Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Anastasija Sokolova prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Anonymizované rozhodnutí usnesení KS BRno ze dne 27.5.2020, sp. zn. 26 CO 40/2020

Anastasija Sokolova vznesl tento dotaz dotaz na Krajský soud v Brně

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Čekáme, až si Anastasija Sokolova přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Anastasija Sokolova

Povinný subjekt: Krajský soud v Brně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím o zaslání anonymizovaného rozhodnutí usnesení KS BRno ze dne 27.5.2020, sp. zn. 26 CO 40/2020

S přátelským pozdravem,

Anastasija Sokolova

Krajský soud v Brně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Anonymizované
rozhodnutí usnesení KS BRno ze dne 27.5.2020, sp. zn. 26 CO 40/2020" s
evidenčním číslem 93d42fee-6347-45b3-8289-c9c2d8d064f7 a s běžným číslem
131733/2020 bylo doručeno dne 16.06.2020 15:01:51.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Brně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Pospíchalová Hana, Krajský soud v Brně

1 příloha

 

 

Dobrý den, posílám Vám odpověď na Vaši žádost.

Pospíchalová, správa soudu

 

 

 

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Anastasija Sokolova prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.