Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Lenka Gerychová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.
Lenka Gerychová

Povinný subjekt: Krajský soud v Brně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Žádám o zaslání anonymizovaných rozhodnutí
69T1/2020 a 69T2/2020

S přátelským pozdravem,

Lenka Gerychová

Krajský soud v Brně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Anonymizované
rozhodnutí" s evidenčním číslem da6f17be-0dde-426a-9764-e75b7d5f59d5 a s
běžným číslem 42970/2023 bylo doručeno dne 07.03.2023 21:29:20.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Brně

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Pospíchalová Hana, Krajský soud v Brně

3 přílohy

 

 

Dobrý den, posílám Vám odpověď na Vaši žádost včetně příloh.

Pospíchalová, správa soudu

 

 

 

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Lenka Gerychová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.