Aktuální verze GTFS

Dotaz byl úspěšný.

Honza Cibulka

Povinný subjekt: Dopravní podnik hlavního města Prahy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

ve smyslu výše uvedeného zákona bych rád požádal o aktuální verzi dat o pražské dopravní síti ve formátu GTFS předaných společnosti Google, a to ze dne odeslání této žádosti (tedy 24. června 2013). Pokud tato verze není k dispozici, spokojím se s verzí z první poloviny května 2013.

Pro splavné vyřízení mé žádosti odkazuji za již vydaný dataset stejné povahy z dřívější doby, uvolněný rozhodnutím č.j.: 2013/19/900200/267. Dodávám, že by celou situaci značně usnadnilo pravidelné uvolňování těchto souborů na stránkách DPP.

Trvám na komunikaci výhradně elektronickou formou, a to prostřednictvím odpovědi na tento e-mail, případně do mé datové schránky, uvedené výše. V případě předání dat, jejichž velikost znemožňuje předání e-mailem, tato data přeberu osobně v sídle DPP (Nicméně takový scénář neočekávám, GTFS balík nepřesahuje velikost 10 MB).

S přátelským pozdravem,

Honza Cibulka

Informace pro všechny,

2 přílohy

-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

Od: Staňková Kristina 900200
Dopravní podnik hlavního města Prahy

25/6/2013

Dobrý den,

v návaznosti na Vaši žádost Vám v příloze zasíláme naše vyjádření s
aktuální verzí dat o pražské dopravní síti předaných spolčenosti Google ke
dni 24.6.2013.

S pozdravem

Kristina Staňková
referent

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
900200 - odbor Právní
t +420 296 192 027
e-mail [[1]email address]
[2]www.dpp.cz

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
2. http://www.dpp.cz/