Analýza insolvence a oddlužení

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo spravedlnosti

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii materiálu "Výstupy a návrhy opatření Pracovní skupiny pro analýzu insolvence a oddlužení" pro jednání Vlády ČR dne 25.března 2015

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Analýza insolvence a
oddlužení" s evidenčním číslem 8669d44c-a5d6-4076-b2fc-57e40e04a6ff a s
běžným číslem 13932/2015 bylo doručeno dne 30.03.2015 17:13:20.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Ministerstvo spravedlnosti

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Rozsypal Jaroslav Mgr., Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

  • Attachment

    V stupy a n vrhy opat en Pracovn skupiny pro anal zu insolvence a oddlu en 25 03 2015.doc

    317K Download View as HTML

Vážený pane,

 

k Vaší žádosti ze dne 30. 3. 2015 Vám v příloze zasíláme požadované
informace.

S pozdravem

 

Mgr. Jaroslav Rozsypal

vedoucí oddělení styku s veřejností

(agenda svobodného přístupu k informacím)

odbor tiskový

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10

tel.:      +420 221 997 415

e-mail:  [1][email address]

[2]www.justice.cz

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.justice.cz/