 600,00 Kč

129. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec]
uhradila kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615,
účtu č. [bankovní účet] v období 1. 1. - § 67 odst. 1 a 68 odst. 1, 2 tr.
zákoníku ve znění zák. č. 333/2020 Sb. [číslo] ve výši: 3 900 Kč

130. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec]
uhradil kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615,
účtu č. [bankovní účet] v období 1. 4. - 31. 5. 2013 ve výši: 4 500,00 Kč
uhradil pokutu inkasem ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.,
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 9. 5. 2013 v celkové výši:
10 000,00 Kč

131. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec]
uhradil kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615,
účtu č. [bankovní účet] dne 12.10.2012 ve výši: 4 000,00 Kč

132. [jméno] [jméno], [datum narození], bytem [adresa] 63 uhradil kauci ve
prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní
účet] dne 31. 5. 2013 ve výši: 5 100,00 Kč uhradil pokutu inkasem ve
prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní
účet] v období 1. 6. - 31. 8. 2013 v celkové výši: 4 000,00 Kč

133. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [adresa]
[adresa], uhradila kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r.o.,
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 1. 9. 2013 ve výši: 4 900,00 Kč

134. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec]
uhradil kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615,
účtu č. [bankovní účet] v období 1. 9. 2013 - 31. 3. 2014 ve výši:
3 000,00 Kč

135. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [PSČ]
[adresa], okr. [obec] uhradila kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP,
s. r. o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] v období 1.3.- 31.5.2013
ve výši: 4 000,00 Kč

136. [příjmení] [jméno], dříve [příjmení], roz. [příjmení],
[datum narození], bytem [adresa], okr. [obec] uhradila kauci ve prospěch
EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet]
v období 1. 1. - 31. 12. 2013 ve výši: 3 300 Kč

137. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [PSČ]
[obec] [adresa], uhradila kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r.
o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] v období 1. 3. - 31. 5. 2013 ve
výši: 3 000,00 Kč

138. [příjmení] [jméno], roz. [ulice], [datum narození], bytem [PSČ]
[obec] – [adresa], okr. [obec], uhradila kauci ve prospěch EUROPE
FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne
27. 9. 2012 ve výši: 5 760,00 Kč

139. [příjmení] [jméno], nar. 17.10.1976, bytem [adresa] [adresa], okr.
[obec] – venkov, uhradil pokutu inkasem ve prospěch EUROPE FINANCIAL
GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] v období 1. 1. 2013
- 31. 12. 2014 v celkové výši: 10 000,00 Kč

140. [příjmení] [jméno], [datum narození] (zemř. 1.6.2015), dříve bytem
[PSČ] [obec] – [adresa], okr. [obec] uhradil kauci ve prospěch EUROPE
FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne
23. 9. 2013 ve výši: 3 300,00 Kč

141. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [PSČ]
[adresa], okr. [obec], uhradila kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP,
s. r. o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 17. 10. 2013 ve výši:
5 400,00 Kč

142. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa] [číslo], uhradil
kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu
[číslo] [bankovní účet] dne 21. 2. 2013 ve výši: 4 050,00 Kč, uhradil
pokutu ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu č.
[bankovní účet] dne 30. 4. 2013 v celkové výši: 2 000,00 Kč

143. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], uhradil kauci
ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu č.
[bankovní účet] v období 1. 1. 2013 - 31. 12. 2014 ve výši: 12 000,00 Kč

144. [příjmení] [jméno], roz. [anonymizováno], [datum narození], bytem
[PSČ] [obec] – [adresa], okr. [obec], uhradila kauci ve prospěch EUROPE
FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne
29. 3. 2013 ve výši: 3 600,00 Kč

145. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], uhradila kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.,
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] v období 1. 1. 2013 - 31. 12. 2014
ve výši: 4 500,00 Kč

146. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], uhradila kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.,
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] v období 1. 1. - 1. 6. 2013 ve výši:
5 000,00 Kč, uhradila pokutu inkasem ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP,
s. r. o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] v období 1. 1. -
31. 6. 2013 v celkové výši: 4 000,00 Kč

147. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], uhradila kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.,
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 9. 7. 2013 ve výši: 3 500,00 Kč

148. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [PSČ]
[adresa], okr. [obec], uhradila kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP,
s. r. o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 10. 5. 2013 ve výši:
5 200,00 Kč

149. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec],
uhradil kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615,
účtu č. [bankovní účet] dne 1. 1. - 31. 12. 2013 ve výši: 9 000,00 Kč

150. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [obec] – [adresa],
okr. [část obce] [část obce], uhradil kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL
GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 3. 12. 2013 ve
výši: 4 800,00 Kč

151. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], uhradila kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.,
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 22.11. 2013 ve výši:
17 800,00 Kč, uhradila pokutu ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 17.1.2014 v celkové výši:
6 000,00 Kč

152. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec],
uhradil kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615,
účtu č. [bankovní účet] dne 22. 1. 2013 ve výši: 7 900,00 Kč,

153. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [PSČ]
[adresa], okr. [obec] uhradila kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP,
s. r. o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 6. 6. 2013 ve výši:
6 600,00 Kč

154. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], uhradil kauci
ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu č.
[bankovní účet] dne 24. 2. 2013 ve výši: 4 950,00 Kč, uhradil pokutu
v prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o. IČ: 24268615, účtu [číslo]
[bankovní účet] v období 1. 1. 2013 - 31. 12. 2014 v celkové výši:
10 000,00 Kč

155. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], uhradil kauci
ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu č.
[bankovní účet] dne 12. 10. 2012 ve výši: 4 600,00 Kč, uhradil pokutu
inkasem ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu
č. [bankovní účet] dne 15. 2. 2013 v celkové výši: 10 000,00 Kč

156. [příjmení] [jméno], [příjmení], [datum narození], bytem [adresa],
okr. [obec], uhradila kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 16. 8. 2013 ve výši:
12 400,00 Kč, uhradila pokutu ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r.
o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 20. 9. 2013 v celkové výši:
10 000,00 Kč

157. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [adresa], okr.
[obec], uhradil kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.,
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 13. 5. 2013 ve výši: 5 100,00 Kč

158. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [adresa], okr.
[obec] uhradil kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.,
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 7. 10. 2013 ve výši: 3 500,00 Kč

159. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [okres],
uhradil kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615,
účtu č. [bankovní účet] v období 1. 1. 2013 - 31. 12. 2014 ve výši:
4000,00 Kč, uhradil pokutu inkasem ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s.
r.o. IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] v období 1.1.2013 31. 12. 2014
v celkové výši: 10 000,00 Kč

160. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [okres],
uhradil kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o. IČ: 24268615,
účtu č. [bankovní účet] dne 6. 12. 2013 ve výši: 6 000,00 Kč

161. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [PSČ]
[adresa], okr. [obec], uhradil kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP,
s. r. o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 9. 9. 2013 ve výši:
3 100,00 Kč

162. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec],

uhradil kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615,
účtu č. [bankovní účet] dne 24. 5. 2013 ve výši: 20 550,00 Kč

163. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], uhradila kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r.o.,
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 13. 6. 2013 ve výši: 7 200,00 Kč

164. [jméno] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], uhradil kauci ve
prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní
účet] dne 15. 7.2013 ve výši: 30 400,00 Kč

165. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], uhradil kauci
v prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu č.
[bankovní účet] dne 31. 7. 2013 ve výši: 6 000,00 Kč

166. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], uhradila kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.,
IČ: 24268615, účtu [číslo] [bankovní účet] dne 27. 9. 2013 ve výši:
5 400,00 Kč

167. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa] 514 uhradil
kauci v prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu č.
[bankovní účet] v období 1. 12. - 31. 12. 2013 ve výši: 3 301 Kč

168. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [část
obce] – [část obce] uhradil kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s.
r. o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] v období 1. 1. 2013 -
31. 12. 2014 ve výši: 4 600 Kč

169. [jméno] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], uhradil kauci ve
prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní
účet] v období 1. 1. 2013 - 31. 12. 2014 ve výši: 5 600,00 Kč

170. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], okr. [okres], uhradila kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP,
s. r. o. IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 25. 11. 2013 ve výši:
4 500,00 Kč

171. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [obec], [ulice] čp.
510, okr. [obec], uhradil pokutu ve splátkách ve prospěch EUROPE FINANCIAL
GROUP, s. r. o. IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] 1. 1. - 31. 12. 2012
ve výši: 6 000,00 Kč

172. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec],
uhradil kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s.r.o. IČ: 24268615,
účtu č. [bankovní účet] v období 1. 3. - 31. 5. 2013 ve výši: 5 000,00 Kč

173. [příjmení] [jméno], [datum narození], st. přísl. Ukrajina; bytem v ČR
[PSČ] [obec], [ulice] [adresa], uhradil kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL
GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 16. 4. 2013 ve
výši: 6 800,00 Kč, uhradil pokutu inkasem ve prospěch EUROPE FINANCIAL
GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] v období 1. 5. -
31. 5. 2013 v celkové výši: 4 000,00 Kč

174. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [adresa], okr.
[obec], uhradil kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.,
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 12. 8. 2013 ve výši: 3 500,00 Kč
z požadované pokuty ve výši 6 000,00, uhradila v měsíčních s plátkách po 1
000,00/měsíc ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615,
účtu č. [bankovní účet] v období 1. 9. - 30. 11. 2013 celkem 1 000 Kč

175. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [adresa], okr.
[obec] uhradil, kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.,
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] v období 31. 8. - 30. 9. 2013 ve
výši: 4 600,00 Kč

176. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], okr. [obec], uhradila kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP,
s. r. o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 5. 9. 2013 ve výši:
3 000,00 Kč

177. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [obec] – [adresa],
okr. [obec], uhradil kauci v prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.,
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 9. 9. 2013 ve výši: 24 500,00 Kč

178. SOJKA [obec], [datum narození], bytem [PSČ] [adresa], okr. [obec],
uhradil kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r.o., IČ: 24268615,
účtu č. [bankovní účet] v období 1. 1. 2012 - 31. 12. 2013 ve výši:
1 600,00 Kč

179. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], okr. [obec], uhradila pokutu inkasem ve prospěch EUROPE
FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne
11. 2. 2013 v celkové výši: 10 000,00 Kč

180. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec],
uhradila kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615,
účtu č. [bankovní účet] v období 1. 6. - 31. 8. 2013 ve výši: 1 200,00 Kč

181. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [okres],
uhradila kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615,
účtu č. [bankovní účet] dne 22. 10. 2013 ve výši: 8 300,00 Kč

182. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], uhradila kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 19. 8. 2013 ve výši:
1 000,00 Kč, uhradila kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.,
IČ: 24268615, účtu [číslo] [bankovní účet] v období 1. 10. - 31. 10. 2013
ve výši: 2 000,00 Kč

183. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], uhradil kauci
ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu č.
[bankovní účet] dne 18. 12. 2012 ve výši: 4 500,00 Kč, uhradil pokutu ve
prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní
účet] v období 1.1.- 31.12.2013 v celkové výši: 10 000,00 Kč

184. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [PSČ]
[obec], [ulice] [adresa], okr. [okres], uhradila kauci ve prospěch EUROPE
FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] v období
1. 1. 2013 - 31. 12. 2014 ve výši: 3 000,00 Kč

185. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [PSČ]
[obec], [adresa], uhradila kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r.
o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 11. 7. 2013 ve výši:
6 100,00 Kč

186. [jméno] [příjmení], [datum narození], bytem: [PSČ] [adresa], okr.
[obec], uhradil kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.,
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 25. 3. 2013 ve výši:
6 200,00 Kč, uhradil pokutu inkasem ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s.
r. o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 15. 4. 2013 v celkové
výši: 9 000,00 Kč

187. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec],
uhradil kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615,
účtu č. [bankovní účet] dne 19. 9. 2013 ve výši: 5 200,00 Kč

188. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], uhradila kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.,
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] v období 1. 8. - 31. 8. 2013 ve
výši: 4 500,00 Kč

189. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], uhradil kauci
ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu č.
[bankovní účet] v období 1. 1.- 31. 12. 2013 ve výši: 5 000,00 Kč

190. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], uhradil kauci
ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o. IČ: 24268615, účtu č.
[bankovní účet] dne 16. 10. 2013 ve výši: 4 800,00 Kč

191. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], uhradila kauci
ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu č.
[bankovní účet] v období 1. 1. - 31. 12. 2014 ve výši: 4 000,00 Kč

192. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], okr. [okres], uhradila kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP,
s. r. o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] v období 1. 4. -
31. 5. 2013 ve výši: 2 700,00 Kč

193. [příjmení] [jméno], roz. [ulice], [datum narození], bytem: [adresa],
uhradila kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o. IČ: 24268615,
účtu č. [bankovní účet] dne 15. 8. 2013 ve výši: 5 900,00 Kč, uhradila
pokutu inkasem ve dvou splátkách ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r.
o. IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] v období 1. 1. 2013 -
31. 12. 2014 v celkové výši: 4 000 Kč

194. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], uhradila kauci
ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o. IČ: 24268615, účtu č.
[bankovní účet] dne 22. 5. 2013 ve výši: 3 300,00 Kč

195. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [PSČ]
[adresa], okr. [obec], uhradila kauci v prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP,
s. r. o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 19. 8. 2013 ve výši:
4 500,00 Kč, uhradila pokutu inkasem ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP,
s. r. o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] v období 1. 9. -
30. 9. 2013 v celkové výši: 8 000,00 Kč

196. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec],
uhradil kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615,
účtu č. [bankovní účet] v období 1. 1. 2013 - 31. 12. 2014 ve výši:
8 000,00 Kč

197. [příjmení] [jméno], roz. [anonymizováno], [datum narození], bytem
[PSČ] [adresa], okr. [obec], uhradila kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL
GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] v období 1. 6. -
30. 6. 2013 ve výši: 3 200,00 Kč, uhradila pokutu ve prospěch EUROPE
FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne
1. 1. 2013 - 31. 12. 2014 v celkové výši: 2 500 Kč

198. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec],
uhradil kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o. IČ: 24268615,
účtu č. [bankovní účet] v období 1. 6. - 31. 8. 2013 ve výši: 3 000,00 Kč

199. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], uhradila kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.,
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 17. 5. 2013 ve výši:
4 050,00 Kč, uhradila pokutu inkasem ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP,
s. r. o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 4. 6. 2013 v celkové
výši: 8 000,00 Kč

200. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], uhradila kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.,
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] v období 1. 1. 2013 - 31. 12. 2014
ve výši: 4 500,00 Kč

201. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], okr. [obec], uhradila kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP,
s. r. o. IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] v období 1. 1. -
31. 12. 2013 ve výši: 3.600,00 Kč

202. [jméno] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec],
uhradil kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615,
účtu č. [bankovní účet] dne 28. 3. 2013 ve výši: 9 200,00 Kč, uhradil
kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu
[číslo] [bankovní účet] dne 10. 4. 2013 ve výši: 29 400,00 Kč, uhradil
pokutu inkasem ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o. IČ: 24268615,
účtu č. [bankovní účet] dne 11. 6. 2013 v celkové výši: 10 000,00 Kč

203. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], okr. [obec], uhradila kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP,
s. r. o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 3. 6. 2013 ve výši:
6 000,00 Kč

204. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] Příkazy – [adresa],
okr. [obec], uhradila kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.,
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 4. 12. 2013 ve výši: 7 000,00 Kč

205. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [adresa], okr.
[obec], uhradil kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.,
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] v období 1. 11. - 31. 11. 2013 ve
výši: 6 900,00 Kč první splátku pokuty uhradil ve prospěch EUROPE
FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne
28. 1. 2014 v celkové výši: 1 000,00 Kč, druhou splátku pokuty uhradil ve
prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní
účet] dne 6. 3. 2014 v celkové výši: 1 000,00 Kč, třetí splátku pokuty
uhradil ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu
č. [bankovní účet] dne 10. 4. 2014 v celkové výši: 1 000,00 Kč, čtvrtou
splátku pokuty uhradil ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.,
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 12. 5. 2014 v celkové výši:
1 000,00 Kč

206. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [adresa], okr.
[obec], uhradila kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.,
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 19. 12. 2013 ve výši:
8 400,00 Kč

207. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [adresa], okr.
[obec], uhradil kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.,
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] v období 1. 11. - 31. 12. 2013 ve
výši: 4 500,00 Kč

208. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], uhradil kauci
ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu [číslo]
[bankovní účet] dne 24. 2. 2013 ve výši: 3 200,00 Kč

209. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], okr. [obec], uhradila kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP,
s. r. o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 5. 12. 2013 ve výši:
5 250,00 Kč

210. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [obec] – [adresa],
okr. [obec], uhradila kauci a inkaso ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP,
s. r. o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] v období 1. 1. 2012 -
31. 12. 2013 v celkové výši: 7 825 Kč

211. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [adresa], okr.
[obec], uhradil kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.,
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 18. 7. 2013 ve výši: 5 100,00 Kč

212. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [PSČ]
[adresa], okr. [obec], uhradila kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP,
s. r. o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] v období 1. 6. -
31. 8. 2013 ve výši: 3 500,00 Kč, uhradila pokutu inkasem ve prospěch
EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet]
v období 1. 6. - 31. 8. 2013 v celkové výši: 4 000,00 Kč

213. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec],
uhradil kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615,
účtu č. [bankovní účet] v období 1. 2. - 28. 2. 2013 ve výši: 5 700,00 Kč

214. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], uhradila kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] v období 1. 6. - 30. 6. 2013 ve
výši: 4 900,00 Kč

215. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], okr. [okres], uhradila kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP,
s. r. o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] v období 1. 11. -
30. 11. 2013 ve výši: 3 000,00 Kč, uhradila pokutu inkasem v prospěch
EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet]
dne 9. 12. 2013 v celkové výši: 2 000,00 Kč

216. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], uhradila kauci
ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu č.
[bankovní účet] v období 1. 8. - 30. 9. 2013 ve výši: 3 500,00 Kč

217. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], uhradil kauci
ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu [číslo]
[bankovní účet] dne 12. 9. 2013 ve výši: 5 200,00 Kč

218. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec],
uhradila kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615,
účtu č. [bankovní účet] dne 11. 6. 2013 ve výši: 3 900,00 Kč

219. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [část
obce], uhradil kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.,
IČ: 24268615, účtu [číslo] v období 1. 1. - 31. 12. 2013 ve výši:
7 000,00 Kč

220. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [adresa], okr.
[obec], uhradila kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.,
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 12. 9. 2013 ve výši:
5 100,00 Kč, uhradila pokutu ve splátkách ve prospěch EUROPE FINANCIAL
GROUP, s. r. o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] v období 1. 10. -
30. 11. 2013 v celkové výši: 10 000,00 Kč

221. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa] 15. dubna
[adresa], okr. [obec], uhradil kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP,
s. r. o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 3. 7. 2013 ve výši:
5 400,00 Kč, uhradil pokutu inkasem ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s.
r. o., IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] v období 1. 7. - 31. 8. 2013
v celkové výši: 4 000,00 Kč

222. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec],
uhradil kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o., IČ: 24268615,
účtu č. [bankovní účet] v období 1. 12. - 31. 12. 2013 ve výši:
5 000,00 Kč, uhradil kauci ve prospěch EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o.,
IČ: 24268615, účtu č. [bankovní účet] dne 19. 12. 2013 ve výši:
14 900,00 Kč

Celkem v bodě I škoda dokonaná ve výši 1 661 386,00 Kč, ve stadiu pokusu
ve výši 18 500,00 Kč

III.          CM Company, s. r. o., IČ: 01871889, se sídlem [adresa],
konkrétně ke škodě níže jmenovaných osob, které peněžní prostředky
poukázaly:

223. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], která dne 28. 2. 2014 hotovostně vložila na účet č. [bankovní
účet] [variabilní symbol] vratnou zálohu ve výši: 7.200 Kč

224. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], okr. [obec], která dne 6. 3. 2014 bankovním převodem zaslala na
účet č. [bankovní účet] [variabilní symbol] vratnou zálohu ve výši:
5.600 Kč

225. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], okr. [obec], která dne 9. 1. 2014 bankovním převodem, zaslala na
účet č. [bankovní účet], [variabilní symbol] vratnou zálohu ve výši:
7.050 Kč

226. [anonymizována dvě slova], roz. [anonymizováno], [datum narození],
bytem v ČR, [PSČ] [obec], [adresa], okr. [obec]; st. přísl. Ukrajina,
která dne 16. 4. 2014 bankovním převodem zaslala na účet č. [bankovní
účet], [variabilní symbol] vratnou zálohu ve výši: 8.100 Kč

227. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], který dne
18. 4. 2014 bankovním převodem zaslal na účet č. [bankovní účet],
[variabilní symbol] vratnou zálohu ve výši: 9.300 Kč

228. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [PSČ]
[adresa], okr. [obec], která dne 24. 4. 2014 bankovním převodem zaslala na
účet č. [bankovní účet], [variabilní symbol] vratnou zálohu ve výši:
23.800 Kč

229. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], který dne
18. 3. 2014 hotovostně vložil na účet č. [bankovní účet], [variabilní
symbol] vratnou zálohu ve výši: 5.700 Kč

230. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem § 67
odst. 1 a 68 odst. 1, 2 tr. zákoníku ve znění zák. č. 333/2020 Sb. [číslo]
[číslo], okr. [obec], která dne 15. 5. 2014 bankovním převodem zaslala na
účet č. [bankovní účet], [variabilní symbol] vratnou zálohu ve výši:
4.500 Kč

231. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa] [číslo], který
dne 28. 5. 2014 hotovostně vložil na účet č. [bankovní účet] vratnou
zálohu ve výši: 5.600 Kč

232. [jméno] [jméno], [datum narození], bytem [adresa] [číslo], okr.
[okres], který dne 23. 6. 2014 bankovním převodem zaslal na účet č.
[bankovní účet] [variabilní symbol] vratnou zálohu ve výši: 13.350 Kč

233. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [adresa], okr.
[obec], který dne 8. 7. 2014 bankovním převodem zaslal na účet č.
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 4.200 Kč

234. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa] [číslo], který
dne 7. 7. 2014 bankovním převodem zaslal na účet č. [bankovní účet],
[variabilní symbol] vratnou zálohu ve výši: 5.000 Kč

235. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa] [číslo], který
dne 10. 7. 2014 převodem zaslal na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu
ve výši: 7.600 Kč

236. [příjmení] [jméno], [datum narození], v ČR bytem [adresa] 550; st.
přísl. Slovenská republika, který dne 6. 2. 2014 bankovním převodem zaslal
na účet č. [bankovní účet], [variabilní symbol] vratnou zálohu ve výši:
11.100 Kč

237. [anonymizováno] [obec], [datum narození], bytem [adresa], okr.
[obec], který v období 1. 4. - 31. 5. 2014 hotovostně vložil na účet č.
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 9.900 Kč

238. [příjmení] [příjmení] [jméno], [datum narození], v ČR bytem [adresa],
okr. [obec], která dne 8. 4. 2014 bankovním převodem zaslala na účet č.
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 3.900 Kč

239. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec],
která dne 3. 6. 2014 bankovním převodem zaslala na účet č. [bankovní účet]
vratnou zálohu ve výši: 19.700 Kč

240. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], která dne
16. 6. 2014 bankovním převodem zaslala na účet č. [bankovní účet]
[variabilní symbol] vratnou zálohu ve výši: 32.600 Kč

241. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa] [číslo], okr.
[obec], který v období 23. 6. - 30. 6. 2014 zaslal na účet č. [bankovní
účet] vratnou zálohu ve výši: 5.000 Kč

242. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [PSČ]
[adresa], okr. [obec], která v období mezi 1. 1. 2012 až 31. 12. 2013
zaslala na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 4 300 Kč

243. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], § 67 odst. 1 a 68 odst. 1, 2 tr.
zákoníku ve znění zák. č. 333/2020 Sb. [číslo], bytem [PSČ] [obec]
[adresa], okr. [obec], která dne 8. 4. 2014 hotovostně vložila na účet č.
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 1.000 Kč a v období 1. 4. až
31. 5. 2014 bankovním převodem zaslala na účet č. [bankovní účet] vratnou
zálohu ve výši: 4.900 Kč

244. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], který dne
19. 3. 2014 hotovostně vložil na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve
výši: 5.100 Kč

245. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [adresa]
[číslo], která v období mezi 1. 1. 2012 až 31. 12. 2014 bankovním převodem
zaslala na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 9.100 Kč a
v období mezi 1. 1. 2012 až 31. 12. 2014 bankovním převodem zaslala na
účet č. [bankovní účet] tzv. smluvní pokutu ve výši: 500 Kč

246. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], která v období
1. – 30.7.2014 bankovním převodem zaslala na účet č. [bankovní účet]
vratnou zálohu ve výši: 6.500 Kč

247. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec],
který dne 3. 6. 2014 bankovním převodem zaslal na účet č. [bankovní účet],
[variabilní symbol] vratnou zálohu ve výši: 6.200 Kč

248. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], která v období 1. 6. 2014 – 30. 6. 2014 hotovostně vložila na
účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 4.800 Kč

249. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa] 103, okr.
[obec], který v období 1. 9. - 30. 11. 2014 hotovostně vložil na účet č.
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 9.900 Kč

250. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa] [číslo], který
dne 8. 4. 2014 hotovostně vložil na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu
ve výši: 12.600 Kč

251. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa] 488, okr.
[obec], který dne 29. 4. 2014 bankovním převodem zaslal na účet č.
[bankovní účet] [variabilní symbol] vratnou zálohu ve výši: 3.900 Kč

252. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa] [číslo], který
v období 1. 3. - 31. 5. 2014 hotovostně vložil na účet č. [bankovní účet]
vratnou zálohu ve výši: 7.000 Kč

253. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa]. [příjmení]
[číslo] který v období 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014 bankovním převodem zaslal
na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 5.700 Kč

254. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [adresa], okr.
[obec], který v období 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014 bankovním převodem zaslal
na účet č. [bankovní účet] [variabilní symbol] vratnou zálohu ve výši:
12.500 Kč

255. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [adresa]
332, okr. [obec], která dne 15. 7. 2014 bankovním převodem zaslala na účet
č. [bankovní účet], [variabilní symbol] vratnou zálohu ve výši: 7.800 Kč

256. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa] [číslo], který
v období 1. 5. – 30. 6. 2013 v hotovosti předal v [obec] doposud
neustanovené osobě - zástupci CM Company, s. r. o., finanční hotovost,
vratnou zálohu ve výši: 7.000 Kč

257. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa] [číslo], který
v období 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013 bankovním převodem zaslal na účet č.
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 3.750 Kč

258. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [adresa]
422, okr. [obec], která dne 18. 7. 2014 hotovostně vložila na účet č.
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 5.700 Kč

259. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], § 67 odst. 1 a 68 odst. 1, 2 tr.
zákoníku ve znění zák. č. 333/2020 Sb. 2001, bytem [PSČ] [adresa], okr.
[obec], která dne 22. 7. 2014 hotovostně vložila na účet č. [bankovní
účet] vratnou zálohu ve výši: 5.500 Kč

260. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [adresa]
135, která v období 1. 6. – 30. 6. 2014 bankovním převodem zaslala na účet
č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 8.800 Kč

261. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa] [číslo], okr.
[obec], který v období 1. 1. - 31. 12. 2014 bankovním převodem zaslal na
účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 3.600 Kč

262. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa] 301, okr.
[obec], který dne 10. 3. 2014 bankovním převodem zaslal na účet č.
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 6.150 Kč

263. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [adresa]
264, okr. [obec], která v období 1. 1. 2013 - 31. 12. 2014 bankovním
převodem zaslala na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve výši:
4.750Kč

264. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [adresa]
[číslo], která dne 1 9. 5. 2014 hotovostně vložila n a účet č. [bankovní
účet] vratnou zálohu ve výši: 4.800 Kč

265. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec],
která v období 1. 4. - 30. 4. 2014 poukázala na účet č. [bankovní účet]
vratnou zálohu ve výši: 3.100 Kč

266. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [PSČ]
[obec] čp [číslo], okr. [obec], která dne 26. 6. 2014 poukázala na účet č.
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 3.500 Kč

267. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa] 204, okr.
[obec], která dne 17. 4. 2014 poukázala na účet č. [bankovní účet] vratnou
zálohu ve výši: 3.000 Kč

268. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa] 204, okr. [část
obce], který dne v období 1. 4. - 30. 4. 2014 poukázal na účet č.
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 8.900 Kč

269. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [část
obce], který v období 1. 7. - 31. 7. 2014 hotovostně vložil na účet č.
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 6.500 Kč

270. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [adresa]
697, okr. [část obce], která v období 15. 6. - 30. 6. 2014 poukázala na
účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 5.000 Kč

271. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa] 80, okr. [část
obce], který dne 1. 6. - 30. 6. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet]
vratnou zálohu ve výši: 20.900 Kč

272. [příjmení] [jméno], roz. [část obce], [datum narození] (zemř.
20. 11. 2015), pův. bytem [adresa] 60, která dne 7. 5. 2014 poukázala na
účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 4.800 Kč

273. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [adresa]
[číslo], která dne 17. 7. 2014 poukázala na účet č. [bankovní účet]
vratnou zálohu ve výši: 5.250 Kč

274. [příjmení] [jméno], roz. [obec], [datum narození], bytem [adresa]
830, okr. [část obce], která v období 1. 1. 2013 – 31. 12. 2014 poukázala
na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 6.300 Kč

275. [příjmení] [jméno], [datum narození] (zemř. 30. 9. 2015), pův. bytem
[adresa] [číslo], který dne 29. 5. 2014 poukázal na účet č. [bankovní
účet] vratnou zálohu ve výši: 3 200 Kč

276. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [adresa]
[číslo], která v období 7. 3. - 17. 3. 2014 poukázala na účet č. [bankovní
účet] vratnou zálohu ve výši: 3.900 Kč

277. [příjmení] [jméno], roz. [ulice], [datum narození], bytem [adresa]
[číslo], která v období 1. 6. - 30. 6. 2014 poukázala na účet č. [bankovní
účet] vratnou zálohu ve výši: 4.000 Kč

278. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], která v období 1. 6. - 30. 6. 2014 bankovním převodem zaslala na
účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 6.300 Kč

279. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa] [číslo], který
v období 1. 5. - 30. 6. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou
zálohu ve výši: 6.200 Kč

280. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], který dne
5. 6. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve výši:
4.500 Kč

281. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], který v období
1. 1. - 31. 12. 2014 bankovním převodem zaslal na účet č. [bankovní účet]
vratnou zálohu ve výši: 4.200 Kč

282. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [PSČ]
[adresa], okr. [obec], která dne 9. 5. 2014 poukázala na účet č. [bankovní
účet] vratnou zálohu ve výši: 3.150 Kč

283. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [adresa], okr.
[obec], který dne 19. 6. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou
zálohu ve výši: 9.800 Kč

284. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], který v období
1. 6. - 30. 6. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve
výši: 6.600 Kč

285. [jméno] [jméno], [datum narození], bytem [adresa] 342, který dne
9. 5. 2014 bankovním převodem zaslal na účet č. [bankovní účet],
[variabilní symbol] vratnou zálohu ve výši: 8.200 Kč

286. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], okr. [obec], který dne 27. 6. 2014 poukázal na účet č. [bankovní
účet] vratnou zálohu ve výši: 4.500 Kč

287. [příjmení] [jméno], [datum narození] (zemř. 2. 11. 2015), dříve bytem
[PSČ] [adresa], okr. [obec], který dne 6. 5. 2014 poukázal na účet č.
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 9.150 Kč

288. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [adresa], okr.
[obec], která dne 1. 4. - 30. 4. 2014 poukázala na účet č. [bankovní účet]
vratnou zálohu ve výši: 3.600 Kč

289. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa] [číslo], která
dne 16. 4. 2014 poukázala na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve
výši: 7.800 Kč

290. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [PSČ]
[adresa], okr. [obec], která dne 24. 3. 2014 poukázala na účet č.
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 5.000 Kč

291. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [PSČ]
[část obce] – [adresa], okr. [obec], která dne 10. 2. 2014 poukázala na
účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 5.600 Kč

292. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa] 78, který
v období 1. 4. - 30. 4. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou
zálohu ve výši: 4.800 Kč

293. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [adresa]
411, která v období 1. 6. - 30. 6. 2014 poukázala na účet č. [bankovní
účet] vratnou zálohu ve výši: 7.000 Kč

294. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [adresa]
78, která dne 30. 6. 2014 poukázala na účet č. [bankovní účet] vratnou
zálohu ve výši: 4.800 Kč

295. [příjmení] [jméno], roz. [ulice], [datum narození], bytem [adresa]
2007, která dne 23. 1. 2014 poukázala na účet č. [bankovní účet] vratnou
zálohu ve výši: 4.050 Kč

296. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa] [číslo], okr.
[obec], který dne 4. 4. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou
zálohu ve výši: 6.200 Kč

297. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa] 313, okr.
[obec], který dne 18. 3. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou
zálohu ve výši: 5.600 Kč

298. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], který dne
18. 2. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve výši:
5.600 Kč

299. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec],
který v období 1. 1. - 31. 1. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet]
vratnou zálohu ve výši: 5 500 Kč

300. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], § 67 odst. 1 a 68 odst. 1, 2 tr.
zákoníku ve znění zák. č. 333/2020 Sb. 2007, bytem [adresa], okr. [okres],
která v období 1. 1. – 30. 6. 2014 poukázala na účet č. [bankovní účet]
vratnou zálohu ve výši: 4.800 Kč

301. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [okres],
která dne 7. 7. 2014 poukázala na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu
ve výši: 5.200 Kč

302. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], okr. [okres], která dne 1. 5. - 31. 5. 2014 poukázala na účet č.
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 9.300 Kč

303. [příjmení] [jméno], [datum narození]; bytem [PSČ] [adresa], okr.
[obec], který v období 1. 5. - 31. 5. 2014 poukázal na účet č. [bankovní
účet] vratnou zálohu ve výši: 8.900 Kč

304. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec],
který dne 28. 5. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu
ve výši: 15.900 Kč

305. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [adresa], okr.
[obec], který dne 18. 6. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou
zálohu ve výši: 5.000 Kč

306. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], okr. [obec], která dne 18. 2. 2014 poukázala na účet č.
[bankovní účet] vratnou záloh ve výši: 4.000 Kč

307. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [adresa], okr.
[obec], který v období 1. 3. - 31. 3. 2014 poukázal na účet č. [bankovní
účet] vratnou zálohu ve výši: 6.000 Kč

308. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], okr. [obec], která dne 19. 5. 2014 poukázala na účet č.
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 4.300 Kč

309. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [obec] – [adresa],
okr. [obec], který v období 1. 5. - 31. 5. 2014 poukázal na účet č.
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 9 300 Kč

310. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [PSČ]
[adresa], okr. [obec], která dne 16. 7. 2014 poukázala na účet č.
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 4.000 Kč

311. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa] 1914, okr.
[obec], který v období 1. 1. 2014 - 31. 12. 2014 poukázal na účet č.
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 4.500 Kč

312. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], která dne 16. 4. 2014 poukázala na účet č. [bankovní účet]
vratnou zálohu ve výši: 3.000 Kč

313. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [PSČ]
[adresa], okr. [obec], která v období 1. 2. - 30. 2. 2014 poukázala na
účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 4.050 Kč

314. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [PSČ]
[obec] – [adresa], okr. [obec], která dne 16. 7. 2014 poukázala na účet č.
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 5.800 Kč

315. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec],
který dne 19. 6. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu
ve výši: 7.200 Kč

316. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], který v období
1. 4. - 30. 4. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve
výši: 3.250 Kč

317. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [adresa], okr.
[obec], který v období 1. 5. - 31. 5. 2014 poukázal na účet č. [bankovní
účet] vratnou zálohu ve výši: 4.900 Kč

318. [příjmení] [jméno], [datum narození] (zemř. 25. 2. 2015); pův. bytem
[PSČ] [adresa], okr. [obec], který dne 18. 2. 2014 poukázal na účet č.
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 8.300 Kč

319. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [adresa], okr.
[obec], který v období 1. 6. - 31. 7. 2014 poukázal na účet č. [bankovní
účet] vratnou zálohu ve výši: 4.200 Kč

320. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], která v období 1. 4. - 30. 4. 2014 poukázala na účet č.
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 6.800 Kč

321. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], okr. [obec], která dne 23. 1. 2014 poukázala na účet č.
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 3.500 Kč

322. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], okr. [obec], která dne 16. 6. 2014 poukázala na účet č.
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: § 67 odst. 1 a 68 odst. 1, 2 tr.
zákoníku ve znění zák. č. 333/2020 Sb. [číslo]

323. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [obec] – [ulice],
[ulice] [adresa], okr. [obec], který v období 1. 5. - 31. 5. 2014 poukázal
na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 9.200 Kč

324. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [PSČ]
[obec] – [adresa], okr. [obec], která dne 1. 3. - 31. 3. 2014 poukázala na
účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 8.100 Kč

325. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa] 775, okr.
[obec], který v období 1. 4. - 30. 4. 2014 poukázal na účet č. [bankovní
účet] vratnou zálohu ve výši: 8.100 Kč

326. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [obec] – [adresa],
okr. [obec], který v období 15. 6. - 30. 6. 2014 poukázal na účet č.
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 9.500 Kč

327. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [adresa], okr.
[obec], který dne 9. 6. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou
zálohu ve výši: 6.000 Kč

328. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [PSČ]
[obec] – [adresa], okr. [obec], která dne 21. 7. 2014 poukázala na účet č.
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 6.900 Kč

329. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], okr. [obec], která v období 1. 3. - 31. 5. 2015 poukázala na
účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 4.900 Kč

330. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [obec] – [adresa],
okr. [obec], který dne 14. 5. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet]
vratnou zálohu ve výši: 5.700 Kč

331. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], okr. [obec], která dne 1. 7. 2014 poukázala na účet č. [bankovní
účet] vratnou zálohu ve výši: 4.200 Kč

332. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], který dne
15. 4. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve výši:
6.600 Kč

333. PELÍŠEK [obec], [datum narození], bytem [adresa] [adresa], okr.
[obec], který dne 22. 7. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou
zálohu ve výši: 7.200 Kč

334. [příjmení] [jméno], roz. [anonymizováno], [datum narození], bytem
[adresa], která dne 6. 2. 2014 poukázala na účet č. [bankovní účet]
vratnou zálohu ve výši: 6.600 Kč

335. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [PSČ]
[adresa], okr. [obec], která dne 1. 7. 2014 poukázala na účet č. [bankovní
účet] vratnou zálohu ve výši: 4.800 Kč

336. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [PSČ]
[adresa], okr. [obec], která dne 23. 4. 2014 hotovostně vložila na účet č.
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 4.950 Kč

337. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [adresa], okr.
[obec], který dne 24. 3. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou
zálohu ve výši: 5.200 Kč

338. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa] 516, který dne
29. 4. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve výši:
9.900 Kč

339. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa] T.G. [adresa],
okr. [obec], který v období 1. 2. - 30. 2. 2014 poukázal na účet č.
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 8.100 Kč

340. [příjmení] [jméno], roz. [anonymizováno], [datum narození], bytem
[adresa] 129, okr. [obec], která dne 31. 3. 2014 poukázala na účet č.
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 22.000 Kč

341. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [adresa]
1. - 31. 12. 2014 poukázala na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve
výši: 5.500 Kč

342. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], který dne
11. 4. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve výši:
12.500 Kč

343. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [obec] – [adresa],
okr. [obec], který dne 13. 2. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet]
vratnou zálohu ve výši: 6.900 Kč

344. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [adresa], okr.
[obec], která v období 1. 7. - 31. 7. 2014 poukázala na účet č. [bankovní
účet] vratnou zálohu ve výši: 4.900 Kč

345. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], okr. [obec], která dne 19. 6. 2014 poukázala na účet č.
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 5.700 Kč

346. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [obec] – [adresa],
okr. [obec], který dne 10. 7. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet]
vratnou zálohu ve výši: § 67 odst. 1 a 68 odst. 1, 2 tr. zákoníku ve znění
zák. č. 333/2020 Sb. [číslo]

347. [příjmení] [jméno], [datum narození]; bytem [PSČ] [adresa], okr.
[obec] dne 10. 4. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu
ve výši: 6.863 Kč

348. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec],
který v období 1. 6. - 30. 6. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet]
vratnou zálohu ve výši: 4.350 Kč

349. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [PSČ]
[obec] – [adresa], okr. [obec], která dne 12. 5. 2014 poukázala na účet č.
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 5.000 Kč

350. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec],
který dne 10. 4. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu
ve výši: 4.950 Kč

351. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec],
který dne 5. 5. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve
výši: 6.900 Kč

352. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], § 67 odst. 1 a 68 odst. 1, 2 tr.
zákoníku ve znění zák. č. 333/2020 Sb. 2012, bytem [adresa], která dne 1.
5. - 31. 5. 2014 poukázala na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve
výši: 4 350 Kč

353. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [adresa]
[číslo], která dne 13. 5. 2014 poukázala na účet č. [bankovní účet]
vratnou zálohu ve výši: 7 650 Kč

354. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], který dne
21. 5. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve výši:
8.100 Kč

355. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], který dne
9. 7. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve výši:
5 100 Kč

356. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa] [číslo], který
v období 1. 5. - 31. 5. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou
zálohu ve výši: 5.900 Kč

357. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [adresa]
639, která dne 4. 7. 2014 poukázala na účet č. [bankovní účet] vratnou
zálohu ve výši: 6.900 Kč

358. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa] 1947 [číslo],
který dne 12. 5. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu
ve výši: 9.000 Kč

359. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], § 67 odst. 1 a 68 odst. 1, 2 tr.
zákoníku ve znění zák. č. 333/2020 Sb. 2013, bytem [adresa] 258, okr.
[obec], která dne 23. 4. 2014 hotovostně vložila na účet č. [bankovní
účet] vratnou zálohu ve výši: 15.000 Kč

360. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [adresa]
489, okr. [obec], která dne 3. 7. 2014 poukázala na účet č. [bankovní
účet] vratnou zálohu ve výši: 19.600 Kč

361. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec],
který dne 19. 6. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu
ve výši: 5.000 Kč

362. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa] E. [adresa],
okr. [obec], který dne 17. 4. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet]
vratnou zálohu ve výši: 8.600 Kč

363. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], která dnech 16. - 17. 4. 2014 poukázala na účet č. [bankovní
účet] vratnou zálohu ve výši: 7.000 Kč

364. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [obec] – [adresa],
okr. [obec], který v období 1. 1. - 31. 12. 2014 poukázal na účet č.
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 3.900 Kč

365. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [obec] – [adresa],
okr. [obec], který dne 7. 4. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet]
vratnou zálohu ve výši: 16.200 Kč

366. [příjmení] [jméno], § 67 odst. 1 a 68 odst. 1, 2 tr. zákoníku ve
znění zák. č. 333/2020 Sb. 2014, bytem [adresa], který dne 16. 7. 2014
poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 7.100 Kč

367. [příjmení] [jméno], § 67 odst. 1 a 68 odst. 1, 2 tr. zákoníku ve
znění zák. č. 333/2020 Sb. 2015, bytem [adresa] [adresa], okr. [obec],
který v období 15. - 30. 6. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet]
vratnou zálohu ve výši: 9.600 Kč

368. [příjmení] [jméno], § 67 odst. 1 a 68 odst. 1, 2 tr. zákoníku ve
znění zák. č. 333/2020 Sb. 2016, bytem [adresa], okr. [obec], který dne
17. 7. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve výši:
4.300 Kč

369. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], § 67 odst. 1 a 68 odst. 1, 2 tr.
zákoníku ve znění zák. č. 333/2020 Sb. 2017, bytem [adresa], okr. [obec],
která v období 1. - 31. 5. 2014 poukázala na účet č. [bankovní účet]
vratnou zálohu ve výši: 6.400 Kč

370. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [adresa], okr.
[obec], který dne 26. 6. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou
zálohu ve výši: 9.400 Kč

371. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [adresa], okr.
[obec], který dne 11. 7. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou
zálohu ve výši: 7.100 Kč

372. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa] 24, okr. [obec],
který v období 1. 3. - 30. 4. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet]
vratnou zálohu ve výši: 3.200 Kč

373. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa] 499, okr.
[obec], který v období 1. 5. - 31. 5. 2014 poukázal na účet č. [bankovní
účet] vratnou zálohu ve výši: 4.800 Kč

374. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [adresa]
189, která dne 18. 2. 2014 poukázala na účet č. [bankovní účet] vratnou
zálohu ve výši: 3.150 Kč

375. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [adresa]
915, okr. [obec], která dne 17. 6. 2014 poukázala na účet č. [bankovní
účet] vratnou zálohu ve výši: 3.900 Kč

376. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec],
který dne 11. 6. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu
ve výši: 8.300 Kč

377. [příjmení] [jméno], dříve [příjmení], roz. [příjmení],
[datum narození], bytem [adresa], která dne 11. 6. 2014 poukázala na účet
č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 8.500 Kč

378. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], která v období 1. - 30. 4. 2014 poukázala na účet č. [bankovní
účet] vratnou zálohu ve výši: 3.600 Kč

379. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [adresa], okr.
[obec], která dne 2. 5. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou
zálohu ve výši: 15 600 Kč

380. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], která dne 6. 5. 2014 poukázala na účet č. [bankovní účet]
vratnou zálohu ve výši: 3.800 Kč

381. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa] 580, okr.
[obec], který dne 9. 4. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou
zálohu ve výši: 5.600 Kč

382. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], okr. [obec], která dne 9. 6. 2014 poukázala na účet č. [bankovní
účet] vratnou zálohu ve výši: 6.800 Kč

383. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], okr. [obec], která dne 2. 7. 2014 poukázala na účet č. [bankovní
účet] vratnou zálohu ve výši: 4.200 Kč

384. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [obec] – [adresa],
okr. [obec], který v období 1. - 15. 6. 2014 poukázal na účet č. [bankovní
účet] vratnou zálohu ve výši: 4.000 Kč

385. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], která dne 2. 1. 2014 bankovním převodem zaslala na účet č.
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 3.700 Kč

386. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], okr. [obec], která v období 1. 1. - 30. 6. 2014 poukázala na
účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 7.900 Kč

387. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec],
který dne 12. 5. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu
ve výši: 3.600 Kč

388. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [PSČ]
[ulice] – [adresa], okr. [obec], která dne 25. 6. 2014 poukázala na účet
č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 5.550 Kč

389. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [adresa], okr.
[obec], který dne 10. 7. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou
zálohu ve výši: 6.900 Kč

390. [jméno] [příjmení], [datum narození], bytem [PSČ] [adresa], okr.
[obec], který dne 31. 3. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou
zálohu ve výši: 7.800 Kč

391. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec],
který v období 1. 3. - 30. 4. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet]
vratnou zálohu ve výši: 9.000 Kč

392. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [PSČ]
[adresa], okr. [obec], která dne 3. 4. 2014 poukázala na účet č. [bankovní
účet] vratnou zálohu ve výši: 5.700 Kč

393. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [PSČ]
[adresa], okr. [obec], která uhradila v několika splátkách v období 1. 6.
- 30. 6. 2014 na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 4.000 Kč

394. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [adresa], okr.
[obec], který dne 16. 5. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou
zálohu ve výši: 12.300 Kč

395. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [adresa], okr.
[obec], která v období 15. 2. - 28. 2. 2014 poukázala na účet č. [bankovní
účet] vratnou zálohu ve výši: 6.800 Kč

396. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], který v období
1. 6. - 30. 6. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve
výši: 4.800 Kč

397. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [PSČ]
[adresa], okr. [obec], která dne 24. 6. 2014 poukázala na účet č.
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 5.900 Kč

398. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [adresa], okr.
[obec], který dne 15. 7. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou
zálohu ve výši: 8.500 Kč

399. STEJSKAL [obec], [datum narození], bytem [PSČ] [adresa], okr. [obec],
který dne 21. 1. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu
ve výši: 12.400 Kč

400. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [adresa], okr.
[obec], který v období 1. 3. - 31. 5. 2014 poukázal na účet č. [bankovní
účet] vratnou zálohu ve výši: 4.500 Kč

401. [příjmení] [jméno], [datum narození] (zemř. 13. 2. 2015), dříve bytem
[PSČ] [adresa], okr. Vsetí, který dne 2. 5. 2014 poukázal na účet č.
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 4.800 Kč

402. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec],
který dne 5. 3. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve
výši: 14.850 Kč

403. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [adresa], okr.
[obec], který v období 1. 3. - 30. 4. 2014 poukázal na účet č. [bankovní
účet] vratnou zálohu ve výši: 5.550 Kč

404. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], který v období
1. 1. - 31. 12. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve
výši: 6.400 Kč

405. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], která dne
10. 1. 2014 poukázala na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve výši:
4.000 Kč

406. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec],
který v období 1. 6. - 30. 6. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet]
vratnou zálohu ve výši: 4.900 Kč

407. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec],
který dne 27. 5. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu
ve výši: 15.200 Kč

408. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [PSČ]
[adresa], okr. [obec], která dne 10. 4. 2014 poukázala na účet č.
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 4.200 Kč

409. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], okr. [obec], která dne 14. 5. 2014 poukázala na účet č.
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 6.000 Kč

410. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], okr. [obec], která 1. 1. - 31. 12. 2014 poukázala na účet č.
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 7.000 Kč

411. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [adresa], okr.
[obec], který dne 9. 7. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou
zálohu ve výši: 5.250 Kč

412. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], která dne
16. 5. 2014 poukázala na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve výši:
6.150 Kč

413. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa] [anonymizováno]
[adresa], okr. [obec], který 1. 5. - 30. 6. 2014 poukázal na účet č.
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 14.850 Kč

414. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec],
který dne 18. 6. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu
ve výši: 9.450 Kč

415. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [adresa], okr.
[obec], který dne 31. 3. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou
zálohu ve výši: 10.250 Kč

416. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], okr. [obec], která dne 4. 2. 2014 poukázala na účet č. [bankovní
účet] vratnou zálohu ve výši: 5.000 Kč

417. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec],
který dne 25. 2. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu
ve výši: 6.800 Kč

418. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [obec], [adresa],
která dne 14. 4. 2014 poukázala na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu
ve výši: 3.900 Kč

419. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [obec], [ulice]
[adresa], který dne 27. 5. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet]
vratnou zálohu ve výši: 7.800 Kč

420. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [obec], Nám. T. G.
[adresa], který v období 1. 6. - 31. 7. 2014 poukázal na účet č. [bankovní
účet] vratnou zálohu ve výši: 6.700 Kč

421. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [obec], [adresa],
který dne 15. 4. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu
ve výši: 4.800 Kč

422. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [PSČ]
[adresa], okr. [obec], která v období 1. 4. - 30. 4. 2014 poukázala na
účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 9 400 Kč

423. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], která v období 1. 4. - 30. 4. 2014 poukázala na účet č.
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 13.000 Kč

424. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [obec] – [adresa],
okr. [obec], která dne 10. 3. 2014 poukázala na účet č. [bankovní účet]
vratnou zálohu ve výši: 5.900 Kč

425. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], který dne
28. 4. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve výši:
6.000 Kč

426. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], který dne
18. 5. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve výši:
6.850 Kč

427. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], která dne 30. 4. 2014 poukázala na účet č. [bankovní účet]
vratnou zálohu ve výši: 5.400 Kč

428. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], který dne
8. 7. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve výši:
5.600 Kč

429. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [adresa], okr.
[okres], který dne 29. 1. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou
zálohu ve výši: 5.500 Kč

430. [příjmení] [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], § 67 odst. 1 a 68
odst. 1, 2 tr. zákoníku ve znění zák. č. 333/2020 Sb. 2001, bytem
[adresa], která dne 5. 6. 2014 poukázala na účet č. [bankovní účet]
vratnou zálohu ve výši: 4.200 Kč

431. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], okr. [okres], která dne 17. 4. 2014 poukázala na účet č.
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 8.100 Kč

432. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], U hvězdárny
[adresa], který dne 16. 4. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet]
vratnou zálohu ve výši: 3.900 Kč, který dne 6. 5. 2014 poukázal na účet č.
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 100 Kč

433. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], který v období
1. 1. - 31. 12. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve
výši: 5.100 Kč

434. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], která v období 1. 3. - 31. 3. 2014 poukázala na účet č.
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 7.300 Kč

435. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [adresa]
[číslo], která dne 17. 6. 2014 poukázala na účet č. [bankovní účet]
vratnou zálohu ve výši: 5.700 Kč

436. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec],
který v období 1. 1. - 31. 12. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet]
vratnou zálohu ve výši: 4.300 Kč

437. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], která v období 1. 5. - 31. 5. 2014 poukázala na účet č.
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 6.300 Kč

438. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], okr. [obec], která dne 14. 2. 2014 poukázala na účet č.
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 12.150 Kč

439. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], který v období
1. 6. - 30. 6. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve
výši: 5.000 Kč

440. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], která dne 1. 1.
- 31. 12. 2014 poukázala na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve
výši: 5.100 Kč

441. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], okr. [obec], která dne 18. 6. 2014 poukázala na účet č.
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 6.600 Kč

442. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], která dne 20. 3. 2014 poukázala na účet č. [bankovní účet]
vratnou zálohu ve výši: 4.900 Kč

443. [jméno] [příjmení], [datum narození], bytem [adresa], který dne
16. 4. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve výši:
5.600 Kč

444. [příjmení] [jméno], roz. [ulice], [datum narození] (zemř.
26. 10. 2015), dříve bytem [adresa], která dne 12. 6. 2014 poukázala na
účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 3.600 Kč

445. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], který dne
15. 4. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve výši:
4.400 Kč

446. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], která dne 8. 4. 2014 poukázala na účet č. [bankovní účet]
vratnou zálohu ve výši: 3.150 Kč

447. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], který dne
10. 6. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve výši:
11.100 Kč

448. [jméno] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [adresa],
který dne 5. 3. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve
výši: 3.300 Kč

449. [příjmení] [jméno], dříve [příjmení], roz. [příjmení],
[datum narození], bytem [adresa], okr. [obec], která v období 1. 6. -
30. 6. 2014 poukázala na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve výši:
4.900 Kč

450. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], která 1. 2. -
28. 2. 2014 poukázala na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve výši:
3.900 Kč

451. [příjmení] [jméno] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], který
v období 1. 6. - 30. 6. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou
zálohu ve výši: 6.300 Kč

452. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], který dne
31. 3. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve výši:
6.600 Kč

453. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [adresa], okr.
[obec], který dne 11. 2. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou
zálohu ve výši: 4.700 Kč

454. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec],
který dne 30. 6. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu
ve výši: 12.000 Kč

455. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec],
který dne 18. 7. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu
ve výši: 5.400 Kč

456. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec],
který dne 16. 6. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu
ve výši: 4.200 Kč

457. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], který dne
10. 3. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve výši:
21.400 Kč

458. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [adresa], okr.
[obec], který dne 14. 3. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou
zálohu ve výši: 6.600 Kč

459. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [adresa], okr.
[obec], který dne 2. 4. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou
zálohu ve výši: 5.600 Kč

460. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [PSČ]
[adresa], okr. [obec], která dne 10. 6. 2014 poukázala na účet č.
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 3.900 Kč

461. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], který v období
1. 1. - 31. 12. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve
výši: 6 600 Kč

462. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [PSČ]
[obec] – [část obce], [ulice] [adresa], která v období 1. 6. - 31. 7. 2014
poukázala na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 9.900 Kč

463. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], která v období 1. 5. - 31. 5. 2014 poukázala na účet č.
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 4.800 Kč

464. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [PSČ]
[adresa], okr. [obec], která v období 1. 6. - 31. 7. 2014 poukázala na
účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 22.500 Kč

465. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], který v období
1. - 31. 3. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve
výši: 16.900 Kč

466. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], který 1. 3. -
31. 5. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve výši:
9.000 Kč

467. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [PSČ]
[adresa], okr. [obec], která dne 12. 2. 2014 poukázala na účet č.
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 4.400 Kč

468. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], která dne 14. 5. 2014 poukázala na účet č. [bankovní účet]
vratnou zálohu ve výši: 5.100 Kč

469. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], která dne 9. 5. 2014 poukázala na účet č. [bankovní účet]
vratnou zálohu ve výši: 4.000 Kč

470. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], která dne 27. 5. 2014 poukázala na účet č. [bankovní účet]
vratnou zálohu ve výši: 3.900 Kč

471. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], okr. [obec], která dne 20. 2. 2014 poukázala na účet č.
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 4.200 Kč

472. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [adresa]
625, okr. [obec], která v období 15. - 30. 1. 2014 poukázala na účet č.
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 5.200 Kč

473. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], okr. [obec], která dne 11. 2. 2014 poukázala na účet č.
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 4.950 Kč

474. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], který v období
1. 5. - 30. 6. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve
výši: 7.800 Kč

475. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [adresa], okr.
[obec], který dne 9. 4. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou
zálohu ve výši: 4.200 Kč

476. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec],
který v období 1. 4. - 30. 4. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet]
vratnou zálohu ve výši: 6.000 Kč

477. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec],
který dne 15. 7. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu
ve výši: 8.100 Kč

478. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], § 67 odst. 1 a 68 odst. 1, 2 tr.
zákoníku ve znění zák. č. 333/2020 Sb. [číslo], bytem [adresa], která dne
15. 4. 2014 poukázala na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve výši:
6.000 Kč

479. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec],
který dne 19. 2. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu
ve výši: 7.600 Kč

480. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [PSČ]
[obec] – [adresa], okr. [obec], která dne 7. 3. 2014 poukázala na účet č.
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 9.400 Kč

481. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [obec] – [adresa],
okr. [obec], která dne 5. 6. 2014 poukázala na účet č. [bankovní účet]
vratnou zálohu ve výši: 4.700 Kč

482. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], která dne 14. 2. 2014 poukázala na účet č. [bankovní účet]
vratnou zálohu ve výši: 8.400 Kč

483. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec],
který dne 17. 7. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu
ve výši: 5.500 Kč

484. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [adresa], okr.
[obec], která 1. 6. - 30. 6. 2014 poukázala na účet č. [bankovní účet]
vratnou zálohu ve výši: 4.950 Kč

485. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa] [adresa], okr.
[obec], který v období 15. 4. - 30. 4. 2014 poukázal na účet č. [bankovní
účet] vratnou zálohu ve výši: 7.205 Kč

486. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], okr. [obec], která dne 29. 4. 2014 poukázala na účet č.
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 3.150 Kč

487. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], okr. [obec], která dne 12. 5. 2014 poukázala na účet č.
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 3.900 Kč

488. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], okr. [obec], která v období 1. 1. - 31. 12. 2014 poukázala na
účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 7.600 Kč

489. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], která dne 12. 6. 2014 poukázala na účet č. [bankovní účet]
vratnou zálohu ve výši: 4.050 Kč

490. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [PSČ]
[adresa], okr. [obec], která v období 1. - 30. 6. 2014 poukázala na účet
č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 4.750 Kč

491. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], okr. [obec], která v období 1. 1. - 31. 12. 2014 poukázala na
účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: § 67 odst. 1 a 68 odst. 1,
2 tr. zákoníku ve znění zák. č. 333/2020 Sb. [číslo]

492. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], okr. [obec], která v období 1. - 31. 7. 2014 poukázala na účet
č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 7.000 Kč

493. [jméno] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec], který
v období 1. 1. - 31. 12. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou
zálohu ve výši: 4.500 Kč

494. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec],
která v období 1. 1. - 31. 12. 2014 poukázala na účet č. [bankovní účet]
vratnou zálohu ve výši: 6.000 Kč

495. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec],
který v období 1. - 28. 2. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet]
vratnou zálohu ve výši: 9.400 Kč

496. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [PSČ]
[adresa], okr. [obec], která dne 20. 6. 2014 poukázala na účet č.
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 7.000 Kč

497. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [PSČ]
[adresa], okr. [obec], která dne 9. 5. 2014 poukázala na účet č. [bankovní
účet] vratnou zálohu ve výši: 7.800 Kč

498. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [adresa], okr.
[obec], který dne 5. 5. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou
zálohu ve výši: 6.130 Kč

499. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [adresa]
32, okr. [obec], která dne 22. 5. 2014 poukázala na účet č. [bankovní
účet] vratnou zálohu ve výši: 4.900 Kč

500. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], který dne
16. 4. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve výši:
5.700 Kč

501. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [PSČ]
[adresa], okr. [obec], která dne 22. 4. 2014 poukázala na účet č.
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 4.200 Kč

502. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec],
který v období 1. - 30. 6. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet]
vratnou zálohu ve výši: 7.600 Kč

503. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [adresa]
T. G. [adresa], okr. [část obce], která v období 1. 1. - 31. 12. 2014
poukázala na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 8.900 Kč

504. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa] 83, okr. [obec],
který dne 3. 4. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve
výši: 4.950 Kč

505. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec],
který dne 13. 6. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu
ve výši: 6.600 Kč

506. [příjmení] [jméno], roz. [anonymizováno], [datum narození], bytem
[PSČ] [adresa], okr. [obec], která dne 15. 7. 2014 poukázala na účet č.
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 11.000 Kč

507. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec],
který dne 9. 5. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve
výši: 5.125 Kč

508. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [adresa], okr.
[obec], který dne 16. 4. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou
zálohu ve výši: 5.300 Kč

509. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [PSČ]
[obec] – [adresa], okr. [obec], která v období 1. 1. - 31. 12. 2014
bankovním převodem zaslala na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve
výši: 5.500 Kč

510. [jméno] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec], který
dne 17. 6. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve
výši: 11.700 Kč

511. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [PSČ]
[adresa], okr. [obec], která v období 1. - 30. 4. 2014 poukázala na účet
č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 4.000 Kč

512. [příjmení] [jméno], dříve [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem
[adresa], který dne 1. - 31. 1. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet]
vratnou zálohu ve výši: 7.500 Kč

513. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa] [adresa], okr.
[obec], který dne 1. 1. - 30. 6. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet]
vratnou zálohu ve výši: 4.000 Kč

514. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec],
který dne 19. 6. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu
ve výši: 7.000 Kč

515. [příjmení] [jméno], dříve [příjmení], roz. [příjmení],
[datum narození], bytem [adresa], okr. [obec], která dne 19. 3. 2014
poukázala na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 4.750 Kč

516. [jméno] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [adresa], okr. [obec],
který v období 17. - 18. 4. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet]
vratnou zálohu ve výši: 32.000 Kč

517. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec],
který dne 1. - 15. 3. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou
zálohu ve výši: 7.800 Kč

518. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], okr. [obec], která dne 19. 3. 2014 poukázala na účet č.
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 12.600 Kč

519. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], která dne 23. 4. 2014 poukázala na účet č. [bankovní účet]
vratnou zálohu ve výši: 4.400 Kč

520. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], který dne
30. 4. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve výši:
8.100 Kč

521. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], okr. [okres], která dne 5. 3. 2014 poukázala na účet č.
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 4.900 Kč

522. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], která v období 1. 1. - 31. 12. 2014 poukázala na účet č.
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 3.100 Kč

523. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], okr. [obec], která dne 2. 7. 2014 poukázala na účet č. [bankovní
účet] vratnou zálohu ve výši: 8.100 Kč

524. [příjmení] [jméno], [datum narození], st. přísl. Polsko, bytem v ČR:
[PSČ] [obec], [adresa], okr. [obec], který dne 2. 5. 2014 bankovním
převodem zaslal na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve výši:
4.200 Kč

525. [jméno] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [obec] - [adresa],
okr. [obec], který dne 16. 7. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet]
vratnou zálohu ve výši: 5.900 Kč

526. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], která dne 15. 2. 2014 poukázala na účet č. [bankovní účet]
vratnou zálohu ve výši: 4.800 Kč

527. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec],
který dne 1. - 30. 6. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou
zálohu ve výši: 6.500 Kč

528. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec],
který v období 1. 1. - 31. 12. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet]
vratnou zálohu ve výši: 8.500 Kč

529. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [obec] – [adresa],
okr. [obec], který v období 1. - 28. 2. 2014 hotovostně vložil na účet č.
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 6.400 Kč

530. [jméno] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [adresa], okr. [obec],
který v období 1. - 31. 5. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet]
vratnou zálohu ve výši: 5.500 Kč

531. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], okr. [obec], která dne 11. 7. 2014 poukázala na účet č.
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 5.000 Kč

532. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], který v období
1. - 31. 5. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve
výši: 24.500 Kč

533. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [obec],
který v období 1. - 31. 1. 2014 poukázal na účet č. [bankovní účet]
vratnou zálohu ve výši: 3.900 Kč

534. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [PSČ] [adresa], okr.
[obec], který v období 1. - 30. 4. 2014 poukázal na účet č. [bankovní
účet] vratnou zálohu ve výši: 5.000 Kč

535. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem [adresa], okr. [část
obce] - [část obce], který dne 13. 2. 2014 poukázal na účet č. [bankovní
účet] vratnou zálohu ve výši: 7.800 Kč

536. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [adresa]
listopadu [adresa], která v období 1. - 30. 6. 2014 poukázala na účet č.
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 6.000 Kč

537. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[adresa], která dne 20. 2. 2014 poukázala na účet č. [bankovní účet]
vratnou zálohu ve výši: 3.600 Kč

538. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem [PSČ]
[adresa], okr. [část obce] - [část obce], která v období 1. - 30. 4. 2014
poukázala na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 5.000 Kč

539. Bc. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem
[PSČ] [obec] – [adresa], okr. [obec], která dne 19. 3. - 22. 8. 2014
poukázala na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 6.100 Kč

540. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] 160, který
v období 1. - 30. 4. 2014 poukázal na účet [číslo] [bankovní účet] vratnou
zálohu ve výši: 3 900 Kč

541. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] 107 [bankovní
účet] vratnou zálohu ve výši: 5.500 Kč

542. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa], která dne
19. 5. 2014 poukázala na účet [číslo] [bankovní účet] vratnou zálohu ve
výši: 4.400 Kč

543. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] 368, která dne
12. 2. 2014 poukázala na účet [číslo] [bankovní účet] vratnou zálohu ve
výši: 4.500 Kč

544. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] 158, která dne
15. 7. 2014 poukázala vratnou zálohu ve výši: 5.400 Kč

545. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] 107 [bankovní
účet] vratnou zálohu ve výši: 12.400 Kč

546. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] [číslo], která
dne 13. 2. 2014 poukázala na účet [číslo] [bankovní účet] vratnou zálohu
ve výši: 6.000 Kč

547. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem:
[adresa] [číslo], která dne 21. 7. 2014 poukázala na účet [číslo]
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 6.900 Kč

548. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem:
[adresa] [číslo], která dne 16. 5. 2014 poukázala na účet [číslo]
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 6.600 Kč

549. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] [číslo], která
dne 4. 3. 2014 poukázala na účet [číslo] [bankovní účet] vratnou zálohu ve
výši: 3 835 Kč

550. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] [číslo], která
dne 12. 6. 2014 poukázala na účet [číslo] [bankovní účet] vratnou zálohu
ve výši: 6.500 Kč

551. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] 337, která
v období 15. - 31. 5. 2014 poukázala na účet [číslo] [bankovní účet]
vratnou zálohu ve výši: 3.600 Kč

552. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] 801, která
v období 1. - 30. 4. 2014 poukázala na účet [číslo] [bankovní účet]
vratnou zálohu ve výši: 5.500 Kč

553. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa], který dne
19. 6. 2014 poukázal na účet [číslo] [bankovní účet] vratnou zálohu ve
výši: 4.300 Kč

554. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] [číslo], která
dne 25. 6. 2014 poukázala na účet [číslo] [bankovní účet] vratnou zálohu
ve výši: 7.000 Kč

555. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] listopadu
[číslo] která dne 15. 7. 2014 poukázala na účet [číslo] [bankovní účet]
vratnou zálohu ve výši: 6.600 Kč

556. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] 839, která dne
25. 4. 2014 poukázala na účet [číslo] [bankovní účet] vratnou zálohu ve
výši: 5.600 Kč

557. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa]. [jméno]
[číslo] který dne 11. 4. 2014 poukázal na účet [číslo] [bankovní účet]
vratnou zálohu ve výši: 7.000 Kč

558. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] 461, která dne
26. 3. 2014 poukázala na účet [číslo] [bankovní účet] vratnou zálohu ve
výši: 4.500 Kč

559. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] [číslo], která
dne 16. 4. 2014 poukázala na účet [číslo] [bankovní účet] vratnou zálohu
ve výši: 3.300 Kč

560. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] [číslo], která
v období 1. 1. - 31. 12. 2014 poukázala vratnou zálohu ve výši: 3.900 Kč

561. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] [číslo], který
dne 19. 6. 2014 poukázal na účet [číslo] [bankovní účet] vratnou zálohu ve
výši: 4.050 Kč

562. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] [číslo], která
v období 1. - 31. 3. 2014 poukázala na účet [číslo] [bankovní účet]
vratnou zálohu ve výši: 5.200 Kč

563. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] [číslo], která
dne 11. 6. 2014 poukázala na účet [číslo] [bankovní účet] vratnou zálohu
ve výši: 11.600 Kč

564. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] [číslo], který
dne 11. 7. 2014 poukázal na účet [číslo] [bankovní účet] vratnou zálohu ve
výši: 5.000 Kč

565. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa], která dne
17. 7. 2014 poukázala na účet [číslo] [bankovní účet] vratnou zálohu ve
výši: 5.100 Kč

566. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] 107 [bankovní
účet] vratnou zálohu ve výši: 5.300 Kč

567. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] 143, která
v období 1. - 31. 7. 2014 poukázala na účet [číslo] [bankovní účet]
vratnou zálohu ve výši: 5.500 Kč

568. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] 698, který
v období 1. - 30. 4. 2014 poukázal na účet [číslo] [bankovní účet] vratnou
zálohu ve výši: 6.000 Kč

569. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] 449, která
v období 1.- 15. 7. 2014 poukázala na účet [číslo] [bankovní účet] vratnou
zálohu ve výši: 4.200 Kč

570. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem:
[adresa] 215, která v období 1.- 30. 4. 2014 poukázala na účet [číslo]
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 5.900 Kč

571. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa], která v období
1.- 31. 7. 2014 poukázala na účet [číslo] [bankovní účet] vratnou zálohu
ve výši: 3.600 Kč

572. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] 1922, který
v období 1. - 30. 4. 2014 poukázal na účet [číslo] [bankovní účet] vratnou
zálohu ve výši: 6.900 Kč

573. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] 96, která
v období 1.- 30. 4. 2014 poukázala na účet [číslo] [bankovní účet] vratnou
zálohu ve výši: 5.300 Kč

574. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] 237, který
v období 1.- 31. 3. 2014 poukázal na účet [číslo] [bankovní účet] vratnou
zálohu ve výši: 6.900 Kč

575. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] 324, která dne
20. 2. 2014 poukázala na účet [číslo] [bankovní účet] vratnou zálohu ve
výši: 6.900 Kč

576. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] [číslo], která
dne 20. 5. 2014 poukázala na účet [číslo] [bankovní účet] vratnou zálohu
ve výši: 5.700 Kč

577. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] [číslo], který
v období 1. - 30. 6. 2014 poukázal na účet [číslo] [bankovní účet] vratnou
zálohu ve výši: 6.300 Kč

578. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa], který v období
1. - 31. 5. 2014 poukázal na účet [číslo] [bankovní účet] vratnou zálohu
ve výši: 4.900 Kč

579. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem:
[adresa] [číslo], která v období 5. - 30. 6. 2014 poukázala na účet
[číslo] [bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 14.000 Kč

580. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem:
[adresa] 52, která dne 8. 4. 2014 poukázala na účet [číslo] [bankovní
účet] vratnou zálohu ve výši: 3.150 Kč

581. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] [číslo], který
dne 22. 1. 2014 poukázal na účet [číslo] [bankovní účet] vratnou zálohu ve
výši: 8.100 Kč

582. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] [číslo], který
dne 11. 4. 2014 poukázal na účet [číslo] [bankovní účet] vratnou zálohu ve
výši: 6.150 Kč

583. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa], která v období
1. - 30. 4. 2014 poukázala na účet [číslo] [bankovní účet] vratnou zálohu
ve výši: 3.600 Kč

584. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] 180, který
v období 1. - 31. 5. 2014 poukázal na účet [číslo] [bankovní účet] vratnou
zálohu ve výši: 4.200 Kč

585. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] 370, který dne
10. 2. 2014 poukázal na účet [číslo] [bankovní účet] vratnou zálohu ve
výši: 3.900 Kč

586. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] 303, která
v období 1. - 30. 6. 2014 poukázala na účet [číslo] [bankovní účet]
vratnou zálohu ve výši: 5.500 Kč

587. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] 107 [bankovní
účet] vratnou zálohuve výši: 3.900 Kč

588. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] 107 [bankovní
účet] vratnou zálohu ve výši: 4.500 Kč

589. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] 2015, který
v období 1. - 31. 5. 2014 poukázal na účet [číslo] [bankovní účet] vratnou
zálohu ve výši: 4.200 Kč

590. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [PSČ] [ulice] - [část
obce] čp. 8, který v období 1. - 15. 4. 2014 poukázal na účet [číslo]
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 5.200 Kč

591. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] [číslo], která
v období 1. - 30. 6. 2014 poukázala na účet [číslo] [bankovní účet]
vratnou zálohu ve výši: 5.700 Kč

592. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] [číslo], která
v období 1. 4. - 31. 5. 2014 poukázala na účet [číslo] [bankovní účet]
vratnou zálohu ve výši: 35.400 Kč

593. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] 107 [bankovní
účet] vratnou zálohu ve výši: 5.700 Kč

594. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] - 31. 12. 2014
poukázal na účet [číslo] [bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 12.000 Kč

595. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa], která v období
1. - 30. 6. 2014 poukázala na účet [číslo] [bankovní účet] vratnou zálohu
ve výši: 22.300 Kč

596. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa], který dne
21. 7. 2014 poukázal na účet [číslo] [bankovní účet] vratnou zálohu ve
výši: 4.800 Kč

597. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] 107 [bankovní
účet] vratnou zálohu ve výši: 4.000 Kč

598. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] [číslo], který
dne 10. 1. 2014 poukázal na účet [číslo] [bankovní účet] vratnou zálohu ve
výši: 17.100 Kč

599. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa], která v období
1. - 30. 4. 2014 poukázala na účet [číslo] [bankovní účet] vratnou zálohu
ve výši: 3.900 Kč

600. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa], která v období
1. - 15. 1. 2014 poukázala na účet [číslo] [bankovní účet] vratnou zálohu
ve výši: 4.900 Kč

Celkem v bodě II škoda výši 2 628 358,00 Kč

IV.          Fermanta, s. r. o., IČ: 24218715, se sídlem [ulice a číslo],
[PSČ] [obec a číslo], konkrétně ke škodě níže jmenovaných osob, které
peněžní prostředky poukázaly:

601. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] [číslo], který
zaslal na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne 5. 8. 2014
ve výši: 5 250,00 Kč

602. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [PSČ] [adresa], který
zaslal na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne 5. 8. 2014
ve výši: 4 300,00 Kč

603. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] [číslo], který
zaslal na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne 5. 8. 2014
ve výši: 4 200,00 Kč

604. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa], která zaslala
na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne 5. 8. 2014 ve
výši: 12 600,00 Kč

605. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [PSČ] [adresa], který
zaslal na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne 8. 8. 2014
ve výši: 17 700,00 Kč

606. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] [číslo], který
zaslal na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne 11. 8. 2014
ve výši: 19 200,00 Kč

607. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] [číslo], která
zaslala na účet č. [bankovní účet] [variabilní symbol] připsanou vratnou
zálohu dne 11. 8. 2014 ve výši: 7 000,00 Kč

608. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] [číslo], která
zaslala na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne
12. 8. 2014 ve výši: 9 900,00 Kč

609. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [PSČ] [adresa], který
zaslal na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne 12. 8. 2014
ve výši: 5 500,00 Kč

610. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [PSČ] [adresa], který
zaslal na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne 13. 8. 2014
výši: 8 100,00 Kč

611. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] 276, která
zaslala na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne
13. 8. 2014 ve výši: 3 300,00 Kč

612. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [PSČ] [adresa], která
zaslala na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne
14. 8. 2014 ve výši: 3 300,00 Kč

613. [jméno] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] [číslo], který
zaslal na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne 14. 8. 2014
ve výši: 5 100,00 Kč

614. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] [číslo], která
zaslala na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne
18. 8. 2014 ve výši: 7 800,00 Kč

615. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] [číslo], která
zaslala na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne
19. 8. 2014 ve výši: 6 000,00 Kč

616. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] 1, která
zaslala na účet č. [bankovní účet], připsanou vratnou zálohu dne
21. 8. 2014 ve výši: 5 000,00 Kč

617. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] 601, který
zaslal na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne 25. 8. 2014
ve výši: 18 100,00 Kč

618. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] [číslo], který
zaslal na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne 25. 8. 2014
ve výši: 9 900,00 Kč

619. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] [číslo], která
zaslala na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne
25. 8. 2014 ve výši: 7 000,00 Kč

620. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] 537, který
zaslal na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne 27. 8. 2014
ve výši: 7 600,00 Kč

621. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [PSČ] [adresa], která
zaslala na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne
28. 8. 2014 ve výši: 4 900,00 Kč

622. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] [číslo], který
zaslal na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne 1. 9. 2014
ve výši: 5 000,00 Kč

623. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [PSČ] [obec] - [adresa],
který zaslal na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne
1. 9. 2014 ve výši: 11 100,00 Kč

624. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [PSČ] [adresa], který
zaslal na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne 2. 9. 2014
ve výši: 6 200,00 Kč

625. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] [číslo], který
zaslal na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne 2. 9. 2014
ve výši: 6 900,00 Kč

626. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] 141, která
zaslala na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne 4. 9. 2014
ve výši: 4 300,00 Kč

627. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] 159, který
zaslal na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne 5. 9. 2014
ve výši: 8 500,00 Kč

628. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [PSČ] [ulice] [číslo]
která zaslala na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne
5. 9. 2014 ve výši: 4 900,00 Kč

629. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] [číslo], která
zaslala na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne 5. 9. 2014
ve výši: 7 900,00 Kč

630. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] 367, který
zaslal na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne 9. 9. 2014
ve výši: 8 500,00 Kč

631. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] 858, která
zaslala na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne 9. 9. 2014
ve výši: 4 050,00 Kč

632. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] 783, který
zaslal na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne 10. 9. 2014
ve výši: 8 100,00 Kč

633. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] 100, která
zaslala na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne
11. 9. 2014 ve výši: 4 300,00 Kč

634. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] 262, která
zaslala na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne
11. 9. 2014 ve výši: 5 600,00 Kč

635. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] [číslo], která
zaslala na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne
11. 9. 2014 ve výši: 7 050,00 Kč

636. [jméno] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] [číslo], který
zaslal na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne 15. 9. 2014
ve výši: 14 800,00 Kč

637. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] [číslo], která
zaslala na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne
16. 9. 2014 ve výši: 6 000,00 Kč

638. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: § 67 odst. 1 a 68 odst.
1, 2 tr. zákoníku ve znění zák. č. 333/2020 Sb. [číslo] [číslo], který
zaslal na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne 16. 9. 2014
ve výši: 5 000,00 Kč

639. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] [číslo], která
zaslala na účet č. [bankovní účet], připsanou vratnou zálohu dne
16. 9. 2014 ve výši: 4 050,00 Kč

640. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] [číslo], která
zaslala na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne
16. 9. 2014 ve výši: 4 300,00 Kč

641. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] [číslo], který
požadovanou vratnou zálohu ve výši 6 300 Kč na účet č. [bankovní účet]
nezaslal a škoda mu nevznikla

642. [příjmení] [jméno], roz. [příjmení], [datum narození], bytem:
[adresa] [číslo], která zaslala na účet č. [bankovní účet] připsanou
vratnou zálohu dne 19. 9. 2014 ve výši: 8 300,00 Kč

643. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [PSČ] [adresa], který
zaslal na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne 19. 9. 2014
ve výši: 8 000,00 Kč

644. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa], která zaslala
na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne 22. 9. 2014 ve
výši: 7 600,00 Kč

645. [příjmení] [jméno], [datum narození] (zemř. 8. 11. 2014), který
zaslal na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne 23. 9. 2014
ve výši: 5 000,00 Kč

646. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [PSČ] [obec] - [adresa],
který zaslal na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne
23. 9. 2014 ve výši: 4 500,00 Kč

647. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] [číslo], která
zaslala na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne
24. 9. 2014 ve výši: 7 900,00 Kč

648. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] [číslo], která
zaslala na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne
24. 9. 2014 ve výši: 5 000,00 Kč

649. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [PSČ] [adresa], který
zaslal na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne 25. 9. 2014
ve výši: 7 000,00 Kč

650. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] [číslo], která
zaslala na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne
25. 9. 2014 ve výši: 5 000,00 Kč

651. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] 1, který zaslal
na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne 25. 9. 2014 ve
výši: 6 600,00 Kč

652. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa], který zaslal
na účet č. [bankovní účet], připsanou vratnou zálohu dne 26. 9. 2014 ve
výši: 5 700,00 Kč

653. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [PSČ] [adresa], který
zaslal na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne 29. 9. 2014
ve výši: 14 400,00 Kč

654. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] [číslo], který
zaslal na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne 29. 9. 2014
ve výši: 8 900,00 Kč

655. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] [číslo], který
zaslal na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne 29. 9. 2014
ve výši: 6 000,00 Kč

656. [příjmení] [jméno], [datum narození], nyní [příjmení], bytem: [PSČ]
[adresa], která zaslala na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou
zálohu dne 29. 9. 2014 ve výši: 17 500,00 Kč

657. [jméno] [jméno], [datum narození], bytem [adresa] 887, který zaslal
na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne 30.9.2014 ve výši:
4 200,00 Kč

658. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [PSČ] [adresa], která
zaslala na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne
1. 10. 2014 ve výši 7 000,00 Kč

659. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] 137, který
zaslal na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne 1. 10. 2014
ve výši: 6 000 Kč

660. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [PSČ] [adresa], která
zaslala na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne
2. 10. 2014 ve výši: 9 000,00 Kč

661. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] [číslo], která
zaslala na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne
3. 10. 2014 ve výši: 9 400,00 Kč

662. [jméno] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] [číslo], který
zaslal na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne 3. 10. 2014
ve výši: 6 400,00 Kč

663. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] [číslo], která
zaslala na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne
6. 10. 2014 ve výši: 9 900,00 Kč

664. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa], který zaslal
na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne 7. 10. 2014 ve
výši: 6 300,00 Kč

665. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] [číslo], která
zaslala na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne
8. 10. 2014 ve výši: 6 600,00 Kč

666. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa], který zaslal
na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne 10. 10. 2014 ve
výši: 5 900,00 Kč

667. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] 169, která
zaslala na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne
14. 10. 2014 ve výši: 7 900,00 Kč

668. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [PSČ] [adresa], který
zaslal na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne
14. 10. 2014 ve výši: 12 600,00 Kč

669. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] [číslo], která
zaslala na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne
14. 10. 2014 ve výši: 5 000,00 Kč

670. [příjmení] [jméno] [datum narození], bytem: [adresa] května [číslo]
který zaslal na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne
15.10.2014 ve výši: 8 200,00 Kč

671. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] 299, který
zaslal na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne
16. 10. 2014 ve výši: 6 000,00 Kč

672. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] 12, který dne
16.10.2014 zaslal z účtu [bankovní účet] na účet č. [bankovní účet]
[variabilní symbol] připsanou vratnou zálohu dne 17. 10. 2014 ve výši:
5 900,00 Kč

673. [jméno] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] 810, který zaslal
na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne 17. 10. 2014 ve
výši: 7 200,00 Kč

674. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] [číslo], která
zaslala na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne
17. 10. 2014 ve výši: 6 200,00 Kč

675. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [PSČ] [obec], kpt.
[příjmení] [číslo] která zaslala na účet č. [bankovní účet] připsanou
vratnou zálohu dne 20. 10. 2014 ve výši: 6 900,00 Kč

676. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] 739, která
zaslala na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne
20. 10. 2014 ve výši: 19 200,00 Kč

677. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [PSČ] [obec] - [adresa],
který zaslal na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne 2
1. 10. 2014 výši: 8 900,00 Kč

678. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] [číslo], která
zaslala na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne
27. 10. 2014 ve výši: 5 000,00 Kč

679. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] [číslo], která
zaslala na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne
29. 10. 2014 ve výši: 9 000,00 Kč

680. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] [číslo], která
zaslala na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne
29. 10. 2014 ve výši: 9 600,00 Kč

681. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] 1905, která
zaslala na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne
30. 10. 2014 ve výši: 18 900,00 Kč

682. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] [číslo], která
zaslala na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne
31. 10. 2014 ve výši: 5 000,00 Kč

683. [příjmení] [jméno], nyní [příjmení], [datum narození], bytem:
[adresa] [číslo], která zaslala na účet č. [bankovní účet] připsanou
vratnou zálohu dne 3. 11. 2014 ve výši: 7 000,00 Kč

684. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] 135, který
zaslal na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne 3. 11. 2014
ve výši: 5 000,00 Kč

685. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] listopadu
[číslo] který zaslal na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu
dne 4. 11. 2014 ve výši: 7 000,00 Kč

686. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [PSČ] [obec] - [adresa],
který zaslal na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne
4. 11. 2014 ve výši: 4 900,00 Kč

687. [příjmení] [jméno], nar. 13.6.1973, bytem: [adresa] 796, který zaslal
na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne 4.11.2014 ve výši:
7 000,00 Kč

688. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa]. [příjmení]
[číslo] který zaslal na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu
dne 6. 11. 2014 ve výši: 5 400,00 Kč

689. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] [číslo], která
zaslala na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne
7. 11. 2014 ve výši: 10 000,00 Kč

690. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] 55, která
zaslala na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne
7. 11. 2014 ve výši: 4 200,00 Kč

691. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] [číslo], která
zaslala na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne
7. 11. 2014 ve výši: 6 300,00 Kč

692. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] [číslo], který
zaslal na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne
11. 11. 2014 ve výši: 5 600,00 Kč

693. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa], [ulice]
[číslo] která zaslala na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu
dne 13. 11. 2014 ve výši: 6 000,00 Kč

694. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [PSČ] [adresa], která
zaslala na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne 13. 11.
201 ve výši: 7 900,00 Kč

695. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [PSČ] [obec] - [adresa],
která zaslala na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne
14. 11. 2014 ve výši: 7 000,00 Kč

696. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [PSČ] [adresa], který
zaslal na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne
14. 11. 2014 ve výši: 6 000,00 Kč

697. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] 1/1, který
zaslal na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne
18. 11. 2014 ve výši: 7 000,00 Kč

698. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] [číslo], která
zaslala na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne
18. 11. 2014 ve výši: 9 400,00 Kč

699. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] [číslo], která
zaslala na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne
19. 11. 2014 ve výši: 9 900,00 Kč

700. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] 442, který
zaslal na účet č. [bankovní účet] připsanou vratnou zálohu dne
19. 11. 2014 ve výši: 5 700,00 Kč

701. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa], která dne
11. 12. 2014 zaslala na účet č. [bankovní účet] [variabilní symbol]
vratnou zálohu ve výši: 5 000,00 Kč

702. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] [číslo], která
dne 24. 11. 2014 bankovním převodem zaslala z účtu č. [bankovní účet] na
účet č. [bankovní účet] [variabilní symbol] vratnou zálohu ve výši:
7 800,00 Kč

703. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] [ulice] [číslo]
která dne 28. 11. 2014 zaslala na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu
ve výši: 7 900,00 Kč

704. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] [číslo], který
dne 7. 1. 2015 zaslal na účet č. [bankovní účet], [variabilní symbol]
vratnou zálohu ve výši: 22 600,00 Kč

705. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] [číslo], který
dne 25. 11. 2014 bankovním převodem zaslal z účtu [číslo] na účet č.
[bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 9 900,00 Kč

706. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] 2/2, který dne
12.12.2014 hotovostně vložil na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve
výši: 5 700,00 Kč

707. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] [bankovní
účet], [variabilní symbol] vratnou zálohu ve výši: 7 000,00 Kč

708. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa], která dne
13. 2. 2015 zaslala na účet č. [bankovní účet], [variabilní symbol]
vratnou zálohu ve výši: 7 200,00 Kč

709. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] 776, který dne
16. 2. 2015 hotovostně vložil na účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve
výši: 5 500,00 Kč

710. [příjmení] [jméno], [datum narození], bytem: [adresa] [číslo], který
dne 22. 1. 2015 bankovním převodem zaslal z účtu č. [bankovní účet] na
účet č. [bankovní účet] vratnou zálohu ve výši: 8 200,00 Kč,

celkem v bodě III škoda dokonaná ve výši 835 600,00 Kč, ve stadiu pokusu
ve výši 6 300,00 Kč,

čímž klientům společností: EUROPE FINANCIAL GROUP, s. r. o. CM Company, s.
r. o. a Fermanta, s. r. o. (ad I. - III.) způsobili celkovou škodu ve výši
5 125 344,00 Kč a pokusili se způsobit (v bodech 107, 115, 174 a 641)
škodu ve výši 24 300,00 Kč,

tedy

ad I. – III.

obžalovaný [jméno] [příjmení] dílem zosnoval a řídil činnost jiného, aby
sebe obohatil tím, že uvedl někoho v omyl a způsobil na cizím majetku
značnou škodu, dílem se dopustil jednání, které bezprostředně směřovalo
k zosnování a řízení činnosti jiného, aby sebe obohatil tím, že uvede
někoho v omyl a způsobí na cizím majetku značnou škodu, kterého se
dopustil v úmyslu trestný čin spáchat, avšak k dokonání trestného činu
nedošlo,

ad I. – III.

obžalovaný [příjmení] [jméno] [příjmení] dílem zosnoval a řídil činnost
jiného, aby sebe obohatil tím, že uvedl někoho v omyl a způsobil na cizím
majetku značnou škodu, dílem se dopustil jednání, které bezprostředně
směřovalo k zosnování a řízení činnosti jiného, aby sebe obohatil tím, že
uvede někoho v omyl a způsobí na cizím majetku značnou škodu, kterého se
dopustil v úmyslu trestný čin spáchat, avšak k dokonání trestného činu
nedošlo,

ad I. – III.

obžalovaný [jméno] [příjmení] dílem sebe obohatil tím, že uvedl někoho
v omyl a způsobil na cizím majetku značnou škodu, dílem se dopustil
jednání, které bezprostředně směřovalo k dokonání trestného činu tím, že
sebe obohatí tím, že uvede někoho v omyl a způsobí na cizím majetku
značnou škodu, kterého se dopustil v úmyslu trestný čin spáchat, avšak
k dokonání trestného činu nedošlo,

čímž spáchali

obžalovaný [jméno] [příjmení] organizátorství zločinu podvodu podle § 24
odst. 1 písm. a), § 209 odst. 1, 4 písm. d) tr. zákoníku, dílem dokonaný,
dílem (v bodech 107, 115, 174, 641) ve stádiu pokusu podle § 21 odst. 1
tr. zákoníku ve znění zák. č. 333/2020 Sb.,

obžalovaný [příjmení] [jméno] [příjmení] organizátorství zločinu podvodu
podle § 24 odst. 1 písm. a), § 209 odst. 1, 4 písm. d) tr. zákoníku, dílem
dokonaný, dílem (v bodech 107, 115, 174, 641) ve stádiu pokusu podle § 21
odst. 1 tr. zákoníku ve znění zák. č. 333/2020 Sb.,

obžalovaný [jméno] [příjmení] zločin podvodu podle § 209 odst. 1, 4 písm.
d) tr. zákoníku dílem dokonaný, dílem (v bodech 107, 115, 174, 641) ve
stádiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku ve znění zák. č. 333/2020
Sb.,

a odsuzují se

obžalovaný [jméno] [příjmení]

podle § 209 odst. 4 tr. zákoníku ve znění zák. č. 333/2020 Sb. za použití
§ 43 odst. 2 tr. zákoníku ve znění zák. č. 333/2020 Sb. k souhrnnému
trestu, a to

k trestu odnětí svobody na 5 (pět) let, pro jehož výkon se podle § 56
odst. 2 písm. a) tr. zákoníku ve znění zák. č. 333/2020 Sb. zařazuje do
věznice s ostrahou,

podle § 67 odst. 1 a 68 odst. 1, 2 tr. zákoníku ve znění zák. č. 333/2020
Sb. k peněžitému trestu ve výměře
300 000 (tři sta tisíc) Kč po 300 (třech stech) celých denních sazbách ve výši 1 000 (jeden tisíc) Kč,

podle § 43 odst. 2 tr. zákoníku se současně ruší výrok o trestu, který byl
obžalovanému uložen rozsudkem Okresního soudu v Pardubicích ze dne 6.
listopadu 2017, č. j. 1 T 98/2014 - [číslo], jakož i všechna další
rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně,
k níž došlo tímto zrušením, pozbyla podkladu,

obžalovaný [příjmení] [jméno] [příjmení]

podle § 209 odst. 4 tr. zákoníku ve znění zák. č. 333/2020 Sb. k trestu
odnětí svobody na 3 (tři) roky, jehož výkon se podle § 81 odst. 1 tr.
zákoníku ve znění zák. č. 333/2020 Sb. podmíněně odkládá a podle § 82
odst. 2 tr. zákoníku ve znění zák. [číslo] Sb.se stanoví zkušební doba na
5 (pět) let,

podle § 67 odst. 1 a 68 odst. 1, 2 tr. zákoníku ve znění zák. č. 333/2020
Sb. se obžalovanému dále ukládá peněžitý trest ve výměře
500 000 (pět set tisíc) Kč po 125 (sto dvaceti pěti) celých denních sazbách ve výši 4 000 (čtyři tisíce) Kč,

obžalovaný [jméno] [příjmení]

podle § 209 odst. 4 tr. zákoníku ve znění zák. č. 333/2020 Sb. k trestu
odnětí svobody na 3 (tři) roky, jehož výkon se podle § 81 odst. 1 tr.
zákoníku ve znění zák. č. 333/2020 Sb. podmíněně odkládá a podle § 82
odst. 2 tr. zákoníku ve znění zák. [číslo] Sb.se stanoví zkušební doba na
5 (pět) let.

   V.          Podle § 256 tr. řádu se odvolání státního zástupce zamítá.

Odůvodnění:

A.

1. Napadeným rozsudkem Městského soudu v Praze byli obžalovaní [jméno] a
Ing. [jméno] [příjmení] (dále bude pro stručnost uváděn bez akademického
titulu) a [jméno] [příjmení] uznáni vinnými, a to konkrétně: [jméno] a
[jméno] [příjmení] organizátorstvím zločinu podvodu podle § 24 odst. 1
písm. a), § 209 odst. 1, 5 písm. a) tr. zákoníku a [jméno] [příjmení]
zločinem podvodu podle § 209 odst. 1, 5 písm. a) tr. zákoníku dílem
dokonaným, dílem (v bodě 642) spáchaným ve stádiu pokusu podle § 21 odst.
1 tr. zákoníku, kterého se podle skutkových zjištění soudu prvního stupně
ve stručnosti dopustili vylákáním finančních prostředků od poškozených pod
falešným příslibem zprostředkování úvěrů a půjček v 711 případech v době
od 1. 12. 2012 do 18. 2. 2015 pod hlavičkou společností EUROPE FINANCIAL
GROUP, s. r. o. (dále jen EFG), CM Company, s. r. o. (dále jen CMC) a
Fermanta, s. r. o., čímž poškozeným způsobili škodu celkem ve výši
5 251 328 Kč. Za to byl obžalovanému [jméno] [příjmení] podle § 209 odst.
5 a § 43 odst. 2 tr. zákoníku uložen souhrnný trest odnětí svobody
v trvání 5 let, pro jehož výkon byl podle § 56 odst. 2 písm. b) tr.
zákoníku zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou. Podle § 67 odst. 1 a §
68 odst. 1 tr. zákoníku byl obžalovanému dále uložen peněžitý trest 500
denních sazeb, jejíž výše byla pod § 68 odst. 2 tr. zákoníku stanovena na
2 000 Kč a pro případ nezaplacení peněžitého trestu mu byl podle § 69
odst. 1 tr. zákoníku stanoven náhradní trest odnětí svobody na 2 roky.
Současně byl zrušen výrok o trestu z rozsudku Okresního soudu v
Pardubicích ze dne 6. 11. 2017, č. j. 1 T 98/2014-11385, jakož i všechna
další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke
změně, k níž došlo tímto zrušením, pozbyla podkladu. Obžalovaný [jméno]
[příjmení] byl odsouzen podle § 209 odst. 5 tr. zákoníku a za použití § 58
odst. 1 tr. zákoníku k trestu odnětí svobody na 3 roky, jehož výkon bylo
podle § 81 odst. 1 a § 82 odst. 2 tr. zákoníku podmíněně odložen na
zkušební dobu v trvání 5 let. Podle § 67 odst. 1 a § 68 odst. 1 tr.
zákoníku byl obžalovanému dále uložen peněžitý trest 500 denních sazeb,
jejíž výše byla pod § 68 odst. 2 tr. zákoníku stanovena na 1 000 Kč a pro
případ nezaplacení peněžitého trestu mu byl podle § 69 odst. 1 tr.
zákoníku stanoven náhradní trest odnětí svobody na 1 rok. Obžalovanému
[jméno] [příjmení] byl podle § 209 odst. 5 a za použití § 58 odst. 1 tr.
zákoníku uložen trest odnětí svobody v trvání 4 let, pro jehož výkon byl
podle § 56 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku zařazen do věznice s ostrahou.

B.

2. Proti výše uvedenému rozsudku podali včasná odvolání státní zástupce, a
to v neprospěch obžalovaného [jméno] [příjmení] výlučně do výroku o trestu
a všichni obžalovaní do všech jeho výroků.

3. Státní zástupce poukázal na to, že v rámci přípravného řízení byly na
adrese spojené s činností společnosti EFG nalezeny finanční prostředky, o
jejichž původu uvedl obžalovaný [jméno] [příjmení], že je vybral z
bankovního účtu a ponechal v pokladně na úhradu provozních nákladů. Z toho
je zřejmé, že se jedná o bezprostřední výnos všech obžalovaných z trestné
činnosti.

4. Závěrem státní zástupce navrhl, aby byl obžalovanému [jméno] [příjmení]
při nezměněném výroku o vině (kromě reflexe novely trestního zákoníku (z.
č. 333/2020 Sb.) ve vztahu ke všem obžalovaným) a ostatních trestech,
uložen podle § 70 odst. 1 tr. zákoníku i trest propadnutí věci – hotovosti
ve výši 96 903 Kč.

5. Obžalovaný [jméno] [příjmení] předně poukázal na to, že městský soud
jako základní důkaz o jeho vině použil výpověď obžalovaného [jméno]
[příjmení], kterou přijal zcela nekriticky a nezohlednil osobní motiv
jmenovaného zatáhnout obžalovaného [jméno] [příjmení], jehož trestní
minulost znal, do této kauzy. Stejně tak městský soud nezohlednil nesoulad
a nepoměr ve výpovědích jmenovaného z přípravného řízení a z hlavního
líčení. Odvolatel upozornil i na další trestní stíhání jmenovaného pro
obdobnou trestnou činnost, kde je stíhán bez bratří [anonymizováno] (tedy
bez potřeby jejich vedení), ač v této věci měl jako nesamostatný podléhat
jejich příkazům. Svou údajnou podřízenost měl doložit mandátní smlouvou,
kterou však nikdy nedodal. Stejně tak se městský soud nevypořádal s tou
částí výpovědi obžalovaného [jméno] [příjmení], kde potvrzoval úspěšnost
části klientů při získávání úvěrů (což dokládají i písemné materiály od
společnosti P credit), své výlučné dispoziční právo k bankovním účtům,
přijímání a vyplácení operátorů. Odvolatel dále namítl, že výpovědi
operátorek, pokud jsou ve shodě s výpovědí obžalovaného, je odůvodněno
jejich přátelskými vztahy a dalším společným trestním stíháním, v rámci
něhož připravují obhajobu společně. Oproti tomu s odvolatelem operátorky
v kontaktu nebyly. Dále upozornil na to, že s obžalovaným [jméno]
[příjmení] skutečně spolupracoval, a to na základě písemné smlouvy, kdy
obžalovaný [jméno] [příjmení] vystupoval jako zástupce zprostředkovatelské
společnosti EFG a každý se věnoval vlastní obchodní činnosti. Podle názoru
odvolatele bylo jednoznačně vyvráceno, že by věděl, že půjčku či úvěr
nezprostředkuje. Naprosto nelogicky vyznívá tvrzení městského soudu o
tzv.„ druhém vyždímání oběti“ (ve smyslu poskytnutí úvěru po dokonání
stíhaného jednání), a to v konfrontaci se závěrem o tom, že obžalovaní
nikdy neměli v úmyslu úvěry zprostředkovat. Zmínil též výpovědi některých
operátorek ([ulice], [příjmení]) o vracení kaucí části klientů. Z
provedeného dokazování vyplývá, že ani jeden poškozený se své„ zálohy“
nedomáhal občanskoprávní cestou. Podle názoru obžalovaného se poškození
připojili k této trestní věci pouze na základě iniciativy policie. Mnoho
poškozených sdělilo, že se necítí být poškozenými, např. [jméno]
[příjmení], další poškození tvrdili, že žádnou zálohu nikdy neplatili,
např. [jméno] [příjmení], [jméno] [příjmení]. Jiní poškození (např.
[jméno] [příjmení]) uvedli, že předmětné společnosti neznají, jiní (např.
[příjmení] [příjmení], [jméno] [příjmení]) rozporovali zaslané částky.
Poškození tak vypovídají ve zjevném rozporu s tím, co v napadeném rozsudku
u každého z vyslechnutých poškozených uvádí nalézací soud, tento se
s rozpory nijak nevypořádal. Jedná se tak v případě jejich výpovědí o tzv.
opomenutý důkaz. Za poškozené považuje napadený rozsudek i osoby, které
zaplatily v souladu se zprostředkovatelskou smlouvou platbu – odměnu za
zprostředkování úvěru, který jim byl skutečně zprostředkován a společností
P credit poskytnut (viz body 85, 116, 125, 134, 140, 158, 162, 184, 210,
220, 254, 261, 351, 407, 466, 468, 518, 589 a 599). Nalézací soud se také
nevypořádal s tím, že poškození pod body pod 3, 4, 10, 14, 37, 42, 43, 55,
60, 61, 76, 81, 88, 89, 97, 98, 106, 132, 133, 135, 147, 156, 177, 179,
187, 189, 203, 217, 221, 222, 246, 262, 267, 274, 321, 322, 343, 377, 381,
382, 390, 404, 421, 425, 435, 436, 453, 454, 459, 492, 502, 513, 535, 563,
564, 591 a 593 zaplatili zálohu, dostali prostřednictvím obžalovaného
nabídku od společnosti P credit, kterou však nevyužili. Část poškozených
(např. [jméno] [příjmení], [jméno] [příjmení], [jméno] [příjmení])
vypověděla, že si s obchodním zástupcem zprostředkující společnosti
sjednali osobní schůzku za účelem objednávky jejích služeb a, podle
smluvních podmínek zprostředkovatelské společnosti v tomto případě
platilo, že se závazek společnosti vrátit platbu ruší a společnost je
oprávněna své náklady na zajištění osobní schůzky započítat ve výši
odpovídající záloze. Postup byl smluvně ujednán a lze ho považovat za
legitimní. Smluvní podmínky také obsahovaly ustanovení o smluvní pokutě
s tím, že společnosti vzniká nárok na odměnu již v okamžiku, ve kterém
obstarala klientovi příležitost uzavřít smlouvu o finančním produktu,
pokud by ji však klient do doby 10ti dnů neuhradil, byla stanovena
jednorázová smluvní pokuta. Klienti se smluvní pokutou byli stejně jako
s vratnou kaucí srozuměni ve smluvních podmínkách, která byla součástí
zprostředkovatelské smlouvy. Klienti měli možnost se s nimi seznámit a
souhlas s obsahem dokumentů svobodně stvrdili svým vlastnoručním podpisem.
Nemohlo se tudíž jednat o klamání či podvod. Navíc se někteří poškození
ani necítili být poškozenými, rozporovali úhradu finančních prostředků a
do seznamu poškozených byli zařazeni jen v důsledku postupu policie.
Úhrada smluvní pokuty měla být řešena maximálně v rámci občanskoprávního
řízení. Obžalovaný upozornil na poslední novelu trestního zákoníku č.
333/2020 Sb. účinnou od 1. 10. 2020, v důsledku čehož nemůže být skutek
právně kvalifikován jako trestný čin podvodu podle § 209 odst. 1, 5 písm.
a) tr. zákoníku, ale maximálně podle § 209 odst. 1, 4 písm. d) tr.
zákoníku. Uložený trest považuje odvolatel za neadekvátně přísný až
devastační. Obžalovaný nedisponuje žádný významným majetkem, je
zaměstnaný, má vyživovací povinnost k nezletilé dceři a synovi.

6. Závěrem obžalovaný [jméno] [příjmení] navrhl, aby odvolací soud
napadený rozsudek podle § 258 odst. 1 tr. řádu zrušil a zprostil jej
obžaloby.

7. Obžalovaný [jméno] [příjmení] se v odůvodnění svého odvolání zaměřil na
to, že stíhaná trestná činnost nebyla prokázána ve vztahu k jeho osobě jak
po subjektivní tak po objektivní stránce, kdy městský soud dovodil jeho
vinu bez jakékoliv opory ve zjištěném skutkovém stavu, a to zcela
v rozporu se zásadou in dubio pro reo. Dále zamítl provedení některých
důkazů (výpovědí některých poškozených), aniž by zmínil důvod. Shodně a z
totožných důvodů s obžalovaným [jméno] [příjmení] namítl nekritické
přijetí výpovědi obžalovaného [jméno] [příjmení] jako usvědčujícího důkazu
a taktéž i výpovědí operátorek v jeho neprospěch. Ohledně poškozených
připomněl jejich sociální zařazení významně snižující jejich věrohodnost.
Připomněl též to, že v době, kdy mělo docházet k trestné činnosti, se na
předmětném místě nenacházel. Pokud měl figurovat v projednávané trestné
činnosti, takto bylo v době jeho studia na vysoké škole, a to formou
brigády, kdy neměl šanci zjistit, že jsou od klientů brány nějaké vratné
kauce, neboť jeho činnost spočívala v administrativní kontrole velkého
množství dokumentů, zda jsou správně vyplněny. Z výpisů z účtu
obžalovaného z předmětného období nevyplývá, že by měl jakýkoli majetkový
prospěch z trestné činnosti. Taktéž obžalovaný [jméno] [příjmení]
upozornil na poslední novelu trestního zákoníku č. 333/2020 Sb. účinnou od
1. 10. 2020, v důsledku čehož nemůže být skutek právně kvalifikován jako
trestný čin podvodu podle § 209 odst. 1, 5 písm. a) tr. zákoníku, ale
maximálně podle § 209 odst. 1, 4 písm. d) tr. zákoníku.

8. Závěrem obžalovaný [jméno] [příjmení] navrhl, aby Vrchní soud v Praze
napadený rozsudek zrušil a zprostil jej obžaloby podle § 226 písm. a) tr.
řádu, případně v případě uznání viny změnil právní kvalifikaci skutku
v kontextu zmíněné novely trestního zákoníku

9. Obžalovaný [jméno] [příjmení] předně dospěl k závěru, že řízení, které
vydání rozsudku předcházelo, trpí podstatnými vadami, které mohly mít vliv
na správnost a zákonnost přezkoumávaného rozsudku. V této souvislosti
napadl nemožnost prostudovat spis jeho novým obhájcem. Dále uvedl, že
považuje napadený rozsudek za vadný, neboť soud prvního stupně nesprávně
zjistil skutkový stav a nevypořádal se se všemi okolnostmi významnými pro
rozhodnutí. Z popisu skutku vyplývá, že činnost předmětných společností
byla zaměřená pouze na vybírání vratné kauce s úmyslem tuto kauci
nevrátit, což je skutečnost, která v řízení najevo nevyplynula. Obžalovaní
se však snažili úvěry poškozeným zajistit, neboť pro předmětné společnosti
bylo výhodnější úvěry konkrétním osobám poskytnout, jelikož v takovém
případě by ještě dostali provizi od úvěrující společnosti. To dokládá
skutečnost, že ve 20 % případů úvěr poskytnut byl. Je zřejmé, že
v okamžiku požadavku vratné zálohy nebylo a nemohlo být jednotlivým
obžalovaným zřejmé, zda na úvěr konkrétní poškozený dosáhne či nikoliv,
přičemž bylo motivací obžalovaných úvěr poskytnout a nemohlo tak jít o
předstíranou nabídku. Tam, kde nebyla záminka (porušení smluvních
povinností) na straně poškozeného, nezbylo předmětným společnostem než
uvedené kauce poškozeným vrátit. Navíc, pokud v řízení bylo prokázáno, že
až po úhradě kauce se hledal důvod, proč uvedenou kauci nevrátit, přímo to
vylučuje úmysl předmětných společností a podvodný úmysl obžalovaných
v době požadavku této kauce. Pokud však byla uvedená žádost o úvěr
v pořádku, kauce se použila na úhradu odměny za práci poškozených
společností dle smlouvy. Na uvedeném jednání neshledává obžalovaný nic
trestného. Pokud však jednotliví poškození do žádosti neuváděli pravdu,
pak lze těžko po předmětných společnostech požadovat, aby činnost,
směřující k poskytnutí úvěru, byla vykonávána zadarmo. Soud naprosto
opomenul skutečnost, která z řízení vyšla najevo, že se složenými kaucemi
bylo naloženo tak, že 1/3 dostával operátor, 1/3 obžalovaní a 1/3
zůstávala pro potřeby společností. Společnosti tak měly dostatečné zdroje
pro vrácení kauce tam, kde na ně byl právní nárok ze strany poškozených.
Ohledně podnikatelského záměru z provedeného dokazování vyplynulo, že
v prvé řadě se obžalovaní snažili úvěr pro poškozené sehnat a v tom
případě byla kauce použita na odměnu. Pokud úvěr poskytnut nebyl,
spoléhali obžalovaní na to, že poškozený bude lhát v žádosti o úvěr a
vratnou kauci si potom budou muset s ohledem na obsah smlouvy ponechat. To
je jistě jednání na hranici morálky, avšak rozhodně takové počínání není
trestné. Soud prvého stupně pochybil, pokud shledal přípustnost trestní
represe, tj. rozhodl v rozporu s § 12 odst. 2 tr. zákoníku, když nebyl
znám ani v jeden případ, kdy by jednotliví poškození vyzvali písemně
předmětné společnosti o vrácení kauce a už vůbec se neobrátili na
občanskoprávní soud. Soud prvního stupně se současně dopustil nesprávného
právního posouzení věci a nesprávně posoudil naplnění subjektivní stránky
trestného činu. Nevypořádal se s tím, jak obžalovaný [jméno] [příjmení]
mohl vědět, u kterých klientů dojde a u kterých nedojde k vrácení kauce,
což vylučuje subjektivní stránku jednání, které je mu napadeným rozsudkem
kladeno za vinu. Současně obžalovaný upozornil na poslední novelu
trestního zákoníku č. 333/2020 Sb. účinnou od 1. 10. 2020, v důsledku
čehož nemůže být skutek právně kvalifikován jako trestný čin podvodu podle
§ 209 odst. 1, 5 písm. a) tr. zákoníku, ale maximálně podle § 209 odst. 1,
4 písm. d) tr. zákoníku. V neposlední řadě trest, který byl obžalovanému
uložen, je nepřiměřeně přísný, když tento mu byl uložen v nepodmíněné
formě. Při rozhodování o trestu městský soud přikládal větší význam
přitěžujícím okolnostem a bagatelizoval okolnosti polehčující. V rámci
polehčujících okolností je třeba zmínit, že pokud by poškození do žádosti
o úvěr neuváděli nepravdivé informace, pak by o vratnou kauci nepřišli.
Způsobená škoda u jednotlivých poškozených nedosahuje hranice trestnosti.
Za způsobenou škodu si však poškození, pokud by se na straně obžalovaných
jednalo o trestnou činnost, z větší části mohou sami. Další polehčující
okolností, která se měla výrazně promítnout do výše uloženého trestu, je
skutečnost, že obžalovaný [jméno] [příjmení] neměl z řízení operátorů a
činnosti pro ostatní obžalované téměř žádný zisk, od údajného spáchání
trestné činnosti utekla delší doba a spolupracoval s policií.

10. Závěrem obžalovaný [jméno] [příjmení] navrhl, aby odvolací soud
napadený rozsudek ve smyslu § 258 tr. řádu zrušil a podle § 259 tr. řádu
sám rozhodl o zproštění obžalovaného obžaloby podle § 226 písm. b) tr.
řádu, případně aby o vině i trestu znovu rozhodl tak, že obžalovaného uzná
vinným trestným činem podvodu podle § 209 odst. 1, 4 tr. zákoníku a uloží
mu podmíněný trest odnětí svobody při spodní hranici zákonné trestní sazby
s přiměřenou zkušební dobou.

C.

11. Vrchní soud v Praze z podnětu podaných odvolání přezkoumal podle § 254
odst. 1 tr. řádu zákonnost a odůvodněnost všech výroků napadeného
rozsudku, jakož i správnost postupu řízení, které jim předcházelo, a to
nejen z hlediska vytýkaných vad, přihlédl i k vadám, které nejsou
odvoláními vytýkány, pokud mají vliv na správnost výroků, proti nimž byla
podána odvolání. Rozsah přezkumné povinnosti odvolacího soudu byl však
v souladu se zásadou zákazu reformationis in peius zakotvenou v § 259
odst. 4 tr. řádu omezen v souvislosti s tím, že státní zástupce podal
odvolání pouze v neprospěch obžalovaného [jméno] [příjmení], a to výlučně
z důvodu chybějícího výroku o trestu propadnutí věci, což zásadně
ovlivnilo možnost změny napadeného rozsudku v neprospěch obžalovaných.

12. V rámci veřejného zasedání, Vrchní soud v Praze doplnil dokazování
aktuálními opisy z evidence rejstříku trestů všech obžalovaných, výpisy z
katastru nemovitostí obžalovaných, obžalobou podanou na obžalovaného
[jméno] [příjmení] a další osoby u Okresního soudu v Jihlavě, která je
projednávána pod sp. zn. 13 T 57/2020, pracovní smlouvou a mzdovým výměrem
obžalovaného [jméno] [příjmení], rodnými listy jeho dvou nezletilých dětí,
výpisem z účtu internetového bankovnictví Fio banky potvrzujícím splácení
peněžitého trestu v době od 14. 3. 2018 do 14. 2. 2021 po 2 000 Kč měsíčně
(což dokládá i aktuální zjištění od Okresního soudu v Pardubicích pod sp.
zn. 1 T 98/2014, podle něhož zbývá obžalovanému [jméno] [příjmení] ke dni
15. 2. 2021 uhradit z peněžitého trestu 48 000 Kč). Dále pro upřesnění
způsobené škody bylo opakováno dokazování výpisy z účtů, příkazy k úhradě,
a souvisejícími doklady ohledně poškozených pod body (číslování podle
tohoto rozsudku): 16, 18, 29, 42, 48, 52, 54, 57, 68, 69, 73, 87, 107,
114, 129, 136, 139, 152, 167, 168, 174, 193, 197, 210, 242, 275, 299, 309,
332, 352, 353, 355, 371, 379, 422, 461, 540, 549, 634 a 659. Konkrétně se
jedná o následující důkazy na č. l. 336, 372, 374, 379, 520, [číslo],
[číslo], [číslo], [číslo], [číslo], [číslo], [číslo], [číslo], [číslo],
[číslo], [číslo], [číslo], [číslo], [číslo].

13. Vrchní soud v Praze předně nezjistil v postupu orgánů činných
v přípravném řízení a soudu prvního stupně žádné podstatné vady, jež by
odůvodnily zrušení napadeného rozsudku podle § 258 odst. 1 písm. a) tr.
řádu s tím, že jednak studiem spisu neshledal opodstatněnost námitky
obžalovaného [jméno] [příjmení] o neumožnění nahlédnout jeho obhájci do
spisu a taktéž se neztotožnil s odvolací námitkou obžalovaného [jméno]
[příjmení] ohledně tzv. opomenutých důkazů, kdy podle odvolatele poškození
vypovídají v rozporu s tím, co je ohledně nich uvedeno v napadeném
rozsudku (zejména ohledně výše záloh a názvů předmětných společností).
Městský soud totiž podrobně u jednotlivých poškozených (nejméně poškození:
[jméno] [příjmení], [jméno] [příjmení], [jméno] [příjmení], Ing. [jméno]
[příjmení], [jméno] [příjmení], [jméno] [příjmení], [jméno] [příjmení],
[jméno] [příjmení], [jméno] [příjmení], [jméno] [příjmení], [jméno]
[příjmení], [jméno] [příjmení], [jméno] [příjmení], [příjmení] [příjmení],
[jméno] [příjmení], [jméno] [příjmení], [jméno] [příjmení] [jméno],
[jméno] [příjmení], [jméno] [příjmení], [jméno] [příjmení], [jméno]
[příjmení], [jméno] [příjmení], [jméno] [příjmení], [jméno] [příjmení],
[jméno] [příjmení], [jméno] [příjmení], kteří si nebyli schopni vybavit
výši způsobené škody, resp. nesouhlasili s výší škody uvedené v obžalobě a
také ti, kteří výslovně zmínili poptávání půjček od více společností, což
vedlo k tomu, že si konkrétní okolnosti nepamatovali: [jméno] [příjmení],
[příjmení] [příjmení], [jméno] [příjmení], [jméno] [příjmení], [příjmení]
[příjmení], [jméno] [příjmení], resp. si toto nepamatovali bez bližšího
zdůvodnění – [příjmení] [příjmení]) zmínil, i to pokud si nepamatovali na
výši zaslané finanční částky, případně toto vyloučili, resp. si
nepamatovali na konkrétní obchodní společnost, u které poptávali půjčku.
Městský soud také zmínil jednotlivě u konkrétních poškozených usvědčující
důkazy {kromě dále uvedených poškozených – číslování skutků podle
napadeného rozsudku - EFG: 13 ([příjmení]) – výpis z účtu č. [bankovní
účet] (CD na č.l. 336, sv. 4), 14 ([jméno]) - výpis z účtu EFG č.
[bankovní účet] (CD na č.l. 336), úřední záznam/dále jen ÚZ/ o vysvětlení
[příjmení] (č.l. [číslo], sv. 51), zpráva Proficredit z 21.5.2019 (č.l.
[číslo], sv. 72), 20 ([příjmení]) – výpis z účtu EFG č. [bankovní účet]
(č.l. 376, sv. 4), 25 ([příjmení]) - dle výpisu z účtu EFG č. [bankovní
účet] (CD na č.l. 336), 30 ([příjmení]) - dle výpisu z účtu EFG č.
[bankovní účet] (CD na č.l. 336), 36 ([příjmení]) - výpis z účtu EFG č.
[bankovní účet] - platba [jméno] [příjmení] z účtu [bankovní účet] (CD na
č.l. 336) + ÚZ o vysvětlení [příjmení] (č.l. [číslo], sv. 49) - zaplatila
zálohu 3.000 Kč z účtu jejího syna [jméno] [příjmení], 48 ([příjmení]) -
výpis z účtu EFG [bankovní účet] (CD na č.l. 336), ÚZ o vysvětlení
[anonymizováno] (č.l. [číslo], sv. 49) - používala účet [jméno] [příjmení]
č. [bankovní účet], 49 ([příjmení]) - výpis z účtu EFG č. [bankovní účet]
(CD na č.l. 336), 50 ([příjmení]) -výpis z účtu EFG č. [bankovní účet] (CD
na č.l. 336), 51 ([příjmení]) -výpis z účtu EFG č. [bankovní účet] (CD na
č.l. 336), 52 ([příjmení]) -výpis z účtu EFG č. [bankovní účet] (CD na
č.l. 336), ÚZ o vysvětlení [příjmení] (č.l. [číslo], sv. 55), 53
([příjmení]) - výpis z účtu EFG č. [bankovní účet] (CD na č.l. 336), 54
([ulice]) - výpis z účtu EFG č. [bankovní účet] (CD na č.l. 336), výpis z
účtu EFG č. [bankovní účet] (č.l. 379, sv. 4), ÚZ o vysvětlení [příjmení]
(č.l. [číslo], sv. 55), 56 ([příjmení]) - výpis z účtu EFG č. [bankovní
účet] (CD na č.l. 336), 57 ([příjmení]) - výpis z účtu EFG č. [bankovní
účet] (CD na č.l. 336), ÚZ o vysvětlení [příjmení] (č.l. [číslo], sv. 55)
- dostal k tomu doklad o zaplacení, který nemá již k dispozici, 58
([příjmení]) - výpis z účtu EFG č. [bankovní účet] (CD na č.l. 336), 59
([příjmení]) -výpis z účtu EFG č. [bankovní účet] (CD na č.l. 336), 64
([příjmení]) -výpis z účtu EFG č. [bankovní účet] (CD na č.l. 336), 67
([příjmení]) - výpis z účtu EFG č. [bankovní účet] (CD na č.l. 336), 68
([příjmení]) -výpis z účtu EFG č. [bankovní účet] (CD na č.l. 336), ÚZ o
vysvětlení [příjmení] (č.l. [číslo], sv. 55) - zaplatila zálohu asi
10.000 Kč, potvrzení nemá, pak zřídila inkaso a bylo jí strženo ještě
2.300 Kč, 69 ([příjmení]) - výpis z účtu EFG č. [bankovní účet] (č.l. 376,
sv. 4), ÚZ o vysvětlení [anonymizováno] (č.l. [číslo], sv. 55) - listiny
nemá, 72 ([příjmení]) - výpis z účtu EFG č. [bankovní účet] (CD na č.l.
336), 73 ([příjmení]) - výpis z účtu EFG č. [bankovní účet] (CD na č.l.
336), ÚZ o vysvětlení [příjmení] (č.l. [číslo], sv. 55) - zaplatil předem
2 splátky ve výši 15.400 Kč převodem ze svého účtu, potom vyzván i
k platbě 6.000 Kč, 74 ([příjmení]) - výpis z účtu EFG č. [bankovní účet]
(CD na č.l. 336), 75 ([příjmení]) - výpis z účtu EFG č. [bankovní účet]
(CD na č.l. 336), 77 ([příjmení]) - výpis z účtu EFG č. [bankovní účet]
(CD na č.l. 336), 79 ([příjmení]) - výpis z účtu EFG č. [bankovní účet]
(CD na č.l. 336), 84 ([příjmení]) - výpis z účtu EFG č. [bankovní účet]
(CD na č.l. 336), 86 ([příjmení]) - výpis z účtu EFG č. [bankovní účet]
(CD na č.l. 336), 87 ([příjmení]) - výpis z účtu EFG č. [bankovní účet]
(CD na č.l. 336), ÚZ o vysvětlení [příjmení] (č.l. [číslo], sv. 57) -
chtěla si vzít půjčku ve 2 případech (2 různé společnosti) - ani k jednomu
případu nemá žádné listiny, 89 ([příjmení]) - výpis z účtu EFG č.
[bankovní účet] (CD na č.l. 336), ÚZ o vysvětlení [příjmení] (č.l.
[číslo], sv. 57), zpráva Proficredit z 21.5.2019 (č.l. [číslo] sv. 72), 91
([příjmení]) - výpis z účtu EFG č. [bankovní účet] (CD na č.l. 336), ÚZ o
vysvětlení [příjmení] (č.l. [číslo], sv. 57), 92 ([příjmení]) - výpis z
účtu EFG č. [bankovní účet] (č.l. 378, sv. 4), 95 ([příjmení]) - výpis z
účtu EFG č. [bankovní účet] (CD na č.l. 336), 99 ([příjmení]) - výpis z
účtu EFG č. [bankovní účet] (CD na č.l. 336), 101 ([příjmení]) - ÚZ o
vysvětlení [anonymizováno] (č.l. [číslo], sv. 59) - zaplatil zálohu
2.500 Kč vkladem na pobočce banky - žádné listiny, 103 ([příjmení]) -
výpis z účtu EFG č. [bankovní účet] (CD na č.l. 336), 105 ([příjmení]) -
výpis z účtu EFG č. [bankovní účet] (CD na č.l. 336), 109 ([příjmení]) -
výpis z účtu EFG č. [bankovní účet] (CD na č.l. 336), 114 ([příjmení]) -
výpis z účtu EFG č. [bankovní účet] (CD na č.l. 336), 118 ([příjmení]) -
výpis z účtu EFG č. [bankovní účet] (CD na č.l. 336) 119 ([příjmení]) -
výpis z účtu EFG č. [bankovní účet] (CD na č.l. 336), 120 ([příjmení]
[anonymizováno]) - výpis z účtu EFG č. [bankovní účet] (CD na č.l. 336),
dle ÚZ o vysvětlení [příjmení] [jméno] (č.l. [číslo], sv. 53) - zaplatil
zálohu 4.500 Kč z účtu své přítelkyně [jméno] [příjmení] č. [bankovní
účet] + odpovídá tomu účet EFG na CD č.l. 336, 123 ([ulice]) - výpis z
účtu EFG č. [bankovní účet] (CD na č.l. 336), 124 ([obec]) - výpis z účtu
EFG č. [bankovní účet] (CD na č.l. 336), 127 ([příjmení]) - výpis z účtu
EFG č. [bankovní účet] (CD na č.l. 336), 129 ([příjmení]) - výpis z účtu
EFG č. [bankovní účet] (CD na č.l. 336), ÚZ o vysvětlení [anonymizováno]
(č.l. [číslo], sv. 53) - zaplatila v hotovosti vratnou kauci 5.000 Kč nebo
7.000 Kč na osobní schůzce zástupci EFG, nemá k dispozici žádné listiny
k věci - nic k platbě na účet EFG 3.9.2013 (CD - č.l. 336), 134
([příjmení]) - výpis z účtu EFG č. [bankovní účet] (CD na č.l. 336), ÚZ o
vysvětlení [příjmení] (č.l. [číslo], sv. 64), zpráva Proficredit z
11.4.2019 (č.l. [číslo] sv. 70), zpráva Proficredit z 18.6.2019 (č.l.
[číslo], sv. 72), 135 ([ulice]) - výpis z účtu EFG č. [bankovní účet] (CD
na č.l. 336), ÚZ o vysvětlení [obec] (č.l. [číslo], sv. 53), zpráva
Proficredit z 21.5.2019 (č.l. [číslo] sv. 72), 135 ([příjmení]) - výpis z
účtu EFG č. [bankovní účet] (CD na č.l. 336), ÚZ o vysvětlení
Vackové/Molkov (č.l. [číslo], sv. 53), 136 ([příjmení]) - výpis z účtu EFG
č. [bankovní účet] (CD na č.l. 336), 139 ([příjmení]) - výpis z účtu EFG
č. [bankovní účet] (CD na č.l. 336), ÚZ o vysvětlení [příjmení] (č.l.
[číslo], sv. 52) - zaplatil poplatek 4.000 Kč převodem z účtu, nemá žádné
listiny k dispozici, 143 ([příjmení]) - výpis z účtu EFG č. [bankovní
účet] (CD na č.l. 336), 146 ([příjmení] [anonymizováno]) - výpis z účtu
EFG č. [bankovní účet] (CD na č.l. 336), 149 ([příjmení] [anonymizováno])
- výpis z účtu EFG č. [bankovní účet] (CD na č.l. 336), 159 ([příjmení]) -
výpis z účtu EFG č. [bankovní účet] (CD na č.l. 336), zpráva GE [příjmení]
[příjmení] (č.l. 520), ÚZ o vysvětlení [příjmení] (č.l. [číslo], sv. 54) -
doklady už nemá, 163 ([příjmení]) - výpis z účtu EFG č. [bankovní účet]
(CD na č.l. 336), ÚZ o vysvětlení [příjmení] (č.l. [číslo], sv. 54),
potvrzení o vkladu hotovosti 7.200 Kč z 13.6.2013 (č.l. [číslo]), 167
([příjmení]) - výpis z účtu EFG č. [bankovní účet] (CD na č.l. 336), ÚZ o
vysvětlení [obec] (č.l. [číslo], sv. 56) - žádné listiny k tomu už nemá,
168 ([příjmení]) - výpis z účtu EFG č. [bankovní účet] (CD na č.l. 336),
ÚZ o vysvětlení [příjmení] (č.l. [číslo], sv. 56), 169 ([jméno]) - výpis z
účtu EFG č. [bankovní účet] (CD na č.l. 336), výpis z účtu EFG č.
[bankovní účet] (č.l. 376, sv. 4), 171 ([příjmení]) - výpis z účtu EFG č.
[bankovní účet] (CD na č.l. 336), 175 ([příjmení]) - výpis z účtu EFG č.
[bankovní účet] (CD na č.l. 336), 178 ([příjmení]) - výpis z účtu EFG č.
[bankovní účet] (č.l. 377, sv. 4), 180 ([příjmení]) - výpis z účtu EFG č.
[bankovní účet] (CD na č.l. 336), 182 ([ulice]) - výpis z účtu EFG č.
[bankovní účet] (CD na č.l. 336), 189 ([příjmení]) - výpis z účtu EFG č.
[bankovní účet] (č.l. 374, sv. 4), ÚZ o vysvětlení [anonymizováno] (č.l.
[číslo], sv. 58), zpráva Proficredit z 21.5.2019 (č.l. [číslo] sv. 72),
191 ([příjmení]) - výpis z účtu EFG č. [bankovní účet] (CD na č.l. 336),
193 ([příjmení]) - výpis z účtu EFG č. [bankovní účet] (CD na č.l. 336),
ÚZ o vysvětlení [příjmení] (č.l. [číslo], sv. 58), 197 ([příjmení]) -
výpis z účtu EFG č. [bankovní účet] (CD na č.l. 336), dle ÚZ o vysvětlení
[anonymizováno] (č.l. [číslo], sv. 58) - zálohu i pokutu platila přes účet
[jméno] Rady, 198 ([příjmení]) - výpis z účtu EFG č. [bankovní účet] (CD
na č.l. 336), 200 ([příjmení] [anonymizováno]) - výpis z účtu EFG č.
[bankovní účet] (CD na č.l. 336), 201 ([příjmení] [anonymizováno]) - výpis
z účtu EFG č. [bankovní účet] (CD na č.l. 336), 203 ([příjmení]) - ÚZ o
vysvětlení [příjmení] (č.l. [číslo], sv. 60), zpráva Proficredit z
21.5.2019 (č.l. [číslo] sv. 72), 207 ([příjmení]) - výpis z účtu EFG č.
[bankovní účet] (CD na č.l. 336), 210 ([obec]) - výpis z účtu EFG č.
[bankovní účet] (CD na č.l. 336), výpis z účtu EFG č. č. [bankovní účet]
(č.l. 372, sv. 4), zpráva od GE Money bank na č.l. 520, ÚZ o vysvětlení
[obec] (č.l. [číslo], sv. 64), zpráva Proficredit z 11.4.2019 (č.l.
[číslo] sv. 70), 212 ([příjmení]) - výpis z účtu EFG č. [bankovní účet]
(CD na č.l. 336), 213 ([anonymizováno]) - výpis z účtu EFG č. [bankovní
účet] (CD na č.l. 336), 216 ([příjmení]) - výpis z účtu EFG č. [bankovní
účet] (CD na č.l. 336), ÚZ o vysvětlení [příjmení] (č.l. [číslo], sv. 48)
- používá účet jejího syna [jméno] [číslo] [bankovní účet], 219
([příjmení]) - výpis z účtu EFG č. [bankovní účet] (CD na č.l. 336), CMC:
224 ([příjmení]) – výpis z účtu Platinum media č. [bankovní účet] (č.l.
1578, sv. 9) - platba z účtu [jméno] [jméno] č. [bankovní účet] (č.l.
1808, sv. 10), 234 ([příjmení]) – [příjmení] [příjmení] (č.l. 6805) + ÚZ o
vysvětlení [příjmení] (č.l. 6808, sv. 30) + listiny - mj. potvrzení o
vkladu z ČSOB (č.l. 6817), smlouva z 8.7.2014 ([číslo]), 237 ([příjmení])
– výpis z účtu Platinum media č. [bankovní účet] (č.l. 1563, sv. 9), ÚZ o
vysvětlení [anonymizováno] (č.l. 6882, sv. 30) - listiny nezaloženy, 242
([příjmení]) – poštovní poukázka – [variabilní symbol] (č.l. 1493, sv. 8),
výpis z účtu Platinum media č. [bankovní účet] (č.l. 1899, sv. 10),
vysvětlení [příjmení] (č.l. 8049, sv. 35), 245 ([příjmení]) – výpis z účtu
Platinum media č. [bankovní účet] (č.l. 1899, sv. 10), výpisu z účtu CMC
[číslo] [bankovní účet] - převod poškozené z účtu [bankovní účet] (č.l.
1964, sv. 10), ÚZ o vysvětlení [příjmení] (č.l. 8130, sv. 35), 249
([příjmení]) - ÚZ o vysvětlení [příjmení] (č.l. 8208, sv. 35), 250
([příjmení]) - výpis z účtu Platinum media č. [bankovní účet] - platba
s [variabilní symbol] (č.l. 1563, sv. 9), ÚZ o vysvětlení [příjmení] (č.l.
8218, sv. 35), 252 ([příjmení]) - výpis z účtu Platinum media č. [bankovní
účet] (č.l. 1563, sv. 9), ÚZ o vysvětlení [příjmení] (č.l. 8238, sv. 35),
253 ([příjmení]) – výpis z účtu Platinum media č. [bankovní účet] (č.l.
1894, sv. 10), 254 ([příjmení]) - výpis z účtu Platinum media č. [bankovní
účet] (č.l. 1580, sv. 9), info k účtu pošk. č. [bankovní účet] (č.l. 1877,
sv. 10), ÚZ o vysvětlení [příjmení] (č.l. [číslo], sv. 64), zpráva
Proficredit z 11.4.2019 (č.l. [číslo] sv. 70) + přílohy od č.l. [číslo]
(návrh na uzavření smlouvy/smlouva z 2.4.2014 - úvěr 57.000 Kč, oznámení o
schválení úvěru, splátkový kalendář), zpráva Proficredit z 18.6.2019 (č.l.
[číslo], sv. 72), 256 ([příjmení]) - ÚZ o vysvětlení [anonymizováno] (č.l.
8297, sv. 35), 257 ([příjmení]) – výpis z účtu Platinum media č. [bankovní
účet] (č.l. 1896, sv. 10), 258 ([ulice]) – výpis z účtu Platinum media č.
[bankovní účet] - platba s [variabilní symbol] (č.l. 1894, sv. 10), ÚZ o
vysvětlení [anonymizováno] (č.l. 8318, sv. 35), 261 ([příjmení]) - výpis z
účtu Platinum media č. [bankovní účet] (č.l. 1567, sv. 9), info k účtu
pošk. č. [bankovní účet] (č.l. 1689, sv. 10), ÚZ o vysvětlení [příjmení]
(č.l. 5463, sv. 26), zpráva Proficredit z 11.4.2019 (č.l. [číslo] sv. 70),
zpráva Proficredit z 18.6.2019 (č.l. [číslo], sv. 72), 263 ([ulice]) -
výpis z účtu Platinum media č. [bankovní účet] (č.l. 1564, sv. 9), info
k účtu pošk. č. [bankovní účet] na č.l. 1878, sv. 10, 270 ([příjmení]) –
výpis z účtu Platinum media č. [bankovní účet] (č.l. 1893, sv. 10), 277
([příjmení]) - ÚZ o vysvětlení [příjmení] (č.l. 5843, sv. 27), 278
([příjmení]) - ÚZ o vysvětlení [příjmení] (č.l. 5857, sv. 27) - zaplatila
6.3000 Kč jako 3 splátky dopředu vkladem na účet v ČSOB, 281 ([příjmení])
– výpis z účtu Platinum media č. [bankovní účet] (č.l. 1897, sv. 10), 292
([příjmení]) – ÚZ o vysvětlení [anonymizováno] (č.l. 5136, sv. 25): kauce
placena z účtu jeho přítelkyně [jméno] [příjmení] č. [bankovní účet]
v dubnu 2014, 300 ([příjmení]) – ÚZ o vysvětlení [příjmení] (č.l. 5365,
sv. 25) - nemá žádné listiny k dispozici, 302 ([příjmení]) – ÚZ o
vysvětlení [příjmení] (č.l. 5424, sv. 25) - nemá žádné listiny
k dispozici, 307 ([příjmení]) - výpis z účtu Platinum media č. [bankovní
účet] (č.l. 1578, sv. 9), info k účtu [jméno] [příjmení] č. [bankovní
účet] (č.l. 1842, sv. 10), 309 ([příjmení]) - ÚZ o vysvětlení [příjmení]
(č.l. [číslo] + [číslo], sv. 47), 311 ([příjmení]) - ÚZ o vysvětlení
[příjmení] (č.l. [číslo], sv. 47, 312 ([příjmení]) - ÚZ o vysvětlení
[příjmení] (č.l. [číslo], sv. 47), 314 ([příjmení]) - ÚZ o vysvětlení
[příjmení] (č.l. [číslo], sv. 47), 315 ([příjmení]) - ÚZ o vysvětlení
[příjmení] (č.l. [číslo], sv. 47), 317 ([příjmení]) - ÚZ o vysvětlení
[příjmení] (č.l. [číslo], sv. 47), 319 ([příjmení]) - ÚZ o vysvětlení
[příjmení] (č.l. [číslo], sv. 47), 320 ([příjmení]) - ÚZ o vysvětlení
[příjmení] (č.l. [číslo], sv. 47), 324 ([obec]) - výpis z účtu Platinum
media č. [bankovní účet] (č.l. 1585, sv. 9), info k účtu pošk. č.
[bankovní účet] (č.l. 1735, sv. 10), 329 ([příjmení]) - výpis z účtu
Platinum media č. [bankovní účet] (č.l. 1577, sv. 9), info k účtu pošk. č.
[bankovní účet] (č.l. 1855, sv. 10), 338 ([příjmení]) - výpis z účtu
Platinum media č. [bankovní účet] (č.l. 1563, sv. 9), 339 ([příjmení]) -
výpis z účtu Platinum media č. [bankovní účet] (č.l. 1573, sv. 9), info
k účtu pošk. č. [bankovní účet] (č.l. 1700, sv. 10), 341 ([příjmení]) - ÚZ
o vysvětlení [příjmení] (č.l. [číslo], sv. 45), 344 ([příjmení]) - ÚZ o
vysvětlení [příjmení] (č.l. [číslo], sv. 45), 347 ([příjmení]) - ÚZ o
vysvětlení [příjmení] (č.l. [číslo], sv. 45), 348 ([příjmení]) - výpis z
účtu Platinum media č. [bankovní účet] (č.l. 1575, sv. 9), info k účtu
pošk. č. [bankovní účet] (č.l. 1707, sv. 10), 356 ([příjmení]) - ÚZ o
vysvětlení [příjmení] (č.l. [číslo], sv. 45), 358 ([příjmení]) - výpis z
účtu Platinum media č. [bankovní účet] (č.l. 1901), 367 ([příjmení]) -
výpis z účtu Platinum media č. [bankovní účet] (č.l. 1895, sv. 10), 369
([ulice]) - ÚZ o vysvětlení [anonymizováno] (č.l. 6589, sv. 29), 372
([příjmení]) - ÚZ o vysvětlení [anonymizováno] (č.l. 6620, sv. 29), 376
([příjmení]) - ÚZ o vysvětlení [příjmení] (č.l. 8367, sv. 36), 378
([ulice]) - ÚZ o vysvětlení [příjmení] (č.l. 8408, sv. 36), 386 ([ulice])
- ÚZ o vysvětlení [příjmení] (č.l. 8596, sv. 36), 391 ([příjmení]) - výpis
z účtu Platinum media č. [bankovní účet] (č.l. 1586, sv. 9), info k účtu
pošk. č. [bankovní účet] (č.l. 1810, sv. 10), 396 ([příjmení]) - ÚZ o
vysvětlení [příjmení] (č.l. 4756, sv. 21), 400 ([příjmení]) - ÚZ o
vysvětlení [příjmení] (č.l. 4793, sv. 21), 404 ([příjmení]) - výpis z účtu
Platinum media č. [bankovní účet] (č.l. 1593, sv. 9), info k účtu pošk. č.
[bankovní účet] (č.l. 1842, sv. 10), ÚZ o vysvětlení [příjmení] (č.l.
4858, sv. 21), zpráva Proficredit z 21.5.2019 (č.l. [číslo] sv. 72), 410
([příjmení]) - ÚZ o vysvětlení [příjmení] (č.l. 7311, sv. 32), 416
([příjmení]) - ÚZ o vysvětlení [příjmení] (č.l. 7425, sv. 32) - zaplatila
přes účet [jméno] [příjmení] 4.2.2014 + smlouva (č.l. 7432), 420
([příjmení]) - ÚZ o vysvětlení [ulice] (č.l. 7517, sv. 32), 422
([příjmení]) - výpisu z účtu Platinum media č. [bankovní účet] -
hotovostní vklad poškozené (č.l. 1565, sv. 9, popř. č.l. 1868, sv. 10), ÚZ
o vysvětlení [příjmení] (č.l. 7550, sv. 32), 423 ([ulice]) – ÚZ o
vysvětlení [anonymizováno] (č.l. [číslo], sv. 42), 433 ([příjmení]) -
výpis z účtu Platinum media č. [bankovní účet] (č.l. 1567, sv. 9) a
[bankovní účet] (č.l. 1814, sv. 10), 437 ([příjmení]) - výpis z účtu
Platinum media č. [bankovní účet] (č.l. 1901, sv. 10), 438 ([příjmení]) -
ÚZ o vysvětlení [příjmení] (č.l. 7011, sv. 31), 441 ([příjmení]) - ÚZ o
vysvětlení [příjmení] (č.l. 7086, sv. 31), 446 ([příjmení]) - výpis z účtu
Platinum media č. [bankovní účet] (č.l. 1563, sv. 9), 447 ([příjmení]) -
výpis z účtu Platinum media č. [bankovní účet] (č.l. 1563, sv. 9), 448
([příjmení]) - ÚZ o vysvětlení [příjmení] (č.l. 7204, sv. 31), 450
([příjmení]) - ÚZ o vysvětlení [příjmení] (č.l. 7228, sv. 31) - listiny
nezaloženy, 452 ([příjmení]) - výpis z účtu Platinum media č. [bankovní
účet] (č.l. 1896, sv. 10), 453 ([příjmení]) - ÚZ o vysvětlení [příjmení]
(č.l. [číslo], sv. 41), zpráva Proficredit z 21.5.2019 (č.l. [číslo] sv.
72), 462 ([příjmení]) - výpis z účtu Platinum media č. [bankovní účet]
(č.l. 1569, sv. 9), info k účtu pošk. č. [bankovní účet] (č.l. 1854, sv.
10), ÚZ o vysvětlení [anonymizováno] (č.l. [číslo], sv. 41), 463
([příjmení]) - ÚZ o vysvětlení [příjmení] (č.l. [číslo], sv. 41), 464
([příjmení]) - ÚZ o vysvětlení [příjmení] (č.l. [číslo], sv. 41, 467
([příjmení]) - ÚZ o vysvětlení [příjmení] (č.l. [číslo], sv. 43), 471
([příjmení]) - výpis z účtu Platinum media č. [bankovní účet] (č.l. 1899),
476 ([příjmení]) - ÚZ o vysvětlení [příjmení] (č.l [číslo], sv. 43). výpis
z účtu Platinum media č. [bankovní účet] (č.l. 1563, sv. 9), 481
([příjmení]) - výpis z účtu Platinum media č. [bankovní účet] (č.l. 1570,
sv. 9), info k účtu pošk. č. [bankovní účet] (č.l. 1854, sv. 10), 489
([příjmení]) - výpis z účtu Platinum media č. [bankovní účet] (č.l. 1590,
sv. 9), info k účtu pošk. č. [bankovní účet] (č.l. 1812, sv. 10), 493
([příjmení]) - ÚZ o vysvětlení [příjmení] (č.l. 7659, sv. 34) - listiny
nezaloženy, 494 ([ulice]) - ÚZ o vysvětlení [jméno] (č.l. 7675, sv. 34),
504 ([příjmení]) - výpis z účtu Platinum media č. [bankovní účet] (č.l.
1584, sv. 9), info k účtu pošk. č. [bankovní účet] (č.l. 1856, sv. 10),
510 ([příjmení]) - výpis z účtu Platinum media č. [bankovní účet] (č.l.
1576, sv. 9), informace k účtu [jméno] [příjmení], poškozená [příjmení]
disponentkou, č. [bankovní účet] (č.l. 1807, sv. 10), 514 ([příjmení]) -
výpis z účtu Platinum media č. [bankovní účet] (č.l. 1576, sv. 9), info
k účtu pošk. č. [bankovní účet] (č.l. 1711, sv. 10), 517 ([jméno]) – ÚZ o
vysvětlení [jméno] (č.l. 8843, sv. 37) - zaplatil složenkou, doklad nemá,
523 ([příjmení]) – ÚZ o vysvětlení [příjmení] (č.l. 8965, sv. 37) -
listiny nezaloženy, 529 ([příjmení]) - výpis z účtu Platinum media č.
[bankovní účet] (č.l. 1899, sv. 10), poštovní poukázka (č.l. 1493, sv. 8),
531 ([jméno]) - výpis z účtu Platinum media č. [bankovní účet] (č.l. 1597,
sv. 9), ÚZ o vysvětlení [jméno] [jméno] (č.l. [číslo], sv. 46), ÚZ o
vysvětlení [jméno] [jméno] (č.l. [číslo], sv. 46), výpis z účtu L. [jméno]
č. [bankovní účet] - platba s [variabilní symbol] (č.l. 1858, sv. 10), 534
([příjmení]) - výpis z účtu Platinum media č. [bankovní účet] (č.l. 1568,
sv. 9), info k účtu pošk. č. [bankovní účet] (č.l. 1842, sv. 10), 541
([příjmení]) - výpis z účtu Platinum media č. [bankovní účet] (č.l. 1586,
sv. 9), ÚZ o vysvětlení [příjmení] (č.l. 9023, sv. 38), 560 ([příjmení]) -
výpis z účtu Platinum media č. [bankovní účet] (č.l. 1589, sv. 9) z účtu
pošk. č. [bankovní účet] (č.l. 1811, sv. 10), 561 ([příjmení]) - výpis z
účtu Platinum media č. [bankovní účet] (č.l. 1897, sv. 10), platba z účtu
[jméno] [příjmení] - [jméno] [příjmení] má k účtu dispoziční oprávnění
(č.l. 1944, sv. 10), 568 ([příjmení]) - výpis z účtu Platinum media č.
[bankovní účet] (č.l. 1889, sv. 10), 574 ([ulice]) – ÚZ o vysvětlení
[příjmení] (č.l. 9688, sv. 39), 575 ([příjmení]) - výpis z účtu Platinum
media č. [bankovní účet] (č.l. 1580, sv. 9), info k účtu pošk. č.
[bankovní účet] (č.l. 1809, sv. 10), 578 ([příjmení]) - výpis z účtu
Platinum media č. [bankovní účet] (č.l. 1894, sv. 10), 579 ([příjmení]) -
výpis z účtu Platinum media č. [bankovní účet] (č.l. 1900, sv. 10), 585
([příjmení]) - ÚZ o vysvětlení [příjmení] (č.l. 6161, sv. 28), 590
([příjmení]) - ÚZ o vysvětlení [příjmení] (č.l. 6264, sv. 28), 592
([příjmení]) - ÚZ o vysvětlení [příjmení] (č.l. 6303, sv. 28), listiny -
mj. smlouva z 6.6.2014 - záloha 5700 Kč (č.l. 6313), 595 ([příjmení]) -
výpisu z účtu Platinum media č. [bankovní účet] (č.l. 1565, sv. 9), info
k účtu [jméno] [příjmení] č. [bankovní účet] - [příjmení] [příjmení]
disponentem (č.l. 1805, sv. 10), 596 ([příjmení]) - ÚZ o vysvětlení
[příjmení] (č.l. 7566, sv. 33), 598 ([příjmení]) – výpis z účtu Platinum
media č. [bankovní účet] (č.l. 1573, sv. 9), info k účtu pošk. [bankovní
účet] (č.l. 1842, sv. 10), Fermanta: 602 ([příjmení]) – výpis z účtu
Fermanta č. [bankovní účet] (CD na č.l. 2311, sv. 12), 603 ([příjmení]) -
protokol o výslechu [příjmení] (č.l. 4576, sv. 20 + [číslo], sv. 63),
seznam klientů Fermanta (č.l. 2446, sv. 12), 638 ([ulice]) – výpis z účtu
[číslo] [bankovní účet] (CD - č.l. 2303, sv. 12), 641 ([ulice]) – protokol
o výslechu [příjmení] (č.l. 4518, sv. 20 + [číslo], sv. 63), 652
([příjmení]) – protokol o výslechu [příjmení] (č.l. 4484, sv. 20 + č.l.
[číslo], sv. 63), seznam klientů Fermanta (č.l. 2446, sv. 12), 654
([příjmení]) – výslech [příjmení] (č.l. 4287, sv. 19), výpisu z účtu
Fermanta č. [bankovní účet] - vklad s [variabilní symbol] (CD na č.l.
2311), seznam klientů Fermanta (č.l. 2446, sv. 12), 657 ([příjmení], dříve
[příjmení]) – výslech [příjmení] (č.l. 4343, sv. 19), 2x potvrzení o
vkladech od ČSOB (č.l. 4367), 660 ([příjmení]) – protokol o výslechu
Něstreljava (č.l. 4170, sv. 19), seznam klientů Fermanta (č.l. 2446, sv.
12), 661 ([příjmení]) – výpis z účtu Fermanty (CD - č.l. 2311), výslech
[příjmení] (č.l. 4376, sv. 19), 663 ([jméno]) - výpis z účtu Fermanta č.
[bankovní účet] (CD na č.l. 2311, sv. 12), 665 ([příjmení]) - výslech
[příjmení] (č.l. 4403, sv. 20 + [číslo], sv. 63) - listiny nezaloženy,
seznam klientů Fermanta (č.l. 2446, sv. 12), 676 ([příjmení]) - výslech
[příjmení] (č.l. 4368, sv. 19), seznam klientů Fermanta (č.l. 2446, sv.
12), 683 ([příjmení]) - výslechu [příjmení] (č.l. 3231, sv. 15) - doklady
nemá, seznam klientů Fermanta (č.l. 2446, sv. 12), 687 ([příjmení]) -
protokol o výslechu [příjmení] (č.l. 4120, sv. 19 + č.l. [číslo], sv. 63)
- zaplatil 4.900 Kč 4.11.2014 vkladem na účet 107 [bankovní účet], 700
([příjmení]) - výslech [příjmení] (č.l. 4412, sv. 20 + [číslo], sv. 63),
seznam klientů Fermanta (č.l. 2446, sv. 12), ohledně nichž není
v odůvodnění rozsudku obsažena jakákoli zmínka, ačkoli vůči nim bylo
zákonným způsobem provedeno dokazování a z něho plynoucí skutkové závěry
městského soudu jsou správné}, souhrnně pak na str. [číslo] 2 napadeného
rozsudku vysvětlil ztotožnění jednotlivých poškozených včetně jimi
zaslaných plateb listinnými důkazy, zejm. zprávami příslušných bank a
výpisy z účtů, takže se přehledně a logicky vypořádal s nedostatečností či
neúplností výpovědí části poškozených. Zároveň s ohledem na jejich
mimořádný počet vysvětlil, které z nich vyslechl, kdy v této souvislosti
jednak reflektoval postoj státního zástupce a obžalovaných k rozsahu
provádění důkazů, a taktéž kvalitu ostatních důkazů, kdy k výslechu
poškozených přistoupil vždy, když měl za to, že další důkazy nejsou ve
smyslu § 2 odst. 5 tr. řádu dostačující. O zamítnutí návrhů na doplnění
dokazování rozhodl souhrnně při hlavním líčení dne 19. 9. 2019 (č. l.
[číslo]), kdy tento svůj postoj odůvodnil tím, že provedené důkazy jsou
postačující pro posouzení a rozhodnutí věci. Obžalovaní bratři [příjmení]
konkrétně navrhovali výslech 19 osob, kterým byl úvěr poskytnut
společností Profi credit, a. s. a dále 57 osob, kterým byl úvěr touto
společností navrhnut, avšak toto nepřijali a dále výpisem z registru
nebankovních úvěrů (č. l. [číslo] a násl. a [číslo] a násl.). Městský soud
vyslechl z těchto navrhovaných /číslování podle napadeného rozsudku/
svědky [příjmení] (ad 116), [příjmení] (ad 125), [příjmení] (ad 162),
[příjmení] (ad 220), [příjmení] (ad 351), [příjmení] (ad 407), [příjmení]
(ad 466), [příjmení] (ad 468), [ulice] (ad 518), [příjmení] (ad 589),
[příjmení] (ad 3), [příjmení] (ad 4), [příjmení] (ad 42), [příjmení] (ad
43), [příjmení] (ad 60), [příjmení] (ad 61), [příjmení] (ad 76),
[příjmení] (ad 106), [příjmení] (ad 141), [příjmení] (ad 156), [příjmení]
(ad 177), [příjmení] (ad 179), [příjmení] (ad 187), [příjmení] (ad 217),
[příjmení] (ad 221), [příjmení] (ad 246), [příjmení] (ad 262), [příjmení]
(ad 267), [příjmení] (ad 274), [příjmení] (ad 321), [příjmení] (ad 343),
[příjmení] (ad 377), [příjmení] (ad 381), [jméno] (ad 390), [příjmení] (ad
425), [příjmení] (ad 435), [anonymizováno] (ad 454), [příjmení] (ad 492),
[příjmení] (ad 502), [příjmení], dříve [příjmení] (ad 513),
[anonymizováno] (ad 535), [anonymizováno] (ad 591) a [příjmení] (ad 593).
Dále vyžádal a provedl důkaz zprávami Profi credit, a. s. ke zjištění
osob, jimž byl poskytnut z řad poškozených úvěr (viz č. l. [číslo] a
násl., [číslo] a násl. a [číslo] a násl.). Souhrnně je možno k dokazování
před městským soudem uvést, že vycházel ze značného množství provedených
důkazů, které ve svém souhrnu vyznívají jednoznačně, přičemž jednotlivé
transakce jsou podrobně zadokumentovány listinnými důkazy a nahrazují,
resp. dokreslují výpovědi poškozených, jejichž paměťová stopa je negativně
ovlivněna zejména během času, příp. větším počtem simultánně poptávaných
půjček v inkriminované době i dalšími okolnostmi. Tím je také vyvrácena
obhajoba obžalovaného [jméno] [příjmení], že za poškozené jsou neoprávněně
považovány i osoby, které se subjektivně poškozenými necítí a že jim
jejich role poškozených byla vsugerována policejním orgánem. Nadto Vrchní
soud v Praze k problematice rozsahu a kvality dokazování připomíná, že
není úkolem soudu provést veškeré stranami navrhované důkazy, ale
dokazování vede tak, aby o skutkovém stavu nevznikaly důvodné pochybnosti
a v rozsahu nezbytném pro jeho rozhodnutí (viz § 2 odst. 5 tr. řádu), což
bylo v daném případě beze zbytku naplněno.

14. Ve vztahu ke skutkovým zjištěním městského soudu obsaženým ve výrokové
části napadeného rozsudku, dospěl Vrchní soud v Praze k závěru, že jsou
správná (až na stanovení výše škody, kterou odvolací soud v bodech
/číslování dle tohoto rozsudku/ 16, 18, 29, 42, 48, 52, 54, 57, 68, 69,
73, 87, 107, 114, 129, 136, 139, 152, 167, 168, 174, 193, 197, 210, 242,
275, 299, 309, 332, 352, 353, 355, 371, 379, 422, 461, 540, 549, 634 a 659
snížil a v bodě 107 polovinu způsobené škody zohlednil jako pokus, takže
postupoval výhradně ve prospěch obžalovaných, kdy náprava skutkových
zjištění opačným směrem, ačkoli bylo v nemálo případech zjištěno, že
obžalovaní se pokusili způsobit další škodu, nebyla z důvodu absence
odvolání v neprospěch obžalovaných možná - viz odst. 11). Správné skutkové
závěry městského soudu nacházejí oporu v provedených důkazech (i ohledně
poškozených v odůvodnění rozsudku neuvedených - viz odst. 13), které
městský soud řádně hodnotil jednotlivě a ve vzájemných souvislostech a své
závěry logicky a přesvědčivě rozvedl v odůvodnění napadeného rozsudku, kde
nejen podrobně citoval obsah provedených důkazů, ale také pečlivě a
srozumitelně vysvětlil, které skutečnosti vzal na jejich základě za
prokázané a jakými úvahami se při jejich hodnocení řídil, tak jak mu to
ukládá ustanovení § 125 odst. 1 tr. řádu. Podrobně, přesvědčivě a logicky
se v této souvislosti vypořádal též s jednotlivými aspekty obhajoby
obžalovaných, kterou lze na základě jím provedených důkazů považovat za
spolehlivě vyvrácenou. Lze dodat, že odvolacímu soudu nepřísluší
nahrazovat postup soudu I. stupně podle § 2 odst. 6 tr. řádu, a za
předpokladu, že úvahy soudu v tomto směru vycházejí z úplného a
nezkresleného obsahu všech provedených důkazů a odpovídají zásadám obecné
logiky, je v souladu se zásadou bezprostřednosti a ústnosti pouze na soudu
prvního stupně, před nímž jsou důkazy prováděny, aby z nich vyvozoval
závěry významné pro tvorbu skutkových zjištění. Odvolací soud je oprávněn
korigovat skutková zjištění nalézacího soudu pouze v limitované míře na
podkladě před ním provedeného dokazování /viz § 259 odst. 3 písm. a), b)
tr. řádu, což v daném případě (výlučně ve prospěch obžalovaných) učinil ve
vztahu k výši způsobené škody u některých poškozených (viz výše) i celkově
včetně rozdělení škody na dokonanou a zamýšlenou (ad 107 – ½ z celkově zde
uvedené způsobené škody převedena do pokusu, ad 115 a ad 174 - pokus
uveden již v popisu skutku napadeného rozsudku, ale škoda z nich fakticky
byla započítána do způsobené škody, takže nyní převedena do škody
zamýšlené) a dále i v případě poškozeného [jméno] [příjmení], u něhož
došlo k duplicitě skutku (ad 236 a ad 434), takže skutek pod bodem 434 byl
vypuštěn, kdy zproštění nepřicházelo v úvahu z důvodu nemožnosti
rozhodnout o tomtéž jednání dvěma protichůdnými výroky. Současně upřesnil
dobu spáchání skutku omezením časového intervalu oproti napadenému
rozsudku v souladu s prokázaným prvním (ad 72 napadeného rozsudku – č. l.
368 a násl.) a posledním (ad 710 napadeného rozsudku – č. l. 3317) útokem
V dalších podrobnostech odvolací soud odkazuje na odůvodnění napadeného
rozsudku a pouze vzhledem k odvolacím námitkám obžalovaných považuje za
nutné zrekapitulovat zásadní skutečnosti, které bez důvodných pochybností
svědčí o jejich vině.

15. Ačkoli všichni obžalovaní svoji vinu odmítají, kdy obžalovaní bratři
[příjmení] se ji snaží přesunout na obžalovaného [jméno] [příjmení], který
zase vylučuje podvodný úmysl s tím, že pokud nebyly poškozeným vráceny
jejich finanční prostředky, resp. zprostředkovány úvěry, mohou si za to
poškození sami porušením smluvních ujednání, kdy v zájmu obžalovaných bylo
jim půjčky zprostředkovat, je tato jejich obhajoba (ta je v případě
obžalovaných bratrů Kovaříkových pokračováním jejich obhajoby předchozí na
rozdíl od obžalovaného [jméno] [příjmení], který se v předchozím stadiu
trestního řízení z většiny doznal a usvědčoval zbývající obžalované)
jednoznačně vyvrácena. Předně je třeba ve vztahu k zapojení obžalovaných
bratrů Kovaříkových na projednávané trestné činnosti upozornit na
usvědčující výpovědi obžalovaného [jméno] [příjmení] a operátorů
(skutečnost, že v době páchání trestné činnosti měl být obžalovaný [jméno]
[příjmení] podle své obhajoby na jiném místě nevyvrací jeho vinu, neboť z
charakteru trestné činnosti vyplývá, že probíhala, aniž by obžalovaní
museli být v sídle společnosti fyzicky přítomni), které se nejen vzájemně
podporují, ale logicky odpovídají (byť často kusým) informacím od
poškozených dokresleným listinnými důkazy (zejména zprávami bankovních
ústavů a výpisy z účtů) a v neposlední řadě pak plně a logicky zapadají do
výsledku skutkového děje, spočívajícího v obohacení se obžalovaných na
úkor poškozených. Zcela jednoznačně je tedy třeba odmítnout obžalovanými
bratry [anonymizováno] namítanou nevěrohodnost výpovědi obžalovaného
[jméno] [příjmení], který měl být veden snahou zmírnit jeho trestní
odpovědnost vtažením bratrů [anonymizováno] do stíhané trestné činnosti
(ve skutečnosti je tomu právě naopak – viz níže) stejně jako údajnou
nevěrohodnost operátorek pro přátelské vztahy s [jméno] [příjmení] a
jejich další společné trestní stíhání. K údajnému ovlivnění výpovědí
operátorek jejich dalším trestním stíhání společně s obžalovaným [jméno]
[příjmení] Vrchní soud v Praze konstatuje, že je vyvráceno shora uvedenými
skutečnostmi a navíc postrádá i logiku (kdyby chtěly obžalovanému
[příjmení] na úkor obžalovaných bratrů [anonymizováno] pomoci, zjevně by
vypovídaly o jejich větším zapojení a bagatelizovaly by angažmá
obžalovaného [jméno] [příjmení], což však ani jedna z operátorek nečiní).
K výpovědi obžalovaného [jméno] [příjmení] považuje Vrchní soud v Praze
uvést, že skutečně vypovídal v přípravném řízení podrobněji (s ohledem na
postupné zahájení trestního stíhání obžalovaných je ve vztahu
k obžalovaným bratrům [anonymizováno] použitelná výpověď [jméno]
[příjmení] pouze z hlavního líčení), avšak zásadní skutkové okolnosti
vyplývají z obou jeho výpovědí shodným způsobem. Byť obžalovaný [jméno]
[příjmení] nyní v rámci odvolání zvolil taktiku popírání trestné činnosti
zejména po subjektivní stránce, odvolací soud uvěřil jeho předchozím
výpovědím (ať již z přípravného řízení výlučně proti němu, tak i z
hlavního líčení, které jsou použitelné vůči všem obžalovaným – viz
postupné zahájení trestního stíhání s ročním odstupem), neboť na rozdíl od
jeho odvolacích námitek jsou v souladu s ostatními výše konkretizovanými
usvědčujícími důkazy. Jedná se zejména o modus operandi stíhané trestné
činnosti, která obsahově i časově navazovala na shodnou trestnou činnost
(provozovanou společností T), jíž byl uznán vinným obžalovaný [jméno]
[příjmení] Okresním soudem v Pardubicích a v jejímž kontextu je také třeba
nyní posuzovanou trestnou činnost hodnotit. Z konfrontace obou trestných
činností (včetně časové návaznosti – konec trestné činnosti pod hlavičkou
Toruminax 11. 9. 2012 a počátek nyní projednávané 5. 10. 2012 s tím, že
obžalovaný [jméno] [příjmení] při hlavním líčení mimo jiné uvedl, že jej
s koncem fungování aktivit v rámci společnosti T oslovil obžalovaný
[jméno] [příjmení], že je třeba založit novou společnost, aby mohli
pokračovat – viz č. l. [číslo] a násl.) totiž zjevně vyplývá, že se z
předchozího trestního stíhání obžalovaný [jméno] [příjmení] snažil poučit
a postupovat jednak tak, aby část žadatelů o půjčky byla uspokojena (cca
20 % - v této souvislosti odvolací soud připomíná tu část výpovědi
obžalovaného [jméno] [příjmení] z hlavního líčení, kdy popsal snahu poučit
se z obdobné trestní kauzy jejich známého [příjmení] – viz č. l. [číslo] a
násl.) a„ podnikání“ obžalovaných nevypadalo podezřele, jednak tak aby„
vedení“ společností (on a jeho bratr) zůstávalo co nejvíce skryté
v pozadí, kdy výběry vkladů od poškozených z účtů, které pak obžalovaní
distribuovali dále mezi sebe a operátory, prováděl takřka výlučně
obžalovaný [jméno] [příjmení] (pravidelné výběry jeho osobou takřka ve
výši aktuálního zůstatku dokládá např. výpis z účtu Fermanta, což ve
spojení s tím, že poškozeným jejich peníze obžalovanými vráceny nebyly a
pokud by k tomu došlo, musely by peníze vracet operátorky z jejich odměny,
vyvrací odvolací námitku obžalovaného [jméno] [příjmení] ohledně ponechání
části finančních prostředků na účtu pro poškozené), který navíc jako
střední článek mezi řídícím prvkem trestné činnosti (bratři [příjmení]) a
operátory tyto výslovně instruoval a měl na starosti i jejich nábor a
vyplácení, jak se na tom všichni operátoři i jmenovaný obžalovaný shodli.
Navíc v rámci nyní posuzované trestné činnosti předmětné obchodní
společnosti obžalovaní jménem obchodních společností nenabízeli poskytnutí
úvěrů, ale„ pouze“ jejich zprostředkování. Na tomto místě je třeba
připomenout, že obžalovaný [jméno] [příjmení] (a určitou dobu i obžalovaný
[jméno] [příjmení]) měl smlouvu se společností Profi credit, a. s. a jako
fyzická osoba z celkového počtu 710 poškozených zprostředkoval úvěr 19
poškozeným (pod čísly napadeného rozsudku: 85, 116, 125, 134, 140, 158,
162, 184, 210, 220, 254, 261, 351, 407, 466, 468, 518, 589 a 599,
poškozenému [příjmení] - ad 425 úvěr zprostředkoval obžalovaný [jméno]
[příjmení]). Z toho pak měli obžalovaní jednak další příjem od
poskytovatele úvěru (kromě podvodně vylákaných„ kaucí“ a„ pokut“), jednak
to využili také jako součást předem připravené obhajoby, že poškozeným,
kteří splnili podmínky, úvěr skutečně zprostředkovali, což má podle
obžalovaných vylučovat jejich podvodný záměr. Stejně tak případ necelých
60 poškozených, kteří dostali prostřednictvím obžalovaného [jméno]
[příjmení] nabídku na úvěr, kterou však nepřijali. Ve skutečnosti však
toto zprostředkování nerealizovaly obchodní společnosti EFG, CMC a
Fermanta, ale obžalovaní jako fyzické osoby právě s uvedenými záměrem
dvakrát se obohatit alespoň na té malé části poškozených, které považovali
na základě svých zkušeností jako„ průchozí“ pro získání úvěru a dále se
záměrem využít tuto okolnost jako stěžejní argumentaci jejich obhajoby,
jak již bylo zmíněno shora. K dokreslení této argumentace o dvojnásobném
využívání některých poškozených finančně i pro obhajobu obžalovaných,
poslouží i případ [jméno] [příjmení] (ad 220), která zaplatila kauci i
pokutu společnosti EFG v září až listopadu 2013, avšak úvěr od Profi
credit jí byl vyplacen již v prosinci 2012. Pokud by skutečně skutkový děj
probíhal podle obhajoby obžalovaných, časové řazení obou událostí by bylo
obrácené (tj. úhrada kauce a poté uzavření úvěrové smlouvy) a nadto by
bylo pokutování poškozené zcela nedůvodné, když došlo ke zprostředkování
úvěru a uzavření úvěrové smlouvy (tj. poškozená nezavdala příčinu ke své
penalizaci pokutou). Proto jsou tedy všechny tyto osoby zařazeny mezi
poškozené zcela oprávněně (stejně jako další poškození včetně těch, kteří
si sjednali se zástupci obchodních společností schůzku, resp. věděli o
hrozící smluvní pokutě ze smluvních dokumentů, resp. všichni poškození
souhrnně), neboť jak vyplývá ze shora uvedeného, obchodní praktiky
obžalovaných byly založeny výlučně za účelem jejich obohacení se na úkor
poškozených, kteří ať podepsali jakékoli smluvní dokumenty, o své peníze
přišli, aniž by deklarované plnění od obchodních společností obdrželi.
Nevěrohodnost či nepoužitelnost výpovědí poškozených odvolací soud
neshledal, byť se jí obžalovaný [jméno] [příjmení] dovolával, k čemuž
odvolací soud považuje za nutné zmínit (při vědomí toho, že obžalovaní se
mohou hájit jakýmkoli způsobem), že poukaz na nízkou sociální inteligenci,
původ či podmínky a prostředí, ve kterém poškození žijí, což má vylučovat
jejich věrohodnost, považuje za nemravnou a plně odpovídající praktikám
obžalovaných, kteří právě na tuto skupiny poškozených cílili a nyní jim to
slouží k obhajobě. Námitka, že nebyl naplněn znak trestného činu podvodu
spočívající v uvedení v omyl je zjevně neopodstatněná, neboť na základě
provedených důkazů je třeba dospět k jednoznačnému závěru, že obžalovaní
od poškozených (prostřednictvím operátorů) tzv. kauce (vratné zálohy) a
smluvní pokuty vylákali, a to tím způsobem, že nabízeli žadatelům pod
hlavičkou obchodních společností ECG, CMC a Fermanta zprostředkování
úvěrů, aniž by je zamýšleli skutečně zajistit, přičemž operátor podle
instrukcí jednotlivým poškozeným poskytnutí půjčky slíbil a ujistil ho, že
žádost byla schválena či předschválena a že půjčka mu bude poskytnuta po
zaplacení konkrétní finanční částky. Následné zaslání smluvních dokladů
poškozeným proto již není podstatné, naopak podstatné je, že poškození
učinili majetkovou dispozici spočívající v zaplacení vratné zálohy, a
učinili tak proto, že jednali v omylu – v přesvědčení, že příslib bude
dodržen a že půjčky jim budou poskytnuty, resp. zprostředkovány. Dále
vyplývá podvodný úmysl obžalovaných jednoznačně z počtu případů, v nichž
nebyly slibované půjčky zprostředkovány, jakož i z toho, že společnosti se
staly po zaplacení vratné zálohy v řadě případů nekontaktní, případně se
operátoři vymlouvali, slibovali nápravu či odkazovali poškozené na
reklamační oddělení (v důsledku dlouhé doby páchání trestné činnosti se na
společnosti už obraceli nespokojení /podvedení/ klienti, jimž nebyla
půjčka poskytnuta), dále také z toho, že peníze z účtů společnosti
obžalovaní postupně prostřednictvím [jméno] [příjmení] vybrali, aniž by
byly vratné zálohy vráceny poškozeným, což poškození shodně potvrzují a
vyvracejí tak neurčité a nekonkrétní tvrzení některých operátorek o tom,
že se někdy mohlo stát/stávalo se, že musela vrátit odměnu, když poškozený
od smlouvy odstoupil, příp. že jednou vracela jednu z posledních provizí,
(sv. [příjmení] a [příjmení] v přípravném řízení – použitelná výpověď jen
vůči obžalovanému [jméno] [příjmení], sv. [příjmení] a [příjmení] –
výpověď z hlavního líčení). K tomu je třeba podotknout, že operátorkám
skutečně mohla být odměna v několika případech zkrácena poukazem na to, že
je třeba vrátit kauci poškozeným, zjevně to však neodpovídalo skutečnosti,
jak vyplývá z výpovědí poškozených. Vrchní soud v Praze na základě shora
uvedených skutečností rekapituluje, že neuvěřil tvrzení obžalovaných, že
neměli v úmyslu podvést poškozené. Z provedeného dokazování naopak
vyplývá, že právě na tom bylo„ podnikání“ obžalovaných založeno a za tím
účelem jimi provozováno.

16. Právní kvalifikace zločinu podvodu je tedy zcela přiléhavá, avšak
s ohledem na novelu trestního zákoníku (z. č. 333/2020 Sb.), jímž došlo
s účinností od 1. 10. 2020 ke zdvojnásobení dolních hranic škody podle §
138 tr. zákoníku, již nikoli podle § 209 odst. 1, 5 písm. a) tr. zákoníku,
ale podle § 209 odst. 1, 4 písm. d) tr. zákoníku. Obžalovaní jednali vůči
poškozeným klamavým způsobem tak, že z nich pod nepravdivým příslibem
zprostředkování úvěrů vylákali, resp. pokusili se vylákat finanční
prostředky, čímž je uvedli v omyl, aby se na jejich úkor obohatili a tímto
jednáním způsobili na cizím majetku značnou škodu, tj. škodu ve smyslu §
138 odst. 1 tr. zákoníku přesahující hranici 1 milion Kč a nedosahující 10
mil. Kč, což je již dolní hranice škody velkého rozsahu. Vrchní soud v
Praze se ztotožnil s městským soudem ohledně posouzení jednání
obžalovaných bratrů [anonymizováno] jako organizátorů trestné činnosti a
obžalovaného [jméno] [příjmení] jako jejího pachatele, neboť to reflektuje
konkrétní zapojení jednotlivých obžalovaných do páchání trestné činnosti
s tím, že napravil opomenutí posouzení části jednání obžalovaných bratrů
[anonymizováno] (na rozdíl od obžalovaného [jméno] [příjmení], kde
k tomuto opomenutí nedošlo) jako pokusu organizátorství trestného činu
podvodu ve smyslu § 21 odst. 1 tr. zákoníku, neboť dokonaná škoda
(5 125 344 Kč) přesáhla dolní hranici značné škody, škoda zamýšlená
(24 300 Kč) nikoli. Jak již bylo zmíněno shora obžalovaní bratři
[příjmení] trestnou činnost zahájili využitím předmětných obchodních
společností, kdy obžalovaný [jméno] [příjmení] navíc využil svých
zkušeností z předchozí shodné trestné činnosti, trestnou činnosti řídili,
rozhodovali o provozních záležitostech, prováděli kontrolní činnosti,
úkolovali obžalovaného [jméno] [příjmení] a jeho prostřednictvím i
operátory, což dokládá hierarchii společností, kdy vedení bylo takřka
skryto před nejnižším výkonným článkem. Stejně jako napadený rozsudek
posoudil odvolací soud jednání obžalovaných jako jediný trestný čin
podvodu, neboť má za to, že ohledně všech 710 útoků (po vypuštění jednoho
duplicitního) jsou splněny podmínky pokračování podle § 116 tr. zákoníku,
a to s ohledem na subjektivní souvislost spočívající v uskutečňování
jednotného záměru obohatit se na úkor poškozených uvedením je v omyl,
shodným způsobem provedení, tak i pro objektivní souvislost (blízká časová
souvislost a předmět útoku – cizí majetek). Námitka obžalovaného [jméno]
[příjmení] o opomenutí výše škody u jednotlivých útoků, kde mnohdy ani
není naplněna skutková podstata žádného trestného činu, nemá opodstatnění,
neboť z charakteru trestné činnosti cílící na nemajetné osoby vyplývá, že
jednotlivými útoky nemohla být způsobena vysoká škoda, což nikterak
nesnižuje její závažnost, spíše naopak ve spojení s délkou páchání trestné
činnosti a počtem poškozených charakterizuje tuto trestnou činnost jako
předem promyšlenou a systematickou, takže není o nic málo závažnější než
trestná činnost spáchaná malým počtem útoků s vysokou intenzitou
jednotlivé výše škody. Stejně tak je tato námitka zcela v rozporu se
sčítáním škody v případě trestného činu spáchaného jako pokračujícího, kdy
se na škodu hledí jako na celek za všechny útoky a výše škody u
jednotlivých útoků je irelevantní (kromě potřeby posouzení vývojového
stádia trestného činu a příslušné právní kvalifikace). Jak vyplývá z
rozhodnutí č. 51/1979 a [číslo] Sb. rozh. trest.: Škody způsobené
pokračováním v trestném činu se sčítají (obdobně se sčítá i prospěch), což
může být u trestných činů, u nichž znakem skutkové podstaty je škoda na
majetku, důležitá skutečnost z hlediska naplnění jak základní skutkové
podstaty, tak okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby. S ohledem
na okolnosti konkretizované shora je zcela jednoznačně prokázáno, že jde o
natolik společensky škodlivé jednání, spáchané úmyslně podle 15 odst. 1
písm. a) tr. zákoníku, že je třeba vést obžalované k odpovědnosti podle
trestněprávních norem, neboť postup podle mimotrestních norem není v tomto
případě postačující. Odvolací námitka obžalovaného [jméno] [příjmení] o
postupu v rozporu s § 12 odst. 2 tr. zákoníku tedy nemůže obstát a v této
souvislosti není rozhodné, že poškození neuplatňovali své nároky na
náhradu škody občanskoprávní cestou. To konečně odpovídá i tomu, že se
v této trestní věci nezvolili společného zmocněnce a nemohli tedy
požadovat náhradu škody v adhezním řízení, což by pro ně byla méně právně
a finančně náročná cesta.

17. V souvislosti s novým rozhodnutím o vině přistoupil Vrchní soud v
Praze k novému rozhodnutí o trestech. Předně je třeba konstatovat, že
městský soud se dopustil disproporce výrazně ve prospěch obžalovaného
[jméno] [příjmení], když mu uložil nepřiměřeně mírný trest, konkrétně
podmíněný trest, který však odvolací soud nemohl s ohledem na zásadu
zákazu reformace in peius zcela napravit, ačkoli zapojení obou
obžalovaných bratrů [anonymizováno] do trestné činnosti lze považovat za
shodné a předchozí odsouzení obžalovaného [jméno] [příjmení] a oproti tomu
trestní bezúhonnost obžalovaného [jméno] [příjmení] by dobře vystihl
přísnější peněžitý trest prvního z nich v kombinaci s totožným
nepodmíněným trestem odnětí svobody. Tak by byla zachována proporcionalita
i ve vztahu k obžalovanému [jméno] [příjmení]. Při rozhodování o trestu
soud obligatorně přihlíží k zákonným kritériím vyplývajícím z § 39, § 41,
§ 42, § 45 odst. 1 tr. zákoníku Vrchní soud v Praze souhrnně konstatuje,
že přitěžujícími okolnostmi v případě obžalovaných jsou spáchání trestného
činu po předchozím uvážení (§ 42 písm. a) tr. zákoníku), ze
ziskuchtivosti, (§ 42 písm. b) tr. zákoníku, podle usnesení Nejvyššího
soudu ze dne 30. 10. 2019 sp. zn. 8 Tdo 670/2019:„ Pohnutka pachatele však
ve skutkové podstatě trestného činu podvodu podle § 209 odst. 1 {a ani
podle odst. 4 písm. b), písm. d) } tr. zákoníku obsažena není. Ačkoliv je
v případech spáchání trestného činu podvodu typické, že pohnutkou
pachatele bude získání majetku, neznamená to, že tato pohnutka musí u
pachatele trestného činu podvodu vždy existovat. Tomuto závěru pak
přisvědčuje i formulace znaku„ obohacení sebe nebo jiného“. Pachatel se
tedy může dopustit jednání popsaného v § 209 odst. 1 tr. zákoníku i tak,
že svým jednáním obohatí jinou osobu. Pak zpravidla pachatel nebude jednat
ze ziskuchtivé pohnutky, neboť z takového jednání žádný zisk mít nemusí,
ale z pohnutek jiných (např. snaha pomoci jinému, snaha získat náklonnost
jiné osoby, apod.). K obohacení se podvodným jednáním může být pachatel
veden i např. pomstou poškozenému, tedy snahou jej připravit o majetek,
aniž by pachateli šlo primárně o získání majetku. Takových a dalších
jiných pohnutek k podvodnému jednání si lze představit nesčetně.
Obviněnému tedy nelze dát za pravdu, že úmyslné obohacení nemůže být
spácháno z jiné pohnutky nežli ze ziskuchtivosti, ani že by tato pohnutka
tvořila„ pojmový znak obohacovacího trestného činu podvodu“, jak uvádí
v dovolání. Odvolacímu soudu proto nelze ničeho vytknout, pokud obviněnému
přičetl ziskuchtivost jako přitěžující okolnost podle § 42 písm. b) tr.
zákoníku, nedošlo k porušení zásady zákazu dvojího přičítání téže
okolnosti ve smyslu § 39 odst. 4 tr. zákoníku“), využívaje finanční tísně
a nouze poškozených (§ 42 písm. d) tr. zákoníku), pokračování v něm po
delší dobu řadou dílčích skutků (§ 42 písm. m) tr. zákoníku), u
obžalovaného [jméno] [příjmení] pak navíc v souvislosti s naplněním
zákonných podmínek ukládání souhrnného trestu spáchání více trestných činů
(§ 42 písm. n) tr. zákoníku). Všem obžalovaným polehčuje poměrně nízká
intenzita spáchaného následku převyšující dolní hranici škody velkého
rozsahu cca 5krát, jejich předchozí bezúhonnost, doba který uplynula od
jejího spáchání, aniž by se dopouštěli dalšího protiprávního jednání
(k trestné činnosti obžalovaného [jméno] [příjmení], pro kterou je stíhán
před Okresním soudem v Jihlavě a která měla být páchána od března 2016 do
března 2017 nelze s ohledem na zásadu presumpce neviny přihlížet) a
v případě obžalovaného [jméno] [příjmení] je třeba mu přičíst k dobru
ještě jeho (byť jen částečné a postupně čím dál více omezované) doznání
spočívající zejména v usvědčení obžalovaných bratrů [anonymizováno] a
bližším objasnění způsobu páchání trestné činnosti včetně pohnutek a
okolností jejího zahájení (§ 41 písm. l), m) tr. zákoníku). Ze shora
rozvedených důvodů Vrchní soud v Praze nově uložil obžalovaným podle § 209
odst. 4 tr. zákoníku a obžalovanému [jméno] [příjmení] navíc podle § 43
odst. 2 tr. zákoníku tresty odnětí svobody a obžalovaným bratrům
[anonymizováno] ještě peněžité tresty. Konkrétně obžalovanému [jméno]
[příjmení] trest odnětí svobody na pět let, tj. v polovině zákonné trestní
sazby za současného zrušení výroku o trestu z rozsudku Okresního soudu v
Pardubicích ze dne 6. 11. 2017 č. j. 1 T 98/2014-11385 (kterým byl uznán
vinným trestným činem podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 4 písm. d) tr.
zákoníku se způsobením škody cca 2,5 mil. Kč a byl mu za to uložen trest
odnětí svobody na 3 roky s podmíněným odkladem na 5 let a peněžitý trest,
který splácí, rozsudek nabyl právní moci 7. 12. 2017), neboť pro uložení
souhrnné trestu jsou splněny veškeré podmínky § 43 odst. 2-4 tr. zákoníku
s tím, že nyní posuzované trestné činnosti se dopustil dříve, než byl
vyhlášen 1. odsuzující rozsudek Okresním soudem v Pardubicích, k čemuž
došlo dne 25. 4. 2016. Pro výkon tohoto trestu byl zařazen podle § 56
odst. 2 písm. a) tr. zákoníku do věznice s ostrahou, neboť pro zařazení do
jiného typu věznice nebyly shledány podmínky. Současně mu byl uložen
oproti rozhodnutí městského soudu mírnější peněžitý trest (ten je
odůvodněn majetkovým prospěchem obžalovaného z trestné činnosti) tak, aby
ve výši jedné denní sazby reflektoval jeho současné majetkové a osobní
poměry (otec dvou nezletilých dětí v zaměstnaneckém poměru, který má ve
vlastnictví z nemovitých věcí pouze garáž v Pardubicích), v počtu denních
sazeb povahu a závažnost spáchaného trestného činu (což odvolací soud
hodnotí jako velmi nebezpečné jednání mající rysy tzv.„ šmejdů“
využívajících špatné finanční a sociální situace určitých skupin
obyvatelstva) včetně pravidel výkonu peněžitého trestu podle § 69 odst. 2
tr. zákoníku (jak bude rozvedeno níže) a současně alespoň částečně
snižoval disproporci mezi jemu a obžalovanému [jméno] [příjmení] uloženými
tresty. Vrchní soud v Praze u obžalovaného [jméno] [příjmení] (ale ani u
zbývajících obžalovaných) neshledal podmínky pro mimořádné snížení trestu
odnětí svobody podle § 58 ost. 1 tr. zákoníku, neboť okolnosti případu ani
poměry pachatele nejsou nikterak typově vybočující z obdobných případů, že
by trest uložený v rámci zákonné trestní sazby byl pro obžalovaného
nepřiměřeně přísný a jeho nápravy by šlo dosáhnout trestem kratšího
trvání. Při novém vyhlášení peněžitého trestu byla reflektována shora
zmíněná novela trestního zákoníku, podle níž se již neukládá náhradní
trest odnětí svobody při nezaplacení peněžitého trestu, ale rozhodující je
přepočet neuhrazených denních sazeb na dny odnětí svobody, kdy podle 69
odst. 2 tr. zákoníku každá zcela nezaplacení částka odpovídající jedné
denní sazbě se počítá za dva dny odnětí svobody. V případě obžalovaného by
tak nezaplacení peněžitého trestu znamenalo 600 dní odnětí svobody oproti
730 dnům náhradního trestu uloženému městským soudem. Jde tedy o postup ve
prospěch obžalovaného ve smyslu posuzování trestnosti podle § 2 odst. 1
tr. zákoníku. Trest uložený obžalovanému [jméno] [příjmení] musel zůstat
beze změny i přesto, že je nepřiměřeně mírný, jak již bylo uvedeno shora,
až na reflexi zmíněné novely trestního zákoníku, která ovlivnila i počet
denních sazeb obžalovaného (kromě povahy a závažnosti trestného činu,
k čemuž odvolací soud vyjádřil již při úvahách o peněžitém trestu
ukládaném obžalovanému [jméno] [příjmení]) tak, aby jejich počet po
přepočtu na trest odnětí svobody (250 dní) nepřesáhl výměru náhradního
trestu odnětí svobody uloženého mu městským soudem (365 dní). Výše jedné
denní sazby pak odpovídá aktuálním osobním a majetkovým poměrům, kdy
obžalovaný je ženatý a má v podílovém spoluvlastnictví rodinný dům ve
Starém Hradišti. Obžalovanému [jméno] [příjmení] byl trest uložený při
dolní hranici zákonné trestní sazby jako trest podmíněný v maximální
zákonné výměře a to i pokud jde o délku zkušební doby. Tento trest plně
vystihuje skutečnosti konkretizované ve vztahu k obžalovanému shora,
vyjadřuje proporcionálně i míru a charakter zapojení obžalovaného
v porovnání s obžalovaným [jméno] [příjmení] (disproporce s obžalovaným
[jméno] [příjmení] byla v rámci zákonných pravidel takto napravena pouze
částečně) s tím, že stejně jako u obou zbývajících obžalovaných odpovídá i
mírnému snížení prokázané škody. Pokud jde o trest propadnutí věci
navrhovaný státním zástupcem, nemohl odvolací soud tomuto návrhu vyhovět
s ohledem na znění § 70 odst. 3 tr. zákoníku, podle něhož trest propadnutí
věci může soud uložit jen, jde-li o věc náležející pachateli, což není
případ finančních prostředků zajištěných v sídle společnosti EFG, ohledně
nichž obžalovaný [jméno] [příjmení] prohlásil, že je vybral z účtu, kam
poškození posílali své finanční prostředky a ponechal je v sídle
společnosti EFG pro její provozní potřeby. Odvolací soud v této
souvislosti poukazuje na rozhodnutí rozh. [číslo] Sb. rozh. tr., podle
něhož:„ Věc, kterou pachatel získal krádeží, nepatří pachateli, i když
její vlastník není znám. Takovou věc proto nelze prohlásit za propadlou
podle § 55 odst. 1 tr. zák. (nyní § 70 odst. 1 tr. zákoníku), ale
postupuje se ohledně ní podle ustanovení § 81 tr. řádu“. Ustanovení § 70
odst. 3 tr. zákoníku je navíc třeba vykládat v kontextu § 135 tr.
zákoníku, podle něhož věc náleží pachateli, jestliže ji v době rozhodnutí
o ní vlastní, je součástí jeho majetku, nebo s ní fakticky jako vlastník
nakládá, aniž je oprávněný vlastník nebo držitel takové věci znám. Je
zřejmé, že finanční prostředky poškozených obžalovaní nevlastní, ani
nejsou součástí jejich majetku (fakticky je měli vrátit), ale ani s nimi,
aniž je oprávněný vlastník nebo držitel znám, fakticky jako vlastník
obžalovaní nenakládali, neboť nakládat s nimi hodlala společnost EFG, se
kterou nebylo v trestním řízení jednáno jako s pachatelem, i když se nad
nestíháním zúčastněných právnických osob lze pozastavit. Nelze však ani
bez pochyb uzavřít, že nebyl znám oprávněný vlastník těchto prostředků,
neboť finanční prostředky z účtů vybíral v návaznosti na konkrétní vklady
poškozených obžalovaný [jméno] [příjmení] pravidelně, takže minimálně
určitý okruh vlastníků těchto finančních prostředků by bylo možno z výpisu
z účtu zjistit.

18. Ze všech shora rozvedených důvodů Vrchní soud v Praze rozhodl tak, jak
uvedeno ve výroku tohoto rozsudku.

Poučení:

I. Proti tomuto rozhodnutí není řádný opravný prostředek přípustný.

II. Proti tomuto rozsudku je možno podat dovolání. Dovolání se podává u
soudu, který ve věci rozhodl v prvním stupni, a to do dvou měsíců od
doručení rozhodnutí, proti kterému směřuje. Nejvyšší státní zástupce je
může podat pro nesprávnost kteréhokoliv výroku, a to v neprospěch i ve
prospěch obžalovaného, obžalovaný pro nesprávnost výroku tohoto
rozhodnutí, který se ho dotýká, a to pouze prostřednictvím svého obhájce,
jinak se takové podání nepovažuje za dovolání, byť takto bylo označeno. O
dovolání rozhoduje Nejvyšší soud a jeho nutný obsah je vymezen
v ustanovení § 265f tr. řádu.

Praha 6. listopadu 2017

JUDr., Ph., D. Kateřina Korečková
předsedkyně senátu

 

References

Visible links