Povinný subjekt: Dopravní podnik hlavního města Prahy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

ve smyslu výše uvedeného zákona bych rád požádal o aktuální verzi
dat o pražské dopravní síti ve formátu GTFS.

Trvám na komunikaci výhradně elektronickou formou, a to
prostřednictvím odpovědi na tento e-mail.

S přátelským pozdravem,

Robin Jonák

Staňková Kristina 900240, Dopravní podnik hlavního města Prahy

Dobrý den,
v příloze Vám zasíláme požadované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 4.9.2018.
S pozdravem

Kristina Staňková
referent
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
900240 - oddělení Právní podpora
t +420 296 192 027
e-mail [emailová adresa]
www.dpp.cz

ukázat citované pasáže

Staňková Kristina 900240, Dopravní podnik hlavního města Prahy

Staňková Kristina 900240 by chtěl/chtěla odvolat zprávu: Žádost o informace podle dotaz - Aktuální verze GTFS.

Tento mail není nabídkou na uzavření smlouvy nebo přijetím nabídky, není-li v něm dále uvedeno jinak. Je-li tento mail součástí obchodního jednání, jakékoliv smlouvy uzavírané Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností (dále pouze DPP) musí být sjednány v písemné listinné podobě, dosažením úplné shody o obsahu smlouvy a všech jejích náležitostech. Uzavření smlouvy v jiné než písemné listinné podobě není platné. Jakékoliv písemné potvrzení určitého ústního jednání nenahrazuje sjednání smlouvy v písemné listinné podobě. DPP si vyhrazuje právo kdykoli ukončit jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu. Ukončení vyjednávání o smlouvě nemůže být považováno za protiprávní jednání umožňující vznik jakýchkoli závazků nebo nároků vůči DPP.

Nebyla detekovana zavirovana priloha.
Check Point R80.10 in DPP

Staňková Kristina 900240, Dopravní podnik hlavního města Prahy

Staňková Kristina 900240 by chtěl/chtěla odvolat zprávu: Žádost o informace podle dotaz - Aktuální verze GTFS.

Tento mail není nabídkou na uzavření smlouvy nebo přijetím nabídky, není-li v něm dále uvedeno jinak. Je-li tento mail součástí obchodního jednání, jakékoliv smlouvy uzavírané Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností (dále pouze DPP) musí být sjednány v písemné listinné podobě, dosažením úplné shody o obsahu smlouvy a všech jejích náležitostech. Uzavření smlouvy v jiné než písemné listinné podobě není platné. Jakékoliv písemné potvrzení určitého ústního jednání nenahrazuje sjednání smlouvy v písemné listinné podobě. DPP si vyhrazuje právo kdykoli ukončit jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu. Ukončení vyjednávání o smlouvě nemůže být považováno za protiprávní jednání umožňující vznik jakýchkoli závazků nebo nároků vůči DPP.

Nebyla detekovana zavirovana priloha.
Check Point R80.10 in DPP

Staňková Kristina 900240, Dopravní podnik hlavního města Prahy

1 příloha

Dobrý den,
v příloze Vám zasíláme požadované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 4.9.2018.
S pozdravem

Kristina Staňková
referent
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
900240 - oddělení Právní podpora
t +420 296 192 027
e-mail [emailová adresa]
www.dpp.cz

ukázat citované pasáže