anonymizovaná kopie rozsudku Městského soudu v Praze, sp. zn. 54 Co 34/2022- 132, ze dne 22. 3. 2022

Dotaz byl úspěšný.

PROFESNÍ UNIE ČESKÉ REPUBLIKY

Povinný subjekt: Městský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás tímto zdvořile požádat o poskytnutí anonymizované kopie rozsudku Městského soudu v Praze, sp. zn. 54 Co 34/2022- 132, ze dne 22. 3. 2022.

Předem Vám velice děkuji.

S přátelským pozdravem,

N. Geppertová

PROFESNÍ UNIE ČESKÉ REPUBLIKY, odborová organizace

Městský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - anonymizovaná kopie
rozsudku Městského soudu v Praze, sp. zn. 54 Co 34/2022- 132, ze dne 22.
3. 2022" s evidenčním číslem 2c1d37b3-a320-4a17-b3ba-bf8848c6b294 a s
běžným číslem 206412/2023 bylo doručeno dne 18.06.2023 01:09:04.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městský soud v Praze

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Sedláčková Marcela, Městský soud v Praze

3 přílohy

Odesílatel:

Městský soud v Praze

Spálená 2

112 16 Praha 2

 

Adresát:

Vážená paní

---

 

 

Adresa pro doručení:

[1][FOI #9557 e-mail] ??

 

 

 

VÝZVA: Soud Vás v souladu s § 19 odst. 8 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, v platném znění, vyzývá k potvrzení doručení této e-mailové zprávy.
Nebude-li  převzetí písemnosti potvrzeno nejpozději následující pracovní
den po odeslání zprávy, která se nevrátila jako nedoručitelná, soud Vám
písemnost doručí, jako byste o doručení na elektronickou adresu
nepožádal/a (§ 19 odst. 9 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád).

Odpověď na tento e-mail je pouze potvrzením doručení, pro jiné e-mailové
podání k soudu je NUTNÉ použít oficiální adresu soudu:
[2]Instituce [Městský soud Praha vyžaduje e-mail], jinak nebude podání zpracováno.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #9557 e-mail] ??
2. mailto:Instituce [Městský soud Praha vyžaduje e-mail]