Anonymizovaná písemnost

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Okresní soud v Chomutově měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Povinný subjekt: Okresní soud v Chomutově

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
tímto Vás žádám o kopii písemnosti 0 nt 1229/2018 byť i v anonymizované formě. Děkuji moc

S přátelským pozdravem,

Miroslav S.

Okresní soud v Chomutově

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Anonymizovaná
písemnost" s evidenčním číslem e64710e9-fdc7-4851-a2c6-5b837047d575 a s
běžným číslem 69617/2019 bylo doručeno dne 17.10.2019 13:03:56.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Chomutově

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Chomutově

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Anonymizovaná
písemnost" s evidenčním číslem e64710e9-fdc7-4851-a2c6-5b837047d575 a s
běžným číslem 69617/2019, doručené dne 17.10.2019 v 13:03:56 a ověřené dne
17.10.2019 v 13:07:23, bylo přiřazeno ke spisové značce "90 SI 144/2019" a
ke zpracování dne 18.10.2019 v 13:16:10.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Chomutov

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Povinný subjekt: Okresní soud v Chomutově

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
tímto Vás žádám o kopii spisu 0 nt 1229/2018 byť i v anonymizované podobě. Děkuji moc

S přátelským pozdravem,
Mirek Starý

Okresní soud v Chomutově

1 příloha

Vaše podání ve věci "Re: Žádost o informace podle dotaz - Anonymizovaná
písemnost" s evidenčním číslem 2bc06044-c7bc-408f-916e-a76b9b00faa7 a s
běžným číslem 72232/2019 bylo doručeno dne 29.10.2019 21:55:04.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Chomutově

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Povinný subjekt: Kůrková Šárka

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
tímto Vás žádám o kopii písemnosti 0 nt 1229/2018-c.l.4 byť i v anonymizované formě. Děkuji moc

S pozdravem,
Mirek Starý

Informace pro všechny o.s.,

1 příloha

Kůrková Šárka, Okresní soud v Chomutově [1]29/10/2019

Vážení,

 

v příloze zasílám výzvu týkající se žádosti o poskytnutí informace podle
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ze dne 17. 10.
2019.

 

S pozdravem

 

Šárka Kůrková

sekretariát správy soudu

Okresní soud v Chomutově  

* Tel.: 474 698 369

* E-mail: [1][[2]emailová adresa]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[[3]emailová adresa]

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/an...
2. https://www.infoprovsechny.cz/help/offic...
3. https://www.infoprovsechny.cz/help/offic...

Povinný subjekt: Informace pro všechny o.s.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
tímto Vás žádám o kopii písemnosti 0 nt 1229/2018-c.l.4 byť i v anonymizované formě. Děkuji moc

S pozdravem,

Mirek Starý v občanském průkaze zapsaný Miroslav Starý

Povinný subjekt: Informace pro všechny o.s.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Vaše podání ve věci "Re: Žádost o informace podle dotaz - Anonymizovaná
písemnost" s evidenčním číslem 2bc06044-c7bc-408f-916e-a76b9b00faa7 a s
běžným číslem 72232/2019 bylo doručeno dne 29.10.2019 21:55:04.

„V zákonné lhůtě 15 dní (§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č.106/1999 Sb.) mi informace nebyla poskytnuta. Tato lhůta pro poskytnutí informace nebyla řádně prodloužena, ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proto podávám ve smyslu §16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. tuto stížnost. Stížnost je podána včas, při dodržení třiceti denní lhůty k jejímu podání (počítáno od marného uplynutí lhůty pro poskytnutí informací).“

S pozdravem,
Mirek Starý v občanském průkaze zapsaný Miroslav Starý

Kůrková Šárka, Okresní soud v Chomutově

1 příloha

Vážený pane,

k Vaší žádosti doručené Okresnímu soudu v Chomutově dne 17. 10. 2019 Vám
sděluji, že věc vedená u zdejšího soudu pod spisovou značkou 90 Si
144/2019 byla z důvodu Vaší stížnosti podle § 16a odst. 1 písm. b) zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím předložena Ministerstvu
spravedlnosti ČR.

S pozdravem

 

Šárka Kůrková

sekretariát správy soudu

Okresní soud v Chomutově  

* Tel.: 474 698 369

* E-mail: [1][emailová adresa]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

OPRAVA: Povinný subjekt: Kůrková Šárka
Okresní soud v Chomutově

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Vaše podání ve věci "Re: Žádost o informace podle dotaz - Anonymizovaná
písemnost" s evidenčním číslem 2bc06044-c7bc-408f-916e-a76b9b00faa7 a s
běžným číslem 72232/2019 bylo doručeno dne 29.10.2019 21:55:04.

„V zákonné lhůtě 15 dní (§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č.106/1999 Sb.) mi informace nebyla poskytnuta. Tato lhůta pro poskytnutí informace nebyla řádně prodloužena, ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proto podávám ve smyslu §16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. tuto stížnost. Stížnost je podána včas, při dodržení třiceti denní lhůty k jejímu podání (počítáno od marného uplynutí lhůty pro poskytnutí informací).“

S pozdravem,
Mirek Starý v občanském průkaze zapsaný Miroslav Starý