Analýza průběhu a výsledků aukcí a další dokumenty

Dotaz byl odmítnut Energetický regulační úřad.

Povinný subjekt: Energetický regulační úřad

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí dokumentů a informací, uvedených v Tiskové zprávě ze dne 7. října 2013 - ERÚ chce analýzu k aukcím energie a obesílá obce dotazníkem:
1. Analýza průběhu a výsledků aukcí energií, zpracovanou nezávislou poradenskou společností ENA.
2. Text dopisu, kterým ERÚ obeslal všechny radnice měst, kde se již aukce uskutečnily, se žádostí o vyplnění krátkého dotazníku.
3. Dotazník, vyplněný Městskou částí Praha 2, v případě, že byla obeslána.
4. Informace o vyhodnocení vyplněných krátkých dotazníků.
5. Informace o krocích ERÚ souvisejícím s ochranou spotřebitelů a zákazníků.
6. Manuál pro účastníky aukce s vysvětlením, jakým způsobem správně postupovat při vstupu do elektronických aukcí a jak reagovat na výsledky aukce.

S přátelským pozdravem,

Roman Mikula

Paroulková Viera, Energetický regulační úřad

Dobrý den,

děkujeme za Váš podnět, kterým se Energetický regulační úřad bude zabývat a o výsledku Vás budeme informovat.
E-mail byl zaevidován pod č. PID1/05799/2014 a předán na Sekci vnějších vztahů k vyřízení.

S pozdravem

Viera Paroulková
Energetický regulační úřad
Podatelna

ukázat citované pasáže

Povinný subjekt: Paroulková Viera

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

14.4.2014 mi byla doručena vaše odpověď z 11.4.2014 (Číslo jednací 03153-2/2014-ERU, Vyřizuje Lehnerová, podepsán Jiří Chvojka, B.A. ředitel vnějších vztahů) na mou žádost z 26.3.2014.

V bodě 1. mé žádosti o poskytnutí Analýzy jste mi nevyhověli s odkazem na § 2 a § 11 zákona.
Žádám tedy o zaslání podkladů, ze kterých bude zřejmé, že odmítnutí mé žádosti je podle § 2 a § 11 zákona oprávněné.

S pozdravem,

Roman Mikula

Paroulková Viera, Energetický regulační úřad

Dobrý den,

děkujeme za Váš podnět, kterým se Energetický regulační úřad bude zabývat a o výsledku Vás budeme informovat.
E-mail byl zaevidován pod č. PID1/07525/2014 a předán na Sekci vnějších vztahů k vyřízení.

S pozdravem

Viera Paroulková
Energetický regulační úřad
Podatelna

ukázat citované pasáže

Povinný subjekt: Energetický regulační úřad

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

18.4.2014 jsem vám zaslal požadavek o doplnění mé žádosti z 26.3.2014, částečně odpověděné vaším dopisem z 11.4.2014 Číslo jednací 03153-2/2014-ERU.

Můj požadavek o doplnění mé žádosti z 18.4.2014 byl zaevidován pod č. PID1/07525/2014.

Na můj požadavek z 18.4.2014 mi nebyla odpověď dosud doručena.

Pokud je to nutné, považujte můj požadavek z 18.4.2014 za Odvolání, resp. za Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace.

S přátelským pozdravem,

Roman Mikula

Paroulková Viera, Energetický regulační úřad

Dobrý den,

děkujeme za Váš podnět, kterým se Energetický regulační úřad bude zabývat a o výsledku Vás budeme informovat.
E-mail byl zaevidován pod č. PID1/09405/2014 a předán na Sekci vnějších vztahů k vyřízení.

S pozdravem

Viera Paroulková
Energetický regulační úřad
Podatelna

ukázat citované pasáže