anonymizovaná kopie rozhodnutí OS P8 sp. zn. 35 EC 1034 / 2011

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Obvodní soud pro Prahu 8 měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

PROFESNÍ UNIE ČESKÉ REPUBLIKY

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 8

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás tímto požádat o poskytnutí anonymizované kopie rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 8, sp. zn. 35 EC 1034 / 2011, ze dne 21. 5. 2020.

Předem velice děkuji.

S přátelským pozdravem,

N. Geppertová

PROFESNÍ UNIE ČESKÉ REPUBLIKY, odborová organizace

Obvodní soud pro Prahu 8

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - anonymizovaná kopie
rozhodnutí OS P8 sp. zn. 35 EC 1034 / 2011" s evidenčním číslem
8505f6bb-6453-47aa-a0a5-47133163fbce a s běžným číslem 40615/2022 bylo
doručeno dne 23.06.2022 15:27:19.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 8

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Obvodní soud pro Prahu 8

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - anonymizovaná kopie
rozhodnutí OS P8 sp. zn. 35 EC 1034 / 2011" s evidenčním číslem
8505f6bb-6453-47aa-a0a5-47133163fbce a s běžným číslem 40615/2022,
doručené dne 23.06.2022 v 15:27:19 a ověřené dne 23.06.2022 v 15:30:27,
bylo přiřazeno ke spisové značce "48 SI 218/2022" a ke zpracování dne
24.06.2022 v 08:32:54.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Obvodní soud Praha 8

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.