Klára Zieglerová

Povinný subjekt: Okresní soud v Chomutově

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
tímto Vás žádám o kopii písemnosti 0 nt 1229/2018-c.l.4 byť i v anonymizované formě. Děkuji moc

S přátelským pozdravem,

Klára Zieglerová

Okresní soud v Chomutově

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Anonymizovaná kopie"
s evidenčním číslem 39934a7c-9edb-4f23-ba20-fd0161ffbdeb a s běžným číslem
17630/2020 bylo doručeno dne 09.03.2020 22:50:09.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Chomutově

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Chomutově

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Anonymizovaná kopie"
s evidenčním číslem 39934a7c-9edb-4f23-ba20-fd0161ffbdeb a s běžným číslem
17630/2020, doručené dne 09.03.2020 v 22:50:09 a ověřené dne 09.03.2020 v
23:03:37, bylo přiřazeno ke spisové značce "90 SI 37/2020" a ke zpracování
dne 10.03.2020 v 15:09:38.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Chomutov

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Voldřich Tomáš Mgr., Okresní soud v Chomutově

2 přílohy

Vážená paní Zieglerová,

 

k Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne
09. 03. 2020 Vám v příloze zasílám anonymizované opatření Okresního soudu
v Chomutově č. j. 0 Nt 1229/2018-4.

 

S pozdravem

 

JUDr. Tomáš Voldřich

asistent soudce

Okresní soud v Chomutově

Tel.: 474 698 339

email: [1][emailová adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]