Anonymizované rozhodnutí 45 INS 4783/2013-A-2

Filip Rulf vznesl tento dotaz dotaz na Krajský soud v Hradci Králové

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Krajský soud v Hradci Králové

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

tímto žádám o zaslání anonymizovaného rozsudku 45 INS 4783/2013-A-2. Předem velice děkuji.

přeji hezký den,

Filip Rulf

Krajský soud v Hradci Králové

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Anonymizované
rozhodnutí 45 INS 4783/2013-A-2" s evidenčním číslem
a9e863cd-6c5c-4468-9e84-828be3451259 a s běžným číslem 116590/2019 bylo
doručeno dne 28.08.2019 13:37:01.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Hradci Králové

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Kulhánek Jan, Krajský soud v Hradci Králové

1 příloha

Dobré dopoledne,

 

k Vaší žádosti doručené soudu dne 28. 8. 2019 zasílám požadovanou vyhlášku
Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. 2. 2013, č. j. KSHK 45 INS
4783/2013-A-2, v anonymizované podobě, a to jako přílohu této zprávy.

 

S pozdravem

 

Mgr. Jan Kulhánek

Krajský soud v Hradci Králové