Tomáš Markovič

Povinný subjekt: Dopravní podnik hlavního města Prahy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

ve smyslu výše uvedeného zákona bych rád požádal o aktuální verzi
dat o pražské dopravní síti ve formátu GTFS předaných společnosti
Google, a to ze dne odeslání této žádosti (tedy 25. září 2014).
Pokud tato verze není k dispozici, spokojím se s verzí ze září
2014.

Pro správné vyřízení mé žádosti odkazuji za již vydaný dataset
stejné povahy z dřívější doby, uvolněný rozhodnutím č.j.:
2014/89/900200. Dodávám, že by celou situaci značně usnadnilo
pravidelné uvolňování těchto souborů na stránkách DPP.

Trvám na komunikaci výhradně elektronickou formou, a to
prostřednictvím odpovědi na tento e-mail. V případě předání dat,
jejichž velikost znemožňuje předání e-mailem, tato data přeberu
osobně v sídle DPP (Nicméně takový scénář neočekávám, GTFS balík
nepřesahuje velikost 10 MB).

S přátelským pozdravem,

Tomáš Markovič

Staňková Kristina 900200, Dopravní podnik hlavního města Prahy

2 přílohy

Vážený pane Markoviči,

V návaznosti na Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám v příloze zasíláme Vámi požadované informace.

S pozdravem

Kristina Staňková
referent

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
900200 - odbor Právní
t +420 296 192 027
e-mail [email address]
www.dpp.cz