Anonimizované usnesení ve věci pod spisovým číslem 7 TO 436 / 2019.

Dotaz byl úspěšný.

Přemysl Rozehnal

Povinný subjekt: Krajský soud v Brně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane, žádám Vás o anonimizované usnesení ve věci pod spisovým číslem 7 TO 436 / 2019.

S přátelským pozdravem,

Přemysl Rozehnal

Krajský soud v Brně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Anonimizované
usnesení ve věci pod spisovým číslem 7 TO 436 / 2019." s evidenčním číslem
2a2cb4a9-75e8-4502-b2d4-7d959461aae7 a s běžným číslem 82975/2020 bylo
doručeno dne 11.04.2020 13:13:02.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Brně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Pospíchalová Hana, Krajský soud v Brně

2 přílohy

 

 

Dobrý den, posílám Vám odpověď na Vaši žádost včetně příloh.

Pospíchalová, správa soudu