Anonymizované rozhodnutí soudu

Dotaz byl úspěšný.

PROFESNÍ UNIE ČESKÉ REPUBLIKY

Povinný subjekt: Nejvyšší soud ČR

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím tímto o poskytnutí anonymizované kopie usnesení sp. zn. 3 Cdon 487/96 ze dne 4. 6. 1996.

S přátelským pozdravem,

Natálie Geppertová,
PROFESNÍ UNIE ČESKÉ REPUBLIKY

Nejvyšší soud ČR

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Anonymizované
rozhodnutí soudu" s evidenčním číslem 50b43112-db0a-4f87-a50b-59107dfd7741
a s běžným číslem 3884/2020 bylo doručeno dne 09.04.2020 12:27:07.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Nejvyšší soud

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Nejvyšší soud ČR

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Anonymizované
rozhodnutí soudu" s evidenčním číslem 50b43112-db0a-4f87-a50b-59107dfd7741
a s běžným číslem 3884/2020, doručené dne 09.04.2020 v 12:27:07 a ověřené
dne 09.04.2020 v 12:27:55, bylo přiřazeno ke spisové značce "0 ZIN
64/2020" a ke zpracování dne 09.04.2020 v 12:40:17.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Nejvyšší soud Brno

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Tomíček Petr, Nejvyšší soud ČR

3 přílohy

Vážení,

          v přílohách Vám zasílám odpověď na žádost podanou dne 9. 4.
2020, evidovanou u Nejvyššího soudu pod sp. zn. Zin 64/2020.

 

S pozdravem

 

Mgr. Petr Tomíček

vedoucí oddělení styku s veřejností

Nejvyšší soud

Burešova 20

657 37 Brno

+420 541 593 162

[1][emailová adresa]

www.nsoud.cz

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]