anonymizovaná kopie rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 8, sp. zn. 35 EC 1034 / 2011, ze dne 21. 5. 2020

PROFESNÍ UNIE ČESKÉ REPUBLIKY vznesl tento dotaz dotaz na Obvodní soud pro Prahu 8

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Obvodní soud pro Prahu 8 měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

PROFESNÍ UNIE ČESKÉ REPUBLIKY

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 8

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás tímto požádat o poskytnutí anonymizované kopie rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 8, sp. zn. 35 EC 1034 / 2011, ze dne 21. 5. 2020.

Předem velice děkuji.

S přátelským pozdravem,

N. Geppertová

PROFESNÍ UNIE ČESKÉ REPUBLIKY, odborová organizace

Obvodní soud pro Prahu 8

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - anonymizovaná kopie
rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 8, sp. zn. 35 EC 1034 / 2011, ze dne
21. 5. 2020" s evidenčním číslem d12d855b-10f6-4b0e-95b8-e320c95da2ae a s
běžným číslem 36914/2023 bylo doručeno dne 18.06.2023 01:16:00.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 8

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.