Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii materiálu Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky pro Vládu ČR

S přátelským pozdravem,

David Havlík

PODATELNA, Ministerstvo průmyslu a obchodu

2 přílohy

Potvrzení doručení Vašeho podání / Submission delivery confirmation
Datum doručení / Submission date : 23.12.2014 09:26:30
Předmět požadavku / Subject: Žádost o informace podle dotaz - Aktualizace Státní en...
Identifikátor podání / Identifier : MIPO0C0GP42Y

PODATELNA, Ministerstvo průmyslu a obchodu

2 přílohy

Vaše podání ze dne / Your submission: 23.12.2014 09:26:30

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji / Submission was accepted as f...

Identifikátor dokumentu / Identifier: MPO 58128/2014
Datum zaevidování / Submission date: 23.12.2014 09:56:16
Vaše evidenční údaje / Your name and address: [Adresa]

Ministerstvo průmyslu a obchodu

3 přílohy

Vážená paní / vážený pane,

přílohou Vám zasíláme odpověď na Vaše podání.

S pozdravem
Ministerstvo průmyslu a obchodu