Adresy obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám poštovní adresy všech obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí ve vaší územní působnosti

S přátelským pozdravem,

David Havlík

posta, Kraj Vysočina

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 24.7.2014 19:42:22 v obsahu zprávy: [[GFI1-SPAM-Header Checking]] - Žádost o informace podle dotaz - Adresy obecních, městských úřadů, městysů, a m??stských částí elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 24.7.2014 19:42:22 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Elektronická podatelna kraje Kraj Vysočina, 25.7.2014 08:29:34

Vážená paní / Vážený pane,

zato zpráva je generována automaticky systémem elektronické podatelny. Na tuto
zprávu prosím neodpovídejte.

Vaše podání ze dne: 24.7.2014 19:42:22 doručené na adresu el. podatelny bylo
přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: KUJIXP11P06G
Datum zaevidování: 24.7.2014 19:42:22
Váš osobní přístupový kód: KUJISE05UENP
Vaše evidenční údaje:
Havlík David, Alejní 2410/3, 41501 Teplice 1, foi+request-803-241cc6f3@infoprovsech...
Předmět:
obsahu zprávy: [[GFI1-SPAM-Header Checking]] - Žádost o informace podle dotaz - Adr...

Vaše podání bylo předáno příslušnému orgánu kraje a dále bude řešeno v souladu
s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

V případě potřeby a Vašeho zájmu můžete získat průběžnou iInformaci o stavu
vyřízení písemnosti zasláním e-mailové zprávy s předmětem:
"Zadost o stav KUJIXP11P06GKUJISE05UENP"
na adresu [email address]

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

S pozdravem Bělková Jitka

Kraj Vysočina

2 přílohy

------------------------------------------------
PID : KUJIP0126XUM
Značka : KUJI 51088/2014
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Sekretariát hejtmana
Věc : poskytnutí informace
Věc podrobně : poskytnutí informace
Datum podání : 29.7.2014