Anonymizované rozhodnutí usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 21. 7. 2010, sp. zn. 20 Co 183/2010-130

Dotaz byl úspěšný.

Mgr. Iveta Zouharová

Povinný subjekt: Krajský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
prosím o zaslání anonymizovaného usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 21. 7. 2010, sp. zn. 20 Co 183/2010-130

S přátelským pozdravem,

Mgr. Iveta Zouharová

Krajský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Anonymizované
rozhodnutí usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 21. 7. 2010, sp. zn. 20
Co 183/2010-130" s evidenčním číslem 5233b460-d5fe-4e11-8874-299f22bc54aa
a s běžným číslem 121654/2019 bylo doručeno dne 03.12.2019 14:01:37.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Semanská Iva, Krajský soud v Praze

3 přílohy

 

 

Vážená paní,

 

v příloze zasílám odpověď Krajského soudu v Praze k Vaší žádosti o
poskytnutí informací

a zároveň si dovoluji požádat o zaslání potvrzení převzetí naší zprávy.

 

S pozdravem

 

 

Iva Semanská

asistentka předsedy Krajského soudu v Praze

nám. Kinských 5

150 75 Praha 5