Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jiří Pešek prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Aktuální adresář obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí ve vaší územní působnosti

Čekáme, až si Jiří Pešek přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Jiří Pešek

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám Vás o aktuální adresář obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí ve vaší územní působnosti. Informaci žádám v otevřeném počítačovém formátu (dle §4b 106/1999 Inf.zákona). Což je například soubor csv nebo excel.

S přátelským pozdravem,

Jiří Pešek

Jihomoravský kraj

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 25.8.2020 14:27:48 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Aktuální adresář obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí ve vaší územní působnosti elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 25.8.2020 14:27:48 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Tato zpráva je generována automaticky. Na tuto zprávu prosím neodpovídejte.

Jihomoravský kraj / Krajský úřad Jihomoravského kraje
25.8.2020 14:55:33

Vaše e-mailová zpráva ze dne: 25.8.2020 14:27:48 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Aktuální adresář obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí ve vaší územní působnosti, zaslaná na adresu el. podatelny - Instituce [Jihomoravský kraj vyžaduje e-mail]
byla přijata a evidována s těmito údaji:

Identifikátor dokumentu: KUJMXOPG98RF
Datum evidence: 25.8.2020 14:27:48

Tato zpráva nepotvrzuje splnění náležitostí podání podle příslušných právních předpisů.
V příloze této zprávy je soubor POTVRZEN.PDF, obsahující text uvedený výše. Soubor je opatřen kvalifikovanou el. pečetí JMK.

Jihomoravský kraj

1 příloha

------------------------------------------------
PID : KUJMP0217G7H
Značka : JMK 123620/2020
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Odbor kontrolní a právní
Věc : Rozhodnutí KrÚ
Datum podání : 4.9.2020

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jiří Pešek prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.