Aktualizace smluvní dokumentace k nemovitostnímu projektu v lokalitě žst. Praha - Masarykovo nádraží

Dotaz byl odmítnut České dráhy, a.s..

Povinný subjekt: České dráhy, a.s.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii materiálu „Aktualizace smluvní dokumentace k nemovitostnímu projektu v lokalitě žst. Praha - Masarykovo nádraží“

S přátelským pozdravem,

David Havlík