Anonymizované rozhodnutí

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Krajský soud v Hradci Králové

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám tímto zdvořile o zaslání anonymizovaných rozhodnutí
20 Co 35/2017
19Co 208/2016
23Co 344/2016

S přátelským pozdravem,

Exekutor

Krajský soud v Hradci Králové

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Anonymizované
rozhodnutí" s evidenčním číslem 70d076cc-bdfc-4e7e-a67b-db4da76901f7 a s
běžným číslem 67003/2017 bylo doručeno dne 01.06.2017 11:18:07.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Hradci Králové

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

_KS HK - podatelna, Krajský soud v Hradci Králové

2 přílohy

 

 

 

 

 

 

Odesílatel:                  Krajský soud v Hradci Králové

                                   Československé armády 218

                                   502 08 Hradec Králové

                                  

 

                            

Adresa pro doručení: [1][FOI #6800 e-mail] ??

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #6800 e-mail] ??

Kulhánek Jan Mgr., Krajský soud v Hradci Králové

3 přílohy

Dobré dopoledne,

 

k Vaší žádosti doručené soudu dne 1. 6. 2017 po doplnění povinných údajů
zasílám požadovaná usnesení v anonymizované podobě, a to jako přílohu této
zprávy.

 

S pozdravem

 

Mgr. Jan Kulhánek

Krajský soud v Hradci Králové