Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jiří Pešek prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Aktuální adresář obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí ve vaší územní působnosti

Čekáme, až si Jiří Pešek přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Jiří Pešek

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám Vás o aktuální adresář obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí ve vaší územní působnosti. Informaci žádám v otevřeném počítačovém formátu (dle §4b 106/1999 Inf.zákona). Což je například soubor csv nebo excel.

S přátelským pozdravem,

Jiří Pešek

epodatelna@kr-karlovarsky.cz, Karlovarský kraj

Informativní zpráva aplikace Athena - KK
Vaše emailová zpráva, zaslaná na adresu Instituce [Karlovarský kraj vyžaduje e-mail], byla
převzata a bylo jí přiděleno evidenční číslo
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Aktuální adresář obecních, městských
úřadů, městysů, a městských částí ve vaší územní působnosti
Datum doručení: 25.8.2020 14:27:27
Evidenční číslo: KK-59691/20

Martina Koudelná, Karlovarský kraj

1 příloha

Písemnost - č.j. KK/2724/LP/20
Zpracoval: Martina Koudelná
Evidenční číslo: KK-59987/20
[1]KK-59987/20
Věc: Odpověď na žádost o informace dle z.č. 106/1999 Sb. - Jiří Pešek (seznam
měst a obcí)

References

Visible links
1. http://athena//default.aspx?Key_Profil=k...

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jiří Pešek prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.