Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii materiálu Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2014 a predikce na další období včetně všech předchozích těchto Analýz vývoje příjmů a výdajů domácností ČR pro jednání Vlády ČR

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Ministerstvo práce a sociálních věcí

1 příloha

Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR"

bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 6.11.2014 17:42:32, zaregistrováno bylo dne: 7.11.2014 8:23:43 pod číslem jednacím: 2014/73284.

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dne 06.11.2014 jsem vás žádal o poskytnutí informace. Ačkoliv vám byla moje zpráva úspěšně doručena a požadované informace jste měli poskytnout do 15 dnů, nestalo se tak. Tato lhůta pro poskytnutí informace přitom nebyla řádně prodloužena, ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proto podávám ve smyslu §16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. tuto stížnost. Stížnost je podána včas, při dodržení třiceti denní lhůty k jejímu podání (počítáno od marného uplynutí lhůty pro poskytnutí informací)

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Ministerstvo práce a sociálních věcí

1 příloha

Vaše podání "Re: Potvrzení o přijetí podání"

bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 2.12.2014 8:36:31, zaregistrováno bylo dne: 2.12.2014 9:09:53 pod číslem jednacím: 2014/78518.

Solničková Veronika Ing. (MPSV), Ministerstvo práce a sociálních věcí

1 příloha

Dobrý den pane Havlíku,

 

odpověď na Vaši žádost č. j. 2014/73284 byla dle naší spisové služby
odeslána dne 20. 11. 2014. Pro jistotu Vám odpověď na základě Vaší
stížnosti zasílám ještě jednou, a to přímo z mé elektronické adresy.
Doufám, že odeslání proběhne tentokrát v pořádku.

 

S pozdravem

 

Ing. Veronika Solničková

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Oddělení parlamentní a vládní agendy

Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2