Agrofert dotace

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Ministerstvo průmyslu a obchodu měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Nelly Kárníková

Povinný subjekt: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o informaci, zda požadujete vrácení dotací vyplacených Agrofertu, které byly vyplaceny neoprávněně, v jaké výši byly původně vyplaceny a jaká část dotací je požadována zpět. Zároveň žádám o informaci, zda jsou další dotace pozastaveny v plné výši nebo částečně, opět žádám o sdělení částek dotací. Všechny informace prosím rozdělit na částky evropských dotací a národních dotací.

S přátelským pozdravem,

Nelly Kárníková

PODATELNA, Ministerstvo průmyslu a obchodu

1 příloha

Potvrzení doručení Vašeho podání / Submission delivery confirmation
Datum doručení / Submission date : 28.1.2021 07:46:55
Předmět požadavku / Subject: Žádost o informace podle dotaz - Agrofert dotace
Identifikátor podání / Identifier : MIPO0C39IP95

PODATELNA, Ministerstvo průmyslu a obchodu

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 28.1.2021 07:46:55 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Agrofert dotace elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 28.1.2021 07:46:55 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Vaše podání ze dne / Your submission: 28.1.2021 07:46:55

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji / Submission was accepted as follows:

Identifikátor dokumentu / Identifier: MPO 99912/2021
Datum zaevidování / Submission date: 28.1.2021 07:52:47
Vaše evidenční údaje / Your name and address: [Adresa]