Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Strouhal prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Akreditace

Čekáme, až si Strouhal přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Jak zažádat
a co splňovat pro udělení akreditace Ministerstva školství pro provádění
rekvalifikačních kurzů pro provádění kurzů řidičů manipulačních vozíků?
Při prodloužení akreditace mi bylo Vámi sděleno, že pro tuto činnost akreditaci nepotřebuji, ale pracovní úřad toto ode mně vyžaduje.

S přátelským pozdravem,

Strouhal

=?iso-8859-2?Q?Elektronick=E1 podatelna M=A9MT =C8R?=, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Akreditace',
zaslané '27.08.2014 21:27:12' bylo po kontrole všech náležitostí
elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí
podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako
přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci
Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po
kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMT4XMDHW

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Mudrová Simona, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Vážený pane Strouhale,

 

máte-li zájem o získání akreditace rekvalifikačního vzdělávacího programu,
je nutné na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zaslat žádost o
akreditaci. Veškeré informace naleznete na internetových stránkách MŠMT,
konkrétně zde:
[1]http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzde....

 

Jako rekvalifikační kurzy lze akreditovat pouze ucelené pracovní činnosti
uplatnitelné na trhu práce. Seznam pracovních činností, které lze
akreditovat, naleznete v tabulce minimálních hodinových dotací, která je
ke stažení zde:
[2]http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzde....
V této tabulce naleznete názvy akreditovatelných pracovních činností,
minimální hodinové dotace kurzů, vstupní požadavky na účastníky kurzů a
rozdělení pracovních činností vzhledem k tomu, zda se jedná o profesní
kvalifikaci či tzv. čistou rekvalifikaci. Na základě specifikace Vašeho
požadavku na zaměření kurzů bych Vás odkázala na Tabulku výuky obsluhy
elektro-motovozíku, kde je uvedeno několik pracovních činností, o jejichž
akreditaci můžete prostřednictvím podané žádosti žádat.

 

V souladu se zvolenou pracovní činností je následně třeba vyplnit
příslušný formulář žádosti o akreditaci. Formuláře jsou včetně metodických
pokynů k vyplnění a ke stažení zde:
[3]http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzde....
Upozorňuji, že činnosti uvedené v Tabulce výuky obsluhy elektro-motovozíku
náleží mezi tzv. čisté rekvalifikace.

 

Dále bych Vás ráda upozornila na přehled požadované kvalifikace a praxe
lektorů a garanta kurzu. Přehled požadavků naleznete zde:
[4]http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzde....

 

S pozdravem,

-------------------------------------------------------

Mgr. Bc. Simona Mudrová

[5]cid:image002.jpg@01CF7912.2D6A57F0

Oddělení dalšího vzdělávání

Odbor dalšího vzdělávání a institucionální výchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7

118 12 Praha 1

tel: +420 234 811 487

e-mail: [6][email address]

[7]www.msmt.cz

 

References

Visible links
1. http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzde...
2. http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzde...
3. http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzde...
4. http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzde...
6. mailto:[email address]
7. http://www.msmt.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Strouhal prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.