Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2012 a predikce na další období

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám tímto o zaslání elektronické verze dokumentu Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2012 a predikce na další období, která byla předložena vládě dne 15.5. ministryní práce a sociálních věcí.

Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Ota Klekner

Ministerstvo práce a sociálních věcí

1 příloha

Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2012 a predikce na další období"

bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 29.5.2013 11:49:25, zaregistrováno bylo dne: 29.5.2013 12:10:12 pod číslem jednacím: 2013/36525.

Informace pro všechny,

3 přílohy

-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

Ministerstvo práce a sociálních věcí

3/6/2013