Anonymizované rozhodnutí Krajského soudu v Praze č.j. 26 Co 328/2018-1148

Dotaz byl úspěšný.

PROFESNÍ UNIE ČESKÉ REPUBLIKY

Povinný subjekt: Krajský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím tímto o poskytnutí anonymizované kopie usnesení č.j. 26 Co 328/2018-1148 ze dne 12. 12. 2018.

Předem velice děkuji.

S přátelským pozdravem,

N. Geppertová

PROFESNÍ UNIE ČESKÉ REPUBLIKY, odborová organizace

Krajský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Anonymizované
rozhodnutí Krajského soudu v Praze č.j. 26 Co 328/2018-1148" s evidenčním
číslem d30e662d-0426-4484-ad79-7ddf1476b17e a s běžným číslem 7904/2021
bylo doručeno dne 23.01.2021 11:43:17.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Semanská Iva, Krajský soud v Praze

4 přílohy

 

 

 

 

Vážení,

 

 

v příloze zasílám odpověď Krajského soudu v Praze k Vaší žádosti o
poskytnutí informací

a zároveň si dovoluji požádat o zaslání potvrzení převzetí naší zprávy.

 

S pozdravem

 

 

Iva Semanská

asistentka předsedy Krajského soudu v Praze

tel.: 257 005 412

nám. Kinských 5

150 75 Praha 5

[1][emailová adresa]

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]