Analýza dopadů registru smluv

Mikuláš Ferjenčík vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo financí

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Mikuláš Ferjenčík

Povinný subjekt: Ministerstvo financí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o text analýzy finanční náročnosti zveřejňování smluv na Internetu podle zákona z dílny Jana Farského (http://www.janfarsky.cz/aktuality/179_Fa...), kterou si vyžádal ústavně právní výbor poslanecké sněmovny.

S přátelským pozdravem,

Mikuláš Ferjenčík

=?iso-8859-2?Q?Spisov=E1 slu=BEba EPD - MF=C8R?=, Ministerstvo financí

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Analýza
dopadů registru smluv', zaslané '06.08.2013 13:00:18' bylo po kontrole
všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání bylo přiděleno číslo jednací : MF-78363/2013

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Ve věci způsobu či výsledku vyřízení Vašeho podání Vás
bude kontaktovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání
přísluší.

Tento email odeslal elektronický systém spisové služby EPD, neodpovídejte
na něj. Odpověď nebude doručena.

Ministerstvo financí ČR
Letenská 525/15
11810 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Informace pro všechny,

3 přílohy

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--

Od: Šátek David Ing.
Ministerstvo financí

12/8/2013

Dobrý den,

 

v příloze e-mailu zasílám odpověď na Vaši žádost.

 

S pozdravem

 

 

David Šátek

Referent | Officer in Charge

Phone: +420 257 044 139

Ministerstvo financí ČR | Ministry of Finance CR

Odbor územních rozpočtů | Regional Budget Financing Department

Oddělení souhrnných rozpočtových vztahů územních rozpočtů | Comprehensive
Budgetary Relations of Regional Budgets Unit

Letenská 15, 118 10 Praha | Prague