Anonymizované rozhodnutí ve věci Národní památkový ústav musel vrátit dotaci 314 milionů korun na opravu Kuksu

studentlehnert vznesl tento dotaz dotaz na Městský soud v Praze

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

studentlehnert

Povinný subjekt: Městský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
tímto žádám o zaslání anonymizovaného rozhodnutí, který se týkal trestní věci opravy barokního areálu Kuks, kde na straně obžalovaného stál pan Dalibor Dubovský, pan Semeniuk ... bohužel nemám přístup ke spisové značce případu,

S přátelským pozdravem,

Veronika Némethová

Městský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Anonymizované
rozhodnutí ve věci Národní památkový ústav musel vrátit dotaci 314 milionů
korun na opravu Kuksu" s evidenčním číslem
62bfde54-ca56-4419-ae28-426509c1332c a s běžným číslem 124697/2023 bylo
doručeno dne 14.04.2023 14:12:11.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městský soud v Praze

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Sedláčková Marcela, Městský soud v Praze

2 přílohy

Odesílatel:

Městský soud v Praze

Slezská 9

120 00 Praha 2

 

 

Adresát:

[1][FOI #9516 e-mail] ??

 

 

Adresa pro doručení:

[2][FOI #9516 e-mail] ??

 

 

 

 

VÝZVA: Soud Vás v souladu s § 19 odst. 8 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, v platném znění, vyzývá k potvrzení doručení této e-mailové zprávy.

Nebude-li  převzetí písemnosti potvrzeno nejpozději následující pracovní
den po odeslání zprávy, která se nevrátila jako nedoručitelná, soud Vám
písemnost doručí, jako byste o doručení na elektronickou adresu
nepožádal/a (§ 19 odst. 9 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád).

 

Odpověď na tento e-mail je pouze potvrzením doručení, pro jiné e-mailové
podání k soudu je NUTNÉ použít oficiální adresu soudu:
[3]Instituce [Městský soud Praha vyžaduje e-mail], jinak nebude podání zpracováno.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #9516 e-mail] ??
2. mailto:[FOI #9516 e-mail] ??
3. mailto:Instituce [Městský soud Praha vyžaduje e-mail]