Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jiří Pešek prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Aktuální adresář obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí ve vaší územní působnosti

Jiří Pešek vznesl tento dotaz dotaz na Jihomoravský kraj

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Čekáme, až si Jiří Pešek přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Jiří Pešek

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám Vás o aktuální adresář obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí ve vaší územní působnosti. Informaci žádám v otevřeném počítačovém formátu (dle §4b 106/1999 Inf.zákona). Což je například soubor csv nebo excel.

S přátelským pozdravem,

Jiří Pešek

Jihomoravský kraj

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 25.8.2020 14:27:48 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Aktuální adresář obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí ve vaší územní působnosti elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 25.8.2020 14:27:48 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Tato zpráva je generována automaticky. Na tuto zprávu prosím neodpovídejte.

Jihomoravský kraj / Krajský úřad Jihomoravského kraje
25.8.2020 14:55:33

Vaše e-mailová zpráva ze dne: 25.8.2020 14:27:48 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Aktuální adresář obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí ve vaší územní působnosti, zaslaná na adresu el. podatelny - Instituce [Jihomoravský kraj vyžaduje e-mail]
byla přijata a evidována s těmito údaji:

Identifikátor dokumentu: KUJMXOPG98RF
Datum evidence: 25.8.2020 14:27:48

Tato zpráva nepotvrzuje splnění náležitostí podání podle příslušných právních předpisů.
V příloze této zprávy je soubor POTVRZEN.PDF, obsahující text uvedený výše. Soubor je opatřen kvalifikovanou el. pečetí JMK.

Jihomoravský kraj

1 příloha

------------------------------------------------
PID : KUJMP0217G7H
Značka : JMK 123620/2020
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Odbor kontrolní a právní
Věc : Rozhodnutí KrÚ
Datum podání : 4.9.2020

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jiří Pešek prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.