Anonymizované rozhodnutí Krajského soudu v Praze č.j. 20 Co 86/2020-70

Dotaz byl úspěšný.

PROFESNÍ UNIE ČESKÉ REPUBLIKY

Povinný subjekt: Krajský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím tímto o poskytnutí anonymizované kopie usnesení č. j. 20 Co 86/2020-70 ze dne 20. 4. 2020.

Děkuji.

S přátelským pozdravem,

N. Geppertová

PROFESNÍ UNIE ČESKÉ REPUBLIKY, odborová organizace

Krajský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Anonymizované
rozhodnutí Krajského soudu v Praze č.j. 20 Co 86/2020-70" s evidenčním
číslem 682f2599-f5ca-4a35-af8f-02b4baa5970a a s běžným číslem 131134/2020
bylo doručeno dne 01.12.2020 20:01:57.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.