Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Koalice Vlasta prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Aktuální seznam všech kotelen, které v současnosti vlastní či má svěřeno do péče MČ Praha 10

Koalice Vlasta vznesl tento dotaz dotaz na Městská část Praha 10

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Čekáme, až si Koalice Vlasta přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Koalice Vlasta

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

v návaznosti na zveřejnění informace o chystaném soupisu technického stavu kotelen v péči či vlastnictví MČ Praha 10 (Usnesení RMČ č. 405 ze dne 18.5.2017) žádám o aktuální seznam všech kotelen, které v současnosti vlastní či má svěřeno do péče MČ Praha 10, s uvedením přesné adresy (čísla parcely, k.ú.), velikosti (v m2), výše nájemného, pokud je daný prostor v pronájmu, a jména právnické osoby, které je objekt pronajímán (či informace, že se jedná o osobu fyzickou), s informací od kdy a do kdy (či zda na dobu neurčitou), a informací, jaký je zhruba technický stav dané kotelny (např. pomocí klasifikace kvality a-c).
Žádám o poskytnutí informace na můj email.

Žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě, např. v elektronické podobě ve formátu XLS po exportu z příslušného informačního systému jako byl výstup poskytnut minule.

Předem děkuji za Vaši vstřícnost.

S přátelským pozdravem,

Olga Richterová
Koalice Vlasta

Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Aktuální seznam všech kotelen, které v současnosti vlastní či má svěřeno do péče MČ Praha 10“ bylo doručeno 24.07.2017 11:19:30 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-076892/2017.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

  • Attachment

    QF 42 02 02 02 Vyzva k doplneni zadosti podle 14 odst.5 pism.a 15.10.08.pdf

    584K Download View as HTML

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

Koalice Vlasta

Povinný subjekt: ÚMČ Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

v návaznosti na zveřejnění informace o chystaném soupisu technického stavu kotelen v péči či vlastnictví MČ Praha 10 (Usnesení RMČ č. 405 z 18.5.2017) žádáme o aktuální seznam všech kotelen, které v současnosti vlastní či má svěřeno do péče MČ Praha 10, s uvedením přesné adresy (čísla parcely, k.ú.), velikosti (v m2), výše nájemného, pokud je daný prostor v pronájmu, a jména právnické osoby, které je objekt pronajímán (či informace, že se jedná o osobu fyzickou), s informací od kdy a do kdy (či zda na dobu neurčitou), a informací, jaký je zhruba technický stav dané kotelny (např. pomocí klasifikace kvality a-c).
Žádáme o poskytnutí informace na můj email.
Žádáme o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě, např. v elektronické podobě ve formátu XLS po exportu z příslušného informačního systému jako byl výstup poskytnut minule.
Předem děkujeme za Vaši vstřícnost.

S pozdravem,

Koalice Vlasta

Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Re: Koncept výzvy k doplnění údajů - Žádost o informace - Aktuální seznam všech kotelen“ bylo doručeno 27.07.2017 12:32:34 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-078395/2017.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

2 přílohy

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Koalice Vlasta prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.